Zpráva

Mladí cyklisté porovnají své dovednosti a znalosti ve Frenštátu pod Radhoštěm

Krajské finále dopravního klání BESIP – Dopravní soutěž mladých cyklistů, bude ve dnech 25. a 26. května hostit dětské dopravní hřiště v autokempu Frenštátu pod Radhoštěm.

Sportovní a vědomostní „prověrky“, rozdělené do dvou kategorií podle věku (od 10 do 12 let a od 13 do 16 let), se zúčastní vítězná žákovská družstva okresních kol z Moravskoslezského kraje. Čeká na ně mimo jiné test z pravidel provozu na pozemních komunikacích, včetně jízdy po dopravním hřišti, praktická prověrka jízdy zručnosti na kole, práce s mapou nebo zkouška ze zásad poskytování první pomoci.

Akci vyhlašuje ministerstvo dopravy ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Policejním prezídiem ČR a Českým červeným křížem. Krajské kolo pořádá i Krajský úřad Moravskoslezského kraje, celou akci zaštítil a finančně podpořil Moravskoslezský kraj. Dopravní soutěž pro mladé cyklisty má už dlouholetou tradici. Jde o jednu z nejatraktivnějších a nejúčinnějších forem dopravní výchovy, kdy se účastníci silničního provozu mohou nejen seznámit s teorií, ale rovnou si ověřit získané dovednosti v praxi.

Cílem soutěže je podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu (a motorismus), ověřovat znalosti žáků – cyklistů, jejich dovednosti v uplatňování pravidel provozu na pozemních komunikacích, v technice jízdy a v první pomoci; přispívat ke zvýšení efektu výchovně-vzdělávací práce při dopravní výchově ve školách, ke správnému a bezpečnému chování žáků v provozu na pozemních komunikacích a ke snižování dopravní nehodovosti dětí, a v neposlední řadě také vytvářet návyky ohleduplnosti k ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích a ochotě dodržování pravidel.

Soutěž probíhá postupovou formou od základních přes okrsková, okresní a krajská kola až po republikové finále, z něhož vzejdou v I. věkové kategorii také účastníci kola mezinárodního. Z pohledu diváka je nejatraktivnější disciplínou jízda zručnosti na kole, kde je cílem soutěžících překonat trasu s překážkami s co nejmenším počtem trestných bodů - tato jízda se uskuteční v pátek v dopoledních hodinách.

frame-scrollup