Zpráva

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uvádí přehled staveb, které mohou ovlivnit kvalitu silničního provozu na vybraných komunikacích.

AKCE S DOPADEM NA SILNIČNÍ PROVOZ
okres   název akce   termín  
BR, OP   Revitalizace trati Opava východ - Olomouc
úplná uzavírka trati v úseku mezi Opavou a Krnovem, převedení dopravy na silnici I/57
  3-12/2016 SŽDC
KI   Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice   2017 SŽDC
JE   Silnice I/44 Červenohorské sedlo - jih
úplná uzavírka silnice, objízdná trasa II/445 Stránské -  Olomoucký kraj - III/4456 Sovinec
  16. 4. 2016 - 14. 11. 2016 ŘSD
OP   VD Kružberk - rekonstrukce koruny a návodního líce
úplná uzavírka silnice II/442
  17. 8. 2015 - 2. 12. 2016 Povodí Odry s.p.
OV   Rekonstrukce kunčického zhlaví
omezení provozu na silnici I/56
  2015/2016 SŽDC
PŘEHLED STAVEBNÍCH AKCÍ NA SILNIČNÍ SÍTI
okres silnice název akce, dopad (popř. předpokládaný dopad) na režim dopravy předpoklad realizace uzavírka investor
OKRES OSTRAVA
OV I/11 Silnice I/11 - Ostrava, Prodloužená Rudná - hranice okresu Opava
Ostrava, silnice I/11 - výstavba obchvatu, částečná omezení se zachováním průjezdu, dokončení 2018
11/2012 - 2018 11/2012 - 2018 ŘSD
OV I/11 Silnice I/11 - Ostrava, Prodloužená Rudná - hranice okresu Opava
Ostrava, silnice I/11 - výstavba MÚK Krásné Pole, úplná uzavírka, objízdná trasa kolem Globusu
5/2016 - 5/2017 7. 5. 2016 - 31. 5. 2017 ŘSD
OV I/11 Silnice I/11, Ostrava Poruba, mosty ev.č. 11-137 a,b,c
Ostrava, silnice I/11 - Rudná, rekonstrukce mostů ev.č. 11-137 a,b,c - částečná uzavírka, provoz převeden do protisměrného jízdního pásu,
!! Od 22. 4. 2016 úplná uzavírka pro vozidla nad 20t !!
2016/2017 1. 3. 2016 - 18. 12. 2016 ŘSD
OV I/11 Silnice I/11, Ostrava Poruba, most ev.č. 11-137 c.2
ÚPLNÁ UZAVÍRKA, ZÁTĚŽOVÁ ZKOUŠKA
2016 19. 11. 2016 - 20. 11. 2016 ŘSD
OV I/11 Silnice I/11, Ostrava Rudná, most ev.č. 11-140..1,2
Ostrava, silnice I/11 - Rudná, rekonstrukce mostů ev.č. 11-140..1,2 - částečná uzavírka, provoz  převeden do protisměrného jízdního pásu
2016/2017 17. 5. 2016 - 30. 10. 2016 ŘSD
OV I/11 I/11 Šenov, rampy v km 294,236
Šenov, silnice I/11 v km 294,236, oprava rampy, výměna krytu, úplná uzavírka
2016 20. 10. 2016 - 29. 10. 2016 ŘSD
OV I/56 Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice
Ostrava, silnice I/56 - převedení trati nad silnicí I/56 - částečná uzavírka, omezení počtu jízdních pruhů - uspořádání 1+1
2015/2016 1. 3. 2016 - 31. 10. 2016 SŽDC
OV I/58 Protihlukové opatření silnice I/58, Ostrava - Nová Bělá
Ostrava, Nová Bělá, silnice I/58, výstavba protihlukové zdi u rodinného domu, částečná uzavírka - zúžení jízdních pruhů
2016 pozastaveno ŘSD
OV II/477 Silnice II/477 Vratimov, průtah
- oprava živičného krytu, lokální vysprávky, úsek v km 10,586-11,377, omezení provozu, vazba na opravu přejezdu P7399
2016 19. 9. 2016 - 2. 11. 2016 SSMSK SFDI
OV III/4692 Úprava silnice III/4692
 v rámci stavby Silnice I/11 - Ostrava, Prodloužená Rudná - hranice okresu Opava, ulice Vřesinská a Mešnická, částečné omezení, provoz řízen SSZ
2016 12. 9. 2016 - 31. 10. 2016 ŘSD
OV III/4787 Silnice III/4787 Ostrava, ul. Výškovická
- oprava živičného krytu, práce v etapách, úsek v km 0,000-1,223 ve směru Výškovice, v km 0,000-0,150 ve směru centrum, včetně rampy ul. U Hrůbků, úplná uzavírka v termínu 7. 11. 2016 - 11. 11. 2016
9-11/2016 3. 10. 2016 - 1. 12. 2016 SSMSK
SFDI
OV III/46620 Silnice III/46620 Martinovská
silnice III/46620, úsek od km 2,260 (částečná uzavírka od ul. A. Hrdličky po nám. Plk. A. Musálka), úplná uzavírka úseku od nám. Plk. A. Musálka po ul. 17. listopadu v termínu 3. 10. 2016 - 27. 11. 2016
10-11/2016 29. 9. 2016 - 4. 12. 2016 SSMSK
OV MK Rekonstrukce ulice Nádražní
Ostrava, úplná uzavírka v úseku mezi ulicemi 28. října a Stodolní, omezení tramvajového provozu
2016 1. 4. 2016 - 30. 11. 2016 Město Ostrava
OV OV-305 Rekonstrukce mostu ev.č. OV-305
Ostrava, rekonstrukce mostu ev.č. OV-305, na ulici Dr. Martínka přes I/56 (Místecká), provoz sveden do jednoho jízdního pásu
2016 8. 8. 2016 - 28. 10. 2016 Město Ostrava
OV MK Ulice Hrabovská
Ostrava, oprava živičného krytu v úseku rampa s I/56 (Místecká) po křižovatku s III/47811
2016 5. 9. 2016 - 30. 10. 2016 Město Ostrava
OV MK Ulice Hornopolní
úsek mezi Sládkova a Novinářská, omezení provozu ve vybraných úsecích
2016 26. 9. 2016 - 31. 10. 2016 Město Ostrava
OV K 4077 Křižovatka Martinovská x Provozní
výstavba SSZ, omezení provozu,
22. 10. 2016 - 23. 10. 2016 úplná uzavírka
2016 4. 4. 2016 - 29. 10. 2016 Město Ostrava
OV PŘEHLED UZAVÍREK Přehled dalších uzavírek na území statutárního města Ostrava      
OKRES BRUNTÁL
BR I/11 Silnice I/11 - Václavov, most ev.č. 11-117
Václavov, oprava mostu ev.č. 11-117, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2016 1. 8. 2016 - 30. 11. 2016 ŘSD
BR I/11 Silnice I/11 - Dolní Václavov, most ev.č. 11-118
Dolní Václavov, oprava mostu ev.č. 11-118, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2017   ŘSD
BR I/11 Silnice I/11 - Bruntál, most ev.č. 11-120
Bruntál, oprava mostu ev.č. 11-120, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2016 29. 8. 2016 - 22. 12. 2016 ŘSD
BR I/11 Silnice I/11 Malá Štáhle
úsek v km 200,500-201,862, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2016 31. 10. 2016 - 16. 11. 2016 ŘSD
BR I/11 Silnice I/11, okres Bruntál, Opava – oprava propustků
silnice č. I/11, úsek v km 221,239-259,421, částečná uzavírka silnice, provoz řízen SSZ
2016 19. 9. 2016 - 31. 12. 2016 ŘSD
BR I/46 Silnice I/46, hranice kraje - Dvorce
oprava silnice I/46 v km 78,100-79,380, 80,006-81,300, 83,746-84,692, recyklace za studena, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2016 26. 9. 2016 - 20. 11. 2016 ŘSD
BR I/57 Silnice I/57 Liptaň
Liptaň, silnice I/57, úsek v km 7,783-8,104, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2016 17. 10. 2016 - 6. 11. 2016 ŘSD
BR I/57 Krnov, most ev.č. 57-009
Krnov, silnice I/57, oprava mostu ev.č. 57-009, částečná uzavírka, provoz ve zúžených jízdních pruzích
2016 18. 10. 2016 - 23. 12. 2016 ŘSD
BR I/57 Krnov - Červený Dvůr, průmyslová zóna, II. etapa
Krnov, silnice I/46, napojení průmyslové zóny, částečné omezení dopravy v km cca 32,000, zúžené jízdní pruhy
2016 21. 3. 2016 - 31. 12. 2016 Město Krnov
BR II/370 Silnice II/370 Rýmařov - Velká Štáhle
Velká Štáhle, silnice II/370, oprava živičného krytu v úseku cca 31,900-35,025 + oprava mostu ev.č. 370-025,
2016 6. 6. 2016 - 30. 10. 2016 SSMSK
BR II/450 Silnice II/450 Karlova Studánka - Vidly
- oprava živičného krytu, lokální sanace, úsek v km 16,914-23,760
10/2016   SSMSK
BR II/452 Silnice II/452 Mezina - Razová, I. a II. etapa
oprava živičného krytu, lokální vysprávky, úseky v km 28,610-29,300 a 29,300-30,240, částečná uzavírka
2016 19. 9. 2016 - 30. 10. 2016 SSMSK
SFDI
BR III/4422 Rekonstrukce mostu ev.č. 4422-3 Svobodné Heřmanice
Svobodné Heřmanice, silnice III/4423, úplná uzavírka úseku v km cca 3,902-3,922
2016 18. 7. 2016 - 22. 10. 2016 SSMSK
OKRES FRÝDEK-MÍSTEK
FM I/11 Silnice I/11 - Nebory - Oldřichovice
- přeložka stávající silnice v délce 4880 m - obchvat
2014-2017 1. 9. 2014 - 2017 ŘSD
FM I/11 Silnice I/11 - Oldřichovice - Bystřice
- přeložka stávající silnice v délce 6240 m - obchvat
2014-2017 1. 9. 2014 - 2017 ŘSD
FM I/11 Silnice I/11 - Oldřichovice - Bystřice - převedení provozu na novou II/474
omezení provozu na silnici I/11 v km 333,000, úplná uzavírka, provoz převeden na souběžnou komunikaci
2016/2017 1. 7. 2016 - 15. 10. 2017 ŘSD
FM I/68 Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice
výstavba propustku SO 101.2, MUK silnic I/68 a I/11 a chodníku, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
Úplná uzavírka pro vozidla nad 12t - tranzit
2016 25. 5. 2016 - 6. 11. 2016 ŘSD
FM III/01141 Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice
převedení provozu na SO 128, 2 etapy, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2016 1. 9. 2016 - 23. 10. 2016 ŘSD
FM I/68 Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice
MUK silnic I/68 a I/11, napojení silnice I/11 na I/68, úplná uzavírka silnice I/68 v km cca 6,200
2016 28. 10. 2016 - 30. 10. 2016 ŘSD
FM I/11 I/11 Bocanovice - Mosty u Jablunkova
Bocanovice - Mosty u Jablunkova, oprava silnice I/11 v km 340,800-348,000, omezení provozu, zúžené jízdní pruhy
2016 4. 10. 2016 - 20. 11. 2016 ŘSD
FM I/11 Silnice I/11 Vendryně, sanace svahu
Vendryně, silnice I/11 v km 328,450 - sanace svahu u mostu ev.č. 11-178 v délce cca 50m, částečná uzavírka - provoz řízen SSZ - 4 týdny
    ŘSD
FM I/48
I/11
Silnice I/48 a I/11 MÚK Dolní Žukov - Ropice
úsek v km cca 315,241 - 317,081 včetně ramp s D48,
úplná uzavírka úseku mezi MÚK I/11 x I/48 Dolní Žukov po začátek MÚK I/11 x II/468 Ropice v termínu 7. 11. 2016 - 23. 11. 2016
2016 2. 11. 2016 - 23. 11. 2016 ŘSD
FM I/48 Silnice I/48 - Frýdek-Místek, most ev.č. 48-047
Frýdek-Místek, oprava mostu ev.č. 48-047, částečná uzavírka, provoz veden obousměrně v druhé polovině silnice
2016/2017 20. 6. 2016 - 16. 12. 2016 ŘSD
FM I/56 Silnice I/56 Ostravice
Ostravice, silnice I/56 v km 72,4 - oprava odvodnění, dopravní omezení při stavebních pracech, bez uzavírky
2017   ŘSD
FM I/56 Silnice I/56 Frýdlant nad Ostravicí, most ev.č. 56-084
Frýdlant nad Ostravicí, oprava mostu ev.č. 56-084, částečná uzavírka, provoz veden v jednom jízdním pásu
2017 1. 11. 2016 - 30. 4. 2017 ŘSD
FM I/56 Silnice I/56 Staré Hamry, most ev.č. 56-108
Staré Hamry, výměna mostních závěrů, částečná uzavírka, provoz po polovinách
2016 11. 7. 2016 - 30. 10. 2016 ŘSD
FM I/56 Silnice I/56 Bílá, most ev.č. 56-110
Bílá, výměna mostních závěrů, částečná uzavírka, provoz po polovinách
2016 11. 7. 2016 - 30. 10. 2016 ŘSD
FM I/56 Silnice I/56 Bílá - Mezivodí
Bílá, silnice I/56, úsek v km 85,173-89,575, provoz řízen SSZ
2016 24. 9. 2016 - 23. 10. 2016 ŘSD
FM I/35 Silnice I/35 hranice kraje - Bumbálka
Bílá, silnice I/35, úsek v km cca 346,246-347,895, provoz řízen SSZ
2016 20. 10. 2016 - 31. 10. 2016 ŘSD
FM I/56 I/56 Hodoňovice, PHS
Baška, silnice I/56, výstavba protihlukové stěny, částečná uzavírka - provoz veden v jednom jízdním pruhu
2-10/2016   ŘSD
FM D56 Dálnice D56 Frýdek-Místek, mosty ev.č. 56-064.1 a 56-064.2
Frýdek-Místek, I/56  oprava mostů ev.č. 56-064.1 a 56-064.2 - částečná uzavírka, provoz veden v jednom jízdní pásu - koordinace s opravou D56
2016/2017   ŘSD
FM I/68 Silnice I/68 Ropice - Za Lesem
oprava propustku v km 5,750, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2016 21. 10. 2016 - 31. 11. 2016 ŘSD
FM D48 Silnice I/48 Rychaltice - Frýdek-Místek
silnice D48 - dokončení napojení MUK Rychaltice, částečná uzavírka
2012-2016   ŘSD
FM III/4681 Silnice III/4681
Oldřichovice, úsek v km cca 0,950-1,250, úplná uzavírka z důvodu realizace stavby Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice
2016 23. 6. 2016 - 31. 10. 2016 ŘSD
FM III/4681 Silnice III/4681, Tyra
- oprava živičného krytu, lokální vysprávky, úsek v km 4,800-6,220 (po točnu)
2016 19. 9. 2016 - 15. 11. 2016 SSMSK SFDI
FM III/4732 Silnice III/4732, Bruzovice
- oprava živičného krytu, recyklace za studena, úsek v km 2,015-3,638,
2016 19. 9. 2016 - 23. 10. 2016 SSMSK SFDI
FM III/01145 Rekonstrukce mostu ev.č. 01145-2
Košařiska, rekonstrukce mostu ev.č. 01145-2, úplná uzavírka, mostní provizorium
2016 25. 7. 2016 - 28. 10. 2016 SSMSK
FM III/48411 Rekonstrukce mostu ev.č. 48411-5
Paskov, silnice III/48411, úplná uzavírka, objížďka
2017   SSMSK
FM III/48414 Sil. III/48414 rekonstrukce propustku v km 2,22 včetně opěrné zdi
Frýdlant nad Ostravicí Lubno, silnice III/48414, odstranění stávajícího propustku a zřízení nového, částečná uzavírka
2016   SSMSK
OKRES KARVINÁ
KI I/11 I/11 Havířov, ul. 17. listopadu
Havířov ul. 17. listopadu, oprava silnice I/11, úsek v km 299,500-300,700, výměna krytu, částečná uzavírka
2016   ŘSD
KI I/11 Silnice I/11 Havířov - oprava autobusových zálivů
Havířov, omezení provozu v okolí zastávek:
- Havířov, Město, radnice
- Havířov, Město, střed
- Havířov, Město, Puškinova
2016 10. 10. 2016 - 11. 11. 2016 ŘSD
KI I/59 Silnice I/59 Karviná, most ev.č. 59-007
Karviná, oprava mostu ev.č. 59-007, omezení provozu
2016 4. 7. 2016 - 30. 10. 2016 ŘSD
KI I/67 Silnice I/67 Karviná - Louky, most ev.č. 67-006
Karviná-Louky, silnice I/67, zasypání mostu ev.č. 67-006, částečná uzavírka
2016   ŘSD
KI I/67 Silnice I/67 Karviná, most ev.č. 67-013
Karviná, silnice I/67-oprava mostu ev.č. 67-013, přes trať 320, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2016 14. 3. 2016 - 31. 12. 2016 ŘSD
KI I/67 Silnice I/67 Dolní Lutyně - oprava lokálních nerovností
Dolní Lutyńě, km cca 24,900, provoz sveden do jednoho jízdního pruhu, SSZ,
2016 24. 10. 2016 - 12. 11. 2016 ŘSD
KI I/67 Silnice I/67 Paseky - hranice ČR
Bohumín, silnice I/67, úsek v km cca 31,097-32,166, provoz řízen SSZ
2016 26. 9. 2016 - 31. 10. 2016 ŘSD
KI II/474 Silnice II/474 Horní Suchá - Pacalůvka
- oprava živičného krytu, úsek v km 26,695-28,600
2016 26. 9. 2016 - 31. 10. 2016 SSMSK
KI II/475 Silnice II/475 Horní Suchá - průtah
rekonstrukce silnice II/475
2017   MSK
IROP
KI II/475 Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474 Horní Suchá - výstavba dvou okružních křižovatek na silnici II/474 2017   MSK IROP
KI II/475 Oprava železničního přejezdu P8290
úplná uzavírka silnice II/475
2017   SŽDC
KI III/4712 Rekonstrukce silnice III/4712
Dolní Lutyně, úsek v km 2,300-4,100, částečná uzavírka
2016 do 30. 10. 2016 SSMSK
KI III/4745 Rekonstrukce silnice III/4745
Havířov „Šimala", snížení nivelety komunikace, výstavba chodníku, úplná uzavírka
2016 20. 6. 2016 - 30. 11. 2016

SSMSK
Město Havířov

OKRES NOVÝ JIČÍN
NJ I/48 Nový Jičín, most ev.č. 48-016
Nový Jičín, silnice I/48, most ev.č. 48-016, oprava mostních závěrů, částečná uzavírka
2016 1. 7. 2016 - 30. 11. 2016 ŘSD
NJ I/48 Silnice I/48 Dub - Nový Jičín
úseky v km 9,320-10,300 a 16,360-18,700, převedení dopravy do druhého jízdního pásu
2016 1. 11. 2016 - 23. 12. 2016 ŘSD
NJ I/57 Oprava železničního přejezdu P7335
Hostašovice, silnice I/57 v km cca 102,500, úplná uzavírka
2016 18. 10. 2016 - 26. 10. 2016 SŽDC
NJ I/58 I/58 Frenštát pod Radhoštěm
Frenštát pod Radhoštěm, silnice I/58 v km 10,012-10,934, oprava silnice, výměna krytu, úplná uzavírka ulice Zahuní
2016 17. 10. 2016 - 30. 10. 2016 ŘSD
NJ II/464 Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)
I. etapa (2016) rekonstrukce silnice III/4809
II. etapa (2017) přestavba křižovatky silnic II/464 a III/4809
2016/2017 19. 9. 2016 - 11. 11. 2016 MSK
IROP
NJ II/480 Rekonstrukce mostu ev.č. 480-007
Ženklava, úplná uzavírka pro nákladní vozidla nad 30 t a 9 m délky, BUS a IZS průjezd povolen, mostní provizorium
2016 9. 5. 2016 - 31. 10. 2016 SSMSK
NJ II/647 II/647 Fulnek - Bravantice
Fulnek - Bravantice, silnice II/647 (I/47), oprava silnice dle diagnostiky, částečná uzavírka
2016   ŘSD
NJ III/4627 Rekonstrukce silnice III/4627
Odry, Tošovice, silnice III/4627, úplná uzavírka, 2 etapy
2016 29. 9. 2016 - 14. 11. 2016 SSMSK
OKRES OPAVA
OP I/11 Velké Heraltice, zajištění svahu v km 235,500, vlevo
úsek v km 235,440-235,900, uzavírka jízdního pruhu ve směru Bruntál, provoz řízen SSZ
2016 26. 9. 2016 - 30. 11. 2016 ŘSD
OP I/11
III/4664

 
I/11 Komárov - Mokré Lazce
Mokré Lazce, Nové Sedlice, silnice I/11 v km 258,833-259,931, omezení provozu, úplná uzavírka silnice III/4664 v termínu 16. 10. 2016 - 30. 10. 2016
2016 16. 10. 2016 - 31. 10. 2016 ŘSD
OP I/46 Revitalizace trati Opava východ - Olomouc
Opava, silnice I/46 - rekonstrukce podjezdu ev.č. 46-070, úplná uzavírka, BUS ano na SSZ - PŘERUŠENO V TERMÍNU 3. 10. 2016 - 3. 11. 2016
2016 10. 5. 2016 - 30. 11. 2016 SŽDC
OP MK Revitalizace trati Opava východ - Olomouc
omezení provozu vybraných MK v Opavě
ul. Englišova - úplná uzavírka v termínu 8. 10. 2016 - 29. 10. 2016
ul. Vančurova - úplná uzavírka v termínu 3. 11. 2016 - 15. 11. 2016
2016 3. 10. 2016 - 15. 11. 2016 SŽDC
OP I/56 I/56 Kozmice - Hlučín
Kozmice - Hlučín, silnice I/56 v km cca 18,100-20,267, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ, úplná uzavírka 28. 10. 2016 - 30. 10. 2016
2016 10. 10. 2016 - 30. 10. 2016 ŘSD
OP I/56 Silnice I/56 Ludgeřovice - oprava autobusových zálivů
částečná uzavírka silnice I/56 v km cca 24,800
2016 3. 10. 2016 - 23. 10. 2016 ŘSD
OP I/56 Silnice I/56 Ludgeřovice, most ev.č. 56-010
Ludgeřovice, silnice I/56, oprava mostu ev.č. 56-010, částečná uzavírka
2017   ŘSD
OP I/56 Silnice I/56 Ludgeřovice, most ev.č. 56-013
Ludgeřovice, silnice I/56, oprava mostu ev.č. 56-013, částečná uzavírka
2016   ŘSD
OP I/57 Silnice I/57 Hradec nad Moravicí, most ev.č. 57-022
Hradec nad Moravicí, silnice I/57, oprava mostu ev.č. 57-022, částečná uzavírka,
2016 8. 8. 2016 - 31. 12. 2016 ŘSD
OP II/442 Silnice II/442 - VD Kružberk
úplná uzavírka silnice II/442 v úseku v km cca 17,650-18,500, koruna hráze vodního díla Kružberk,
2015-2016 17. 8. 2015 - 2. 12. 2016 Povodí Odry s.p.
OP II/442 Silnice II/442
Kružberk, oprava živičného krytu v úseku hráze VD Kružberk
2016   SSMSK
OP II/442 Oprava železničních přejezdů na trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou
- přejezd P6737 - Vítkov, silnice II/442 v km cca 26,500 (úplná uzavírka 3. 10. 2016 - 7. 10. 2016)
- přejezd P6725 - Klokočúvek, silnice II/442 v km cca 37,020 (úplná uzavírka 17. 10. 2016 - 22. 10. 2016)
2016 3. 10. 2016 - 27. 10. 2016 SŽDC
OP III/4407 Silnice III/4407 Guntramovice
oprava živičného krytu v km 2,802-4,633, úplná uzavírka
2016 15. 9. 2016 - 22. 10. 2016 SSMSK
OP III/46212 Silnice III/46212 Nové Vrbno - křiž. III/4623
- oprava živičného krytu, lokální vysprávky, úsek v km 0,000-1,586
2016 do 4. 11. 2016 SSMSK
Příprava akcí (2016+, IROP)
BR
OP
II/442 Silnice II/442 St. Heřminovy - H. Kunčice - Vítkov - hr. okr. NJ, včetně opěrných zdí a rekonstrukce 2018    
FM II/468 SIlnice II/468 Třinec
ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, včetně zárubních zdí
2017/2018    
FM II/473 Silnice 2017 - Frýdek-Místek (část 2 - Silnice II/473 Frýdek-Místek průtah, most ev.č. 473-001) 2018    
FM II/477 Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant + III/48425, rekonstrukce, II. etapy 2017
2018
   
FM III/4848 Silnice 2017 - Frýdek-Místek (část 1 - Silnice III/4848 Frýdek-Místek průtah, most ev.č. 4848-1) 2017    
NJ II/441 Silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice nad Odrou, včetně mostu ev.č. 441-015, rekonstrukce a modernizace 2018    
NJ II/442 Silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okr. Opava, včetně mostu ev.č. 442-002, rekonstrukce a modernizace 2018    
NJ II/464 Silnice II/464 v úseku hr. okr. Opava - Bílovec 2018    
OV II/477 MUK Bazaly - I. etapa (II /477 a II/479), Ostrava 2017    
OV II/478 Silnice II/478 prodloužená Mostní - I. etapa, Ostrava - výstavba nové dvoupruhové komunikace v délce 1,3 km 2017/2018    
OV II/647 Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská - od vodárny po sil. I/11, rekonstrukce včetně mostů - oprava živ. krytu s rekonstrukcí mostních objektů mimo řešený úsek protihluk - částečná/úplná uzavírka 2017    
OV III/4787 Silnice III/4787 Ostrava, ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev.č. 4787-3.3 a 4787-4.3 2018/2019    

Seznam použitých zkratek:

BR
Bruntál

DPO
Dopravní podnik Ostrava, a.s.

FM
Frýdek-Místek

JE
Jeseník

KI
Karviná

MK
místní komunikace

MSK
Moravskoslezský kraj

MUK
mimoúrovňová křižovatka

NJ
Nový Jičín

OP
Opava

OV
Ostrava-město

ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic ČR

SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury

SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizce Ostrava a.s.

SSMSK
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

SSZ
Světelné signalizační zařízení (semafor)

SŽDC
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IROP
Integrovaný regionální operační program

VDZ
vodorovné dopravní značení

frame-scrollup