Zpráva

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uvádí přehled staveb, které mohou ovlivnit kvalitu silničního provozu na vybraných komunikacích.

AKCE S DOPADEM NA SILNIČNÍ PROVOZ
okres   název akce   termín  
BR   Cyklotour 2016
omezení provozu na pozemních komunikacích v obvodu Bruntál a Rýmařov (I/11, II/445, II/449)
  1. 6. 2016 Na kole dětem
BR   Závod Míru U23 2016
omezení provozu na vybraných komunikacích okresu Bruntál
  3. 6. 2016 - 5. 6. 2016 TTV Sport Group s.r.o.
BR   Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu
uzavírka silnice I/46, úsek v km 61,512-67,908
  4. 6. 2016 - 5. 6. 2016 AMK Ecce Homo Šternberk
OV   Colours of Ostrava
omezení provozu na silnici I/56 - ul. Místecká, uzavírka vybraných MK - v k.ú. Vítkovice
  14. 7. 2016 - 17. 7. 2016 Colour Production, spol. s r.o.
OV   Olympijský park Ostrava 2016
zvýšený provoz na přístupových komunikacích
  5. 8. 2016 - 21. 8. 2016  
FM   Czech Cycling Tour 2016
omezení provozu na vybraných komunikacích okresu Frýdek-Místek
  11. 8. 2016 TTV Sport Group s.r.o.
OV   Ostravský maraton 2016
uzavírka vybraných pozemních komunikací na území města Ostravy
  10. 9. 2016 - 11. 9. 2016 Ostravský maraton z.s.
NJ   Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky
zvýšený provoz na silnicích I/58 a II/464 do Mošnova
  17. 9. 2016 - 18. 9. 2016 Jagello 2000
BR, OP   Revitalizace trati Opava východ - Olomouc
úplná uzavírka trati v úseku mezi Opavou a Krnovem, převedení dopravy na silnici I/57
  3-12/2016 SŽDC
FM   322, Frýdek-Místek - Český Těšín
výluka trati v úseku Český Těšín - Dobrá u Frýdku-Místku
  7-9/2016 SŽDC
KI   Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice   2017 SŽDC
JE   Silnice I/44 Červenohorské sedlo - jih
úplná uzavírka silnice, objízdná trasa II/445 Stránské -  Olomoucký kraj - III/4456 Sovinec
  16. 4. 2016 - 14. 11. 2016 ŘSD
OP   VD Kružberk - rekonstrukce koruny a návodního líce
úplná uzavírka silnice II/442
  17. 8. 2015 - 2. 12. 2016 Povodí Odry s.p.
OV   Rekonstrukce kunčického zhlaví
omezení provozu na silnici I/56
  2015/2016 SŽDC
PŘEHLED STAVEBNÍCH AKCÍ NA SILNIČNÍ SÍTI
okres silnice název akce, dopad (popř. předpokládaný dopad) na režim dopravy předpoklad realizace uzavírka investor
OKRES OSTRAVA
OV I/11 Silnice I/11 - Ostrava, Prodloužená Rudná - hranice okresu Opava
Ostrava, silnice I/11 - výstavba obchvatu, částečná omezení se zachováním průjezdu, dokončení 2018
11/2012 - 2018 11/2012 - 2018 ŘSD
OV I/11 Silnice I/11 - Ostrava, Prodloužená Rudná - hranice okresu Opava
Ostrava, silnice I/11 - výstavba MÚK Krásné Pole, úplná uzavírka, objízdná trasa kolem Globusu
5/2016 - 5/2017 7. 5. 2016 - 31. 5. 2017 ŘSD
OV I/11 Silnice I/11, Ostrava Poruba, mosty ev.č. 11-137 a,b,c
Ostrava, silnice I/11 - Rudná, rekonstrukce mostů ev.č. 11-137 a,b,c - částečná uzavírka, provoz převeden do protisměrného jízdního pásu, stavba ve dvou etapách 1. 3. 2016 - 10. 7. 2016 a 11. 7. 2016 - 15. 12. 2016
!! Od 22. 4. 2016 úplná uzavírka pro vozidla nad 20t !!
2016 1. 3. 2016 - 18. 12. 2016 ŘSD
OV I/11 Silnice I/11, Ostrava Rudná, most ev.č. 11-140..1,2
Ostrava, silnice I/11 - Rudná, rekonstrukce mostů ev.č. 11-140..1,2 - částečná uzavírka, provoz  převeden do protisměrného jízdního pásu
2016/2017 17. 5. 2016 - 30. 10. 2016 ŘSD
OV I/11 I/11, ul. Rudná
Ostrava, omezení počtu jízdních pruhů ve směru Havířov, oprava kanalizace v křižovatce s MK Výstavní
7-8/2016    
OV I/11 I/11 Šenov, rampy v km 294,850
Šenov, silnice I/11 v km 294,850, oprava rampy, výměna krytu, úplná uzavírka
7-8/2016   ŘSD
OV I/56 Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice
Ostrava, silnice I/56 - převedení trati nad silnicí I/56 - částečná uzavírka, omezení počtu jízdních pruhů - uspořádání 1+1
2015/2016 1. 3. 2016 - 30. 9. 2016 SŽDC
OV I/56 Rekonstrukce železničního mostu na ulici Hlučínské
částečná uzavírka,
7-8/2016 16. 7. 2016 - 31. 8. 2016 SŽDC
OV I/58 Protihlukové opatření silnice I/58, Ostrava - Nová Bělá
Ostrava, Nová Bělá, silnice I/58, výstavba protihlukové zdi u rodinného domu, částečná uzavírka - zúžení jízdních pruhů
2016 pozastaveno ŘSD
OV D56 D56 Ostrava- Frýdek-Místek II
oprava dálnice v km 40,340-43,415 směr Ostrava, v km 43,415-46,000, 52,320-54,500, recyklace za studena, částečná uzavírka, provoz převeden do protisměrného jízdního pásu
7-10/2016   ŘSD
OV II/477 Zrušení mostu ev.č. 477-011..3
Ostrava, ul. Frýdecká, zaplavení popílkocementovou směsí, částečná uzavírka
5-6/2016 do 30. 6. 2016 SSMSK
OV II/477 Silnice II/477 Vratimov, průtah
- oprava živičného krytu, lokální vysprávky, úsek v km 10,586-11,377
2016   SSMSK SFDI
OV II/478 Silnice II/478 Ostrava, ul. Krmelínská
- oprava živičného krytu, úsek v km 11,148-14,308, oprava propustku, VDZ, 2. 7. - 7. 7. úplná uzavírka
2016 9. 5. 2016 - 27. 7. 2016 SSMSK
SFDI
OV II/647 Silnice I/58 Ostrava - oprava silnice, ul. Mariánskohorská
Dalimilův podjezd, odvodnění, plynovod, IZS + MHD povoleno
2016 7. 7. 2016 - 2. 9. 2016 ŘSD
OV III/4701 Oprava žel. přejezdu na sil. III/4701 ul. Václavovické v Šenově
silnice III/4701, přejezd v km 0,520, úplná uzavírka
2016 18. 5. 2016 - 28. 5. 2016 SŽDC
OV III/4787 Silnice III/4787 Ostrava, ul. Výškovická
- oprava živičného krytu, úsek v km 0,000-1,223 ve směru Výškovice, v km 0,000-0,150 ve směru centrum, včetně rampy ul. U Hrůbků, částečná uzavírka
8-10/2016   SSMSK
SFDI
OV III/46620 Silnice III/46620 Martinovská
silnice III/46620, úsek v km 0,000-2,260
8-10/2016   SSMSK
OV MK Rekonstrukce ulice Nádražní
Ostrava, úplná uzavírka v úseku mezi ulicemi 28. října a Stodolní, omezení tramvajového provozu
4-11/2016 1. 4. 2016 - 30. 11. 2016 Město Ostrava
OV OV-305 Rekonstrukce mostu ev.č. OV-305
Ostrava, rekonstrukce mostu ev.č. OV-305, na ulici Dr. Martínka přes I/56 (Místecká), úplná uzavírka
7-10/2016   Město Ostrava
OV MK Ulice Hrabovská
Ostrava, oprava živičného krytu v úseku rampa s I/56 (Místecká) po křižovatku s III/47811
2016 5. 9. 2016 - 17. 10. 2016 Město Ostrava
OV MK Ulice U Koupaliště
Ostrava, oprava živičného krytu, úsek mezi II/479 (28. října) - II/647 (Plzeňská), částečná uzavírka
8/2016 24. 6. 2016 - 26. 6. 2016 Město Ostrava
OV MK Ulice Hornopolní
úsek mezi Sládkova a Novinářská
8-10/2016   Město OStrava
OV K 4077 Křižovatka Martinovská x Provozní
výstavba SSZ, částečné (3/2016) / úplné omezení provozu
3-5/2016 4. 4. 2016 - 29. 10. 2016 Město Ostrava
OV K 4023 Křižovatka Opavská x Martinovská
oprava SSZ, částečné omezení provozu
9-10/2016   Město Ostrava
OV K 4006 Křižovatka Opavská x 17. listopadu
oprava SSZ, částečné omezení provozu
6-8/2016   Město Ostrava
OV PŘEHLED UZAVÍREK Přehled aktuálních uzavírek na území statutárního města Ostrava      
OKRES BRUNTÁL
BR I/11 Silnice I/11 - Václavov, most ev.č. 11-117
Václavov, oprava mostu ev.č. 11-117, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
6-10/2016   ŘSD
BR I/11 Silnice I/11 - Dolní Václavov, most ev.č. 11-118
Dolní Václavov, oprava mostu ev.č. 11-118, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2017   ŘSD
BR I/11 Silnice I/11 - Bruntál, most ev.č. 11-120
Bruntál, oprava mostu ev.č. 11-120, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
5-7/2016   ŘSD
BR I/45 Silnice I/45 oprava propustků
Dětřichov, úsek v km 1,810-8,200, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2016 12. 4. 2016 - 12. 6. 2016 ŘSD
BR I/45 Rekonstrukce železničního přejezdu P7748 na silnici I/45, ul. Petrovická
Krnov, silnice I/45, km 47,200 provozního staničení, částečná uzavírka, úplné uzavírky 29. 7. 2016 a 31. 7. 2016
2016 18. 7. 2016 - 18. 8. 2016 SŽDC
BR I/46 I/46 Dvorce - Májůvka
oprava silnice I/46 v km 84,100-84,700, recyklace za studena, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2016   ŘSD
BR I/46 Silnice I/46 Bílčice, most ev.č. 46-057
Bílčice, silnice I/46 v km cca 91,300 - oprava mostu ev.č. 46-057, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
4-9/2016 4. 4. 2016 - 30. 9. 2016 ŘSD
BR I/57 I/57 Bartultovice - Město Albrechtice
oprava silnice I/57 v km 0,400-2,128 a 10,538-13,160, recyklace za studena, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2016 21. 3. 2016 - 30. 6. 2016 ŘSD
BR I/57 Krnov, most ev.č. 57-009
Krnov, silnice I/57, oprava mostu ev.č. 57-009, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2016   ŘSD
BR I/57 I/57 Krnov - ul. Albrechtická a Opavská
Krnov, silnice I/57 v km 26,340-27,789 a 29,000-29,793, výměna krytu, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
6/2016   ŘSD
BR I/57 Krnov - Červený Dvůr, průmyslová zóna, II. etapa
Krnov, sIlnice I/46, napojení průmyslové zóny, částečné omezení dopravy v km cca 32,000, zúžené jízdní pruhy
2016 21. 3. 2016 - 31. 12. 2016 ŘSD
BR II/370 Silnice II/370 Rýmařov - Velká Štáhle
Velká Štáhle, silnice II/370, oprava živičného krytu v úseku CCa 31,900-35,025 + oprava mostu ev.č. 370-025,
5-11/2016   SSMSK
BR II/450 Silnice II/450 Karlova Studánka - Vidly
- oprava živičného krytu, lokální sanace, úsek v km 16,914-23,760
6-7/2016   SSMSK
BR II/452 Silnice II/452 Mezina - Razová, I. a II. etapa
oprava živičného krytu, lokální vysprávky, úseky v km 28,610-29,300 a 29,300-30,240, částečá uzavírka
2016   SSMSK
SFDI
BR II/459 Silnice II/459 Lichnov
- oprava živičného krytu, úseky v km 12,120-15,430, částečná uzavírka
8-9/2016   SSMSK
SFDI
BR III/4422 Rekonstrukce mostu ev.č. 4422-3 Svobodné Heřmanice
Svobodné Heřmanice, silnice III/4423, úplná uzavírka
6-10/2016   SSMSK
BR III/4456 Silnice III/4456 Sovinec
- oprava živičného krytu, lokální sanace, úseky v km 3,350-3,530 a 4,400-5,000
6-7/2016   SSMSK
BR III/4525 Silnice III/4525, rekonstrukce propustku v km 4,1
Dětřichovice, silnice III/4525, úplná uzavírka
5-9/2016   SSMSK
BR III/4529 Silnice III/4529 Suchá Rudná (Kyselka)
Suchá Rudná (Kyselka), oprava v km 0,000-1,125, fréza 50, lokální sanace, částečná uzavírka
8-9/2016   SSMSK SFDI
BR III/37016 Silnice III/37016 Skály - Rešov
- oprava živičného krytu, úsek v km 2,900-4,613, koordinace se stavbou cyklostezky Horní Město, úplná uzavírka,dopravní obsluze povolen
6-7/2016   SSMSK
SFDI
BR III/44520 Silnice III/44520 Vrbno pod Pradědem, Mnichov
- oprava živičného krytu, úsek v km 0,065-0,945, napojení na dříve provedené úseky a most ev.č. 44520-1, částečná uzavírka
6-9/2016   SSMSK
SFDI
BR III/45714 Silnice III/45714 Jindřichov - Třemešná
- oprava živičného krytu, úsek v km 3,150-5,000, částečná uzavírka, úplná při pokládce živic
7-9/2016 14. 5. 2016 - 14. 6. 2016 SSMSK
SFDI
BR III/45714

Oprava železničního mostu
Třemešná, silnice III/45714 v křížení s tratí Třemešná ve Slezsku - Osoblaha, km 6,129 provozního staničení, částečná uzavírka, 14. 5. 2016 a 31. 5. 2016 úplná uzavírka

2016 12. 5. 2016 - 3. 6. 2016 SŽDC
BR III/45717 Silnice III/45717, opěrná zeď
Dívčí Hrad, rekonstrukce opěrné zdi, úsek v km 0,852-0,988 částečná uzavírka po polovinách
2016 15. 4. 2016 - 30. 9. 2016 SSMSK
BR III/45726 Silnice III/45726, opěrná zeď
Hlinka, rekonstrukce opěrné zdi, úsek v km 2,617-2,709, částečná uzavírka
2016 15. 4. 2016 - 30. 9. 2016 SSMSK
OKRES FRÝDEK-MÍSTEK
FM I/11 Silnice I/11 - Nebory - Oldřichovice
- přeložka stávající silnice v délce 4880 m - obchvat
2014-2017 1. 9. 2014 - 2017 ŘSD
FM I/11 Silnice I/11 - Oldřichovice - Bystřice
- přeložka stávající silnice v délce 6240 m - obchvat
2014-2017 1. 9. 2014 - 2017 ŘSD
FM I/11 Silnice I/11 - Oldřichovice - Bystřice
převedení provozu na novou II/474
6-7/2016   ŘSD
FM I/68 Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice
výstavba propustku SO 101.2, MUK silnic I/68 a I/11 a chodníku, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
Úplná uzavírka pro vozidla nad 12t - tranzit
2016 25. 5. 2016 - 30. 9. 2016 ŘSD
FM I/68 Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice
převedení silnice I/68 do nové stopy nad I/11, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2016 25. 5. 2016 - 30. 9. 2016 ŘSD
FM I/11 I/11 Bocanovice - Mosty u Jablunkova
Bocanovice - Mosty u Jablunkova, oprava silnice I/11 v km 341,400-348,600, částečná uzavírka
2016   ŘSD
FM I/11 Silnice I/11 Vendryně, sanace svahu
Vendryně, silnice I/11 v km 328,450 - sanace svahu u mostu ev.č. 11-178 v délce cca 50m, částečná uzavírka - provoz řízen SSZ - 4 týdny
    ŘSD
FM I/48 Silnice I/48 - Frýdek-Místek, most ev.č. 48-047
Frýdek-Místek, oprava mostu ev.č. 48-047, částečná uzavírka, provoz veden obousměrně v druhé polovině silnice
2016 20. 6. 2016 - 16. 12. 2016 ŘSD
FM I/56 Silnice I/56 Staré Hamry, most ev.č. 56-105
Staré Hamry, oprava mostu ev.č. 56-105, částečná uzavírka
7-10/2016   ŘSD
FM I/56 Silnice I/56 Staré Hamry, most ev.č. 56-103
Staré Hamry, oprava mostu ev.č. 56-103 - pročištění mostního otvoru, dopravní omezení při stavebních pracech, bez uzavírky
5-7/2016   ŘSD
FM I/56 Silnice I/56 Ostravice
Ostravice, silnice I/56 v km 72,4 - oprava odvodnění, dopravní omezení při stavebních pracech, bez uzavírky
7-8/2016   ŘSD
FM I/56 Silnice I/56 Frýdlant nad Ostravicí, most ev.č. 56-084
Frýdlant nad Ostravicí, oprava mostu ev.č. 56-084, částečná uzavírka, provoz veden v jednom jízdním pásu
2016   ŘSD
FM I/56 Silnice I/56 Frýdlant nad Ostravicí, most ev.č. 56-086
Frýdlant nad Ostravicí, silnice I/56, most ev.č. 56-086, částečná uzavírka, provoz v jednom jízdním pásu, dokončení z roku 2015
2016 4. 4. 2016 - 30. 7. 2016 ŘSD
FM I/56 Silnice I/56 Staré Hamry, most ev.č. 56-108
Staré Hamry, výměna mostních závěrů, částečná uzavírka, provoz po polovinách
2016   ŘSD
FM I/56 Silnice I/56 Bílá, most ev.č. 56-110
Bílá, výměna mostních závěrů, částečná uzavírka, provoz po polovinách
2016   ŘSD
FM I/56 I/56 Hodoňovice, PHS
Baška, silnice I/56, výstavba protihlukové stěny, částečná uzavírka - provoz veden v jednom jízdním pruhu
2-10/2016   ŘSD
FM I/56 Silnice I/56 Frýdek-Místek, mosty ev.č. 56-064.1 a 56-064.2
Frýdek-Místek, I/56  oprava mostů ev.č. 56-064.1 a 56-064.2 - částečná uzavírka, provoz veden v jednom jízdní pásu - koordinace s opravou D56
5-10/2016   ŘSD
FM I/68 Přechod pro chodce v části obce Ropice, Za lesem
Silnice I/68, oprava autobusové zastávky "Ropice, Za lesem" a výstavba chodníku, km cca 5,700 provozního staničení, omezení provozu
2016 15. 5. 2016 - 30. 6. 2016 Obec Ropice
FM I/68 Silnice I/68 Ropice - Za Lesem
oprava propustku v km 5,750, částečná uzavírka, při vkládání tubosideru úplná uzavírka (víkend)
8-9/2016   ŘSD
FM D48 D48 MÚK Horní Tošanovice
Horní Tošanovice, oprava ramp, výměna krytu, úplná uzavírka
9/2016   ŘSD
FM D48 Silnice I/48 Rychaltice - Frýdek-Místek
silnice D48 - dokončení napojení MUK Rychaltice, částečná uzavírka
2012-2016   ŘSD
FM D56 D56 Ostrava - Frýdek-Místek II
oprava dálnice v km 40,340-43,415 směr Ostrava, 43,415-46,000, 52,320-54,500, recyklace za studena, částečná uzavírka, provoz v jednom jízdním pásu
5-10/2016   ŘSD
FM II/486 Silnice II/486 Krmelín, průtah
- oprava živičného krytu, úsek v km 0,000-1,580, návaznost na předchozí úseky, částečná uzavírka
6-9/2016   SSMSK
SFDI
FM III/4681 Silnice III/4681
Oldřichovice, úsek v km cca 0,950-1,250, úplná uzavírka z důvodu realizace stavby Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice
2016 23. 5. 2016 - 31. 8. 2016 ŘSD
FM III/4681 Silnice III/4681, Tyra
- oprava živičného krytu, lokální vysprávky, úsek v km 4,800-6,220 (po točnu)
2016   SSMSK SFDI
FM III/4861 Rekonstrukce mostu ev.č. 4861-3
Hukvaldy, rekonstrukce mostu ev.č. 4861-3, úplná uzavírka, objížďka
2016 30. 5. 2016 - 30. 9. 2016 SSMSK
FM III/4732 Silnice III/4732, Bruzovice
- oprava živičného krytu, recyklace za studena, úsek v km 2,015-3,638
2016   SSMSK SFDI
FM III/01143 Silnice III/01134 Bystřice - Paseky
- oprava živičného krytu, úsek v km 1,335-3,950, částečná uzavírka, úplná uzavírka 3. 6. 2016 - 9. 6. 2016 (10. 6. 2016 - 12. 6. 2016)
2016 30. 5. 2016 - 27. 7. 2016 SSMSK
SFDI
FM III/01145 Rekonstrukce mostu ev.č. 01145-2
Košařiska, rekonstrukce mostu ev.č. 01145-2, úplná uzavírka, mostní provizorium
2016 od 1. 8. 2016 SSMSK
FM III/48314 Silnice III/48314 Frýdlant nad Ostravicí
Frýdlant nad Ostravicí, ulice Hukvaldská, úsek v km 5,096-5,796, oprava živičného krytu, lokální sanace
7-8/2016   SSMSK
FM III/48411 Silnice III/48411 Sviadnov, okružní křižovatka s III/4885 a MK
Sviadnov, výstavba okružní křižovatky, úplná uzavírka, objízdná trasa po D56
7-8/2016   SSMSK
FM III/48411 Rekonstrukce mostu ev.č. 48411-5
Paskov, silnice III/48411, úplná uzavírka, objížďka
8-11/2016   SSMSK
FM III/48411 Rekonstrukce mostu ev.č. 48411-6
Paskov, silnice III/48411, úplná uzavírka, objížďka
2016 2. 5. 2016 - 30. 6. 2016 SSMSK
FM III/48414 Sil. III/48414 rekonstrukce propustku v km 2,22 včetně opěrné zdi
Frýdlant nad Ostravicí Lubno, silnice III/48414, odstranění stávajícího propustku a zřízení nového, částečná uzavírka
2016   SSMSK
FM III/48414 Silnice III/48414 Bystré – Krásná
oprava živičného krytu, úsek v km 4,500 – 7,100, částečná uzavírka
8-9/2016   SSMSK SFDI
OKRES KARVINÁ
KI I/11 I/11 Havířov, ul. 17. listopadu
Havířov ul. 17. listopadu, oprava silnice I/11, úsek v km 299,500-300,700, výměna krytu, částečná uzavírka
7-8/2016   ŘSD
KI I/11 Rekonstrukce horkovodu Dlouhá třída
ve středovém pásu, úsek kolem magistrátu
2016 23. 6. 2016 - 8. 8. 2016 Dalkia
KI I/59 Silnice I/59 Karviná, most ev.č. 59-007
Karviná, oprava mostu ev.č. 59-007, částečná uzavírka, v 7/2016 úplná uzavírka
2016 15. 6. 2016 - 31. 8. 2016 ŘSD
KI I/67 Silnice I/67 Karviná - Louky, most ev.č. 67-006
Karviná-Louky, silnice I/67, zasypání mostu ev.č. 67-006, částečná uzavírka, 1 měsíc úplná uzavírka
2016   ŘSD
KI I/67 Silnice I/67 Karviná, most ev.č. 67-013
Karviná, silnice I/67-oprava mostu ev.č. 67-013, přes trať 320, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2016 14. 3. 2016 - 30. 9. 2016 ŘSD
KI I/67 Silnice I/67 Dětmarovice, most ev.č. 67-017
Dětmarovice, silnice I/67, oprava mostu ev.č. 67-017, částečná uzavírka
6-10/2016   ŘSD
KI I/67 Oprava autobusových zálivů
výměna CB krytu na autobusových zastávkách, přemístění zastávek, "Kraviná, Ráj, nemocnice", "Karviná, Fryštát, univerzita"
2016 23. 5. 2016 - 30. 6. 2016 ŘSD
KI II/470 Silnice II/470 Rychvald - Orlová
- oprava živičného krytu, úsek v km 7,392-9,192 (po most ev.č. 470-006), částečná uzavírka
6/2016 30. 5. 2016 - 30. 6. 2016 SSMSK
SFDI
KI II/474 Silnice II/474 Horní Suchá - Pacalůvka
- oprava živičného krytu, úsek v km 24,085-25,985
2016   SSMSK SFDI
KI II/474 Silnice II/474 Horní Suchá
- oprava živičného krytu, úseky v km 25,900-26,810 (u podjezdu) a v km 27,000-27,600 (u Almixu), částečná uzavírka
2016 16. 5. 2016 - 9. 6. 2016 SSMSK
SFDI
KI II/475 Silnice II/475 Horní Suchá - průtah
rekonstrukce silnice II/475
8-10/2016   MSK
IROP
KI II/475 Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice
Karviná-Louky, oprava trati a železničního přejezdu P8290, úplná uzavírka
2017   SŽDC
KI III/4745 Rekonstrukce silnice III/4745
Havířov „Šimala", snížení nivelety komunikace, výstavba chodníku, úplná uzavírka
6-10/2016  

SSMSK
Město Havířov

KI III/4749 Silnice III/4749 Albrechtice
- oprava živičného krytu, úsek v km 4,600-5,200 (za tratí ČD)
2016   SSMSK SFDI
KI III/47210 Rekonstrukce mostu ev.č. 47210-3
Havířov - Dolní Suchá, silnice III/47210, most v km 3,610 přes místní potok, částečná uzavírka, provoz po polovinách
2016 30. 5. 2016 - 1. 9. 2016 SSMSK
OKRES NOVÝ JIČÍN
NJ I/47 I/47 Tošovice - Fulnek
Tošovice - Fulnek, silnice I/47 v km 80,055-85,000, oprava silnice REMIX+, částečná uzavírka
8/2016   ŘSD
NJ I/48 Nový Jičín, most ev.č. 48-016
Nový Jičín, silnice I/48, most ev.č. 48-016, oprava mostních závěrů, částečná uzavírka
7/2016   ŘSD
NJ I/48 I/48 Nový Jičín - rampy v km 22,000
Nový Jičín, silnice I/48 v km 22,00, oprava ramp - výměna krytu, úplná uzavírka
2016 28. 5. 2016 - 5. 6. 2016 ŘSD
NJ I/57 I/57 Vrchy - Fulnek
Vrchy - Fulnek, silnice I/57 v km 70,500-75,500, oprava silnice REMIX+, částečná uzavírka
7/2016   ŘSD
NJ I/57 I/57 Hostašovice - hranice kraje
Hostašovice, silnice I/57 v km 102,551-103,923, oprava silnice, výměna krytu, částečná uzavírka
2016 23. 5. 2016 - 5. 6. 2016 ŘSD
NJ I/58 I/58 Frenštát pod Radhoštěm
Frenštát pod Radhoštěm, silnice I/58 v km 10,900-10,100, oprava silnice, výměna krytu, částečná uzavírka
8/2016   ŘSD
NJ II/464 II/464 Příbor - průtah
Příbor, silnice II/464 (I/58) v km 38,000-38,350, výměna krytu, částečná uzavírka
4-5/2016   ŘSD
NJ II/464 Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809) 8/2016 - 2017   MSK
IROP
NJ II/480 Rekonstrukce mostu ev.č. 480-007
Ženklava, úplná uzavírka pro nákladní vozidla nad 30 t a 9 m délky, BUS a IZS průjezd povolen, mostní provizorium
2016 9. 5. 2016 - 31. 10. 2016 SSMSK
NJ II/647 II/647 Fulnek - Bravantice
Fulnek - Bravantice, silnice II/647 (I/47), oprava silnice dle diagnostiky, částečná uzavírka
2016   ŘSD
NJ III/0489 Silnice III/0489 Starý Jičín - Hůrka
- oprava živičného krytu, zastávkový záliv, úsek v km 1,016-2,533, částečná uzavírka, 6. 6. - 10. 6. úplná uzaírka
2016 30. 5. 2016 - 17. 6. 2016 SSMSK
SFDI
NJ III/4627 SIlnice III/4627 Tošovice
- oprava živičného krytu, lokální sanace, úsek v km 0,000-5,317
2016   SSMSK SFDI
NJ III/4637 Silnice III/4637 Stará Ves - Slatina
- oprava živičného krytu, úsek v km 0,000-3,200, částečná uzavírka
8-9/2016   SSMSK
SFDI
NJ III/4637 Silnice III/4637 Slatina
rekonstrukce propustků v km 0,724, 0,900, 1,135, částečná uzavírka
7-8/2016   SSMSK
NJ III/4656 Silnice III/4656 Bítov
Lubojaty, Bítov, rekonstrukce propustku v km 1,865, částečná uzavírka
7-8/2016   SSMSK
NJ III/4656 Silnice III/4656 Lubojaty - Bítov
- oprava živičného krytu, úsek v km 1,864-5,057, částečná uzavírka
8-9/2016   SSMSK
SFDI
NJ III/4808 Oprava přejezdu P6506
Jistebník, silnice III/4804, úplná uzavírka
2016 1. 6. 2016 - 2. 6. 2016 SŽDC
NJ III/4834 Rekonstrukce mostu ev.č. 4834-3
Žilina u Nového Jičína, silnice III/4834 - rekonstrukce mostu ev.č. 4834-3, úplná uzavírka, BUS ne
2016 9. 5. 2016 - 6. 8. 2016 SSMSK
NJ III/04733 Silnice III/04733 Hynčice
- rekonstrukce propustku v km 1,3, úplná uzavírka
2016 23. 5. 2016 - 1. 7. 2016 SSMSK
NJ III/04737 Silnice III/04737 Odry - Pohoř
- oprava živičného krytu, lokální sanace, úseky v km 0,000-0,225 a 1,805-1,900, částečná uzavírka
6/2016   SSMSK
NJ III/04738 Silnice III/04738 Suchdol nad Odrou
- oprava živičného krytu, úsek v km 9,127-10,947, částečná uzavírka
5-6/2016   SSMSK
SFDI
NJ III/05716 Silnice III/05716 přestavba propustku na most v km 2,10
Nový Jičín - Straník, silnice III/05716, úplná uzavírka, mostní provizorium
2016 od 23. 5. 2016 SSMSK
NJ III/46414 Silnice III/46414 Bílovec - Lubojaty
Silnice III/46414, oprava živičného krytu, lokální sanace, úsek v km 0,000-3,385, částečná uzavírka
8-9/2016   SSMSK SFDI
NJ III/46414 Silnice III/46414
Lubojaty rekonstrukce propustku v km 2,800, částečná uzavírka
7-8/2016   SSMSK
NJ III/48018 Rekonstrukce mostu ev.č. 48018-1
Mošnov, silnice III/48018, úplná uzavírka, objížďka
2016 18. 4. 2016 - 31. 8. 2016 SSMSK
OKRES OPAVA
OP I/11 I/11 Komárov - Sedlice
Komárov - Sedlice, silnice I/11 v km 254,500-255,680 a 258,800, oprava silnice dle diagnostiky, částečná uzavírka
8-9/2016   ŘSD
OP I/11 Silnice I/11 - okružní křižovatka u Benziny
Opava, silnice I/11, výstavba okružní křižovatky ul. Krnovská x Vančurova
2016 9. 4. 2016 - 31. 7. 2016 ŘSD, Město Opava
OP I/46 Revitalizace trati Opava východ - Olomouc
Opava, silnice I/46 - rekonstrukce podjezdu ev.č. 46-070, úplná uzavírka, BUS ano na SSZ
2016 10. 5. 2016 - 30. 11. 2016 SŽDC
OP I/46 I/46, Chlebičov
Chlebičov, silnice I/46 v km 116,900-117,900, oprava silnice, výměna krytu, částečná uzavírka
2016 10. 6. 2016 - 16. 6. 2016 ŘSD
OP I/56 I/56 Kozmice - Hlučín
Kozmice - Hlučín, silnice I/56 v km 18,100-20,300, oprava silnice dle diagnostiky, částečná uzavírka
8/2016   ŘSD
OP I/56 Silnice I/56 Ludgeřovice, most ev.č. 56-010
Ludgeřovice, silnice I/56, oprava mostu ev.č. 56-010, částečná uzavírka
2017   ŘSD
OP I/56 Silnice I/56 Ludgeřovice, most ev.č. 56-013
Ludgeřovice, silnice I/56, oprava mostu ev.č. 56-013, částečná uzavírka
2016   ŘSD
OP I/57 Hradec nad Moravicí - Kajlovec, I/57 - rekonstrukce inženýrských sítí
Silnice I/57, úsek v km cca 57,000-57,500, částečná uzavírka, SSZ
2016 19. 4. 2016 - 31. 5. 2016 Město Hradec nad Moravicí
OP I/57 Silnice I/57 Hradec nad Moravicí, most ev.č. 57-022
Hradec nad Moravicí, silnice I/57, oprava mostu ev.č. 57-022, částečná uzavírka,
6/2016   ŘSD
OP II/442 Silnice II/442 - VD Kružberk
úplná uzavírka silnice II/442 v úseku v km cca 17,650-18,500, koruna hráze vodního díla Kružberk,
2015-2016 17. 8. 2015 - 2. 12. 2016 Povodí Odry s.p.
OP II/442 Silnice II/442
Kružberk, oprava živičného krytu v úseku hráze VD Kružberk
2016   SSMSK
OP III/4407 Silnice III/4407 Guntramovice
oprava živičného krytu v km 2,802-4,633, úplná uzavírka
8-9/2016   SSMSK
OP III/4663 Silnice III/4663 rekonstrukce propustku v km 2,8
Suché Lazce, částečná uzavírka, SSZ
2016 25. 4. 2016 - 21. 9. 2016 SSMSK
OP III/4671 Silnice III/4671 Bolatice - Kobeřice
- oprava živičného krytu, úsek v km 5,410-7,970, úplná uzavírka
6-9/2016   SSMSK
SFDI
OP III/4696 Silnice III/4696 Šilheřovice, průtah
- oprava živičného krytu, rekonstrukce uličních vpustí, úsek v km 2,200-4,900
6-8/2016   SSMSK
SFDI
OP III/44210 Silnice III/44210 Klokočov
Vítkov, místní část Klokočov, úsek v km 0,000-0,875, oprava živičného krytu, lokální sanace, částečná uzavírka
6-9/2016   SSMSK
OP III/44325 Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/44325
čtyři etapy, částečné omezení provozu
Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,000 – 0,235
Rekonstrukce silničního v km 0,794
Souvislá oprava povrchu komunikace v km 0,000-0,791 provozního staničení
Oprava mostu ev.č. 44325-2
2016 2. 5. 2016 - 28. 9. 2016 SSMSK
OP III/44325 Silnice III/44325 rekonstrukce propustku v km 0,8
Budišov nad Budišovkou, uzavírka, provizorní komunikace
5-/2016   SSMSK
OP III/44337 Silnice III/44337 Melč - průtah
Melč, oprava živičného krytu, sanace okrajů, úsek v km 0,000-1,132
6-9/2016   SSMSK
OP III/44342 Silnice III/44342 Jezdkovice - Hájenka
Jezdkovice, oprava živičného krytu, lokální vysprávky, úsek v km 7,331-8,181
6-9/2016   SSMSK
OP III/46018 Rekonstrukce mostu ev.č. 46018-3
Velké Heraltice - Košetice, silnice III/46018, most ev.č. 46018-3 přes Heraltický potok, úplná uzavírka, objžďka
7-8/2016   SSMSK
OP III/46212 Silnice III/46212 Nové Vrbno - křiž. III/4623
- oprava živičného krytu, lokální vysprávky, úsek v km 0,000-1,586
2016   SSMSK SFDI
Příprava akcí (2016+, IROP)
BR
OP
II/442 Silnice II/442 St. Heřminovy - H. Kunčice - Vítkov - hr. okr. NJ, včetně opěrných zdí a rekonstrukce      
FM II/473 Silnice II/473 Frýdek-Místek průtah, most ev.č. 473-001      
FM II/477 Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant + III/48425, rekonstrukce      
FM III/4848 Silnice III/4848 Frýdek-Místek průtah, most ev.č. 4848-1      
KI II/475 Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474 Horní Suchá - výstavba dvou okružních křižovatek na silnici II/474 3-10/2017    
NJ II/441 Silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice nad Odrou, včetně mostu ev.č. 441-015, rekonstrukce a modernizace      
NJ II/442 Silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okr. Opava, včetně mostu ev.č. 442-002, rekonstrukce a modernizace      
NJ II/464 Silnice II/464 v úseku hr. okr. Opava - Bílovec      
OP II/462 Silnice II/462 - Jelenice - Lesní Albrechtice      
OV II/477 MUK Bazaly - I. etapa (II /477 a II/479), Ostrava      
OV II/478 Silnice II/478 prodloužená Mostní - I. etapa, Ostrava - výstavba nové dvoupruhové komunikace v délce 1,3 km      
OV II/647 Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská - od vodárny po sil. I/11, rekonstrukce včetně mostů - oprava živ. krytu s rekonstrukcí mostních objektů mimo řešený úsek protihluk - částečná/úplná uzavírka      
OV III/4787 Silnice III/4787 Ostrava, ul.Výškovická - rekonstrukce mostů ev.č. 4787-3.3 a 4787-4.3      

Seznam použitých zkratek:

BR
Bruntál

DPO
Dopravní podnik Ostrava, a.s.

FM
Frýdek-Místek

JE
Jeseník

KI
Karviná

MK
místní komunikace

MSK
Moravskoslezský kraj

MUK
mimoúrovňová křižovatka

NJ
Nový Jičín

OP
Opava

OV
Ostrava-město

ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic ČR

SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury

SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizce Ostrava a.s.

SSMSK
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

SSZ
Světelné signalizační zařízení (semafor)

SŽDC
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IROP
Integrovaný regionální operační program

VDZ
vodorovné dopravní značení

frame-scrollup