Zpráva

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uvádí přehled staveb, které mohou ovlivnit kvalitu silničního provozu na vybraných komunikacích.

AKCE S DOPADEM NA SILNIČNÍ PROVOZ
okres   název akce   termín  
BR, OP   Revitalizace trati Opava východ - Olomouc
úplná uzavírka trati v úseku mezi Opavou a Krnovem, převedení dopravy na silnici I/57
  3-12/2016 SŽDC
KI   Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice   2017 SŽDC
OP   VD Kružberk - rekonstrukce koruny a návodního líce
úplná uzavírka silnice II/442
  17. 8. 2015 - 31. 12. 2016 Povodí Odry s.p.
PŘEHLED STAVEBNÍCH AKCÍ NA SILNIČNÍ SÍTI
okres silnice název akce, dopad (popř. předpokládaný dopad) na režim dopravy předpoklad realizace uzavírka investor
OKRES OSTRAVA
OV I/11 Silnice I/11 - Ostrava, Prodloužená Rudná - hranice okresu Opava
Ostrava, silnice I/11 - výstavba obchvatu, částečná omezení se zachováním průjezdu, dokončení 2018
11/2012 - 2018 11/2012 - 2018 ŘSD
OV I/11 Silnice I/11 - Ostrava, Prodloužená Rudná - hranice okresu Opava
Ostrava, silnice I/11 - výstavba MÚK Krásné Pole, úplná uzavírka, objízdná trasa kolem Globusu
5/2016 - 5/2017 7. 5. 2016 - 31. 5. 2017 ŘSD
OV I/11 Silnice I/11, Ostrava Poruba, mosty ev.č. 11-137 a,b,c
Ostrava, silnice I/11 - Rudná, rekonstrukce mostů ev.č. 11-137 a,b,c - částečná uzavírka, provoz převeden do protisměrného jízdního pásu,
!! Od 22. 4. 2016 úplná uzavírka pro vozidla nad 20t !!
2016/2017 1. 3. 2016 - 18. 12. 2016 ŘSD
OV I/58 Protihlukové opatření silnice I/58, Ostrava - Nová Bělá
Ostrava, Nová Bělá, silnice I/58, výstavba protihlukové zdi u rodinného domu, částečná uzavírka - zúžení jízdních pruhů
2016 pozastaveno ŘSD
OV PŘEHLED UZAVÍREK Přehled dalších uzavírek na území statutárního města Ostrava      
OKRES BRUNTÁL
BR I/11 Silnice I/11 - Dolní Václavov, most ev.č. 11-118
Dolní Václavov, oprava mostu ev.č. 11-118, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2017   ŘSD
BR I/11 Silnice I/11 - Bruntál, most ev.č. 11-120
Bruntál, oprava mostu ev.č. 11-120, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2016 29. 8. 2016 - 22. 12. 2016 ŘSD
BR I/57 Krnov, most ev.č. 57-009
Krnov, silnice I/57, oprava mostu ev.č. 57-009, částečná uzavírka, provoz ve zúžených jízdních pruzích
2016 18. 10. 2016 - 23. 12. 2016 ŘSD
BR I/57 Krnov - Červený Dvůr, průmyslová zóna, II. etapa
Krnov, silnice I/46, napojení průmyslové zóny, částečné omezení dopravy v km cca 32,000, zúžené jízdní pruhy
2016 21. 3. 2016 - 31. 12. 2016 Město Krnov
BR II/450 Silnice II/450 Karlova Studánka - Vidly
- oprava živičného krytu, lokální sanace, úsek v km 16,914-23,760
10/2016   SSMSK
OKRES FRÝDEK-MÍSTEK
FM I/11 Silnice I/11 - Nebory - Oldřichovice
- přeložka stávající silnice v délce 4880 m - obchvat
2014-2017 1. 9. 2014 - 2017 ŘSD
FM I/11 Silnice I/11 - Oldřichovice - Bystřice
- přeložka stávající silnice v délce 6240 m - obchvat
2014-2017 1. 9. 2014 - 2017 ŘSD
FM I/11 Silnice I/11 - Oldřichovice - Bystřice - převedení provozu na novou II/474
omezení provozu na silnici I/11 v km 333,000, úplná uzavírka, provoz převeden na souběžnou komunikaci
2016/2017 1. 7. 2016 - 15. 10. 2017 ŘSD
FM I/68 Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice
MUK silnic I/68 a I/11, napojení silnice I/11 na I/68, částečná uzavírka silnice I/68 v km cca 6,200, provoz řízen SSZ
2016 28. 11. 2016 - 16. 12. 2016 ŘSD
FM I/11 Silnice I/11 Vendryně, sanace svahu
Vendryně, silnice I/11 v km 328,450 - sanace svahu u mostu ev.č. 11-178 v délce cca 50m, částečná uzavírka - provoz řízen SSZ - 4 týdny
    ŘSD
FM I/48 Silnice I/48 - Frýdek-Místek, most ev.č. 48-047
Frýdek-Místek, oprava mostu ev.č. 48-047, částečná uzavírka, provoz veden obousměrně v druhé polovině silnice
2016/2017 20. 6. 2016 - 16. 12. 2016 ŘSD
FM I/56 Silnice I/56 Ostravice
Ostravice, silnice I/56 v km 72,4 - oprava odvodnění, dopravní omezení při stavebních pracech, bez uzavírky
2017   ŘSD
FM I/56 Silnice I/56 Frýdlant nad Ostravicí, most ev.č. 56-084
Frýdlant nad Ostravicí, oprava mostu ev.č. 56-084, částečná uzavírka, provoz veden v jednom jízdním pásu
2016/2017 1. 11. 2016 - 30. 4. 2017 ŘSD
FM I/56 I/56 Hodoňovice, PHS
Baška, silnice I/56, výstavba protihlukové stěny, částečná uzavírka - provoz veden v jednom jízdním pruhu
2-10/2016   ŘSD
FM D56 Dálnice D56 Frýdek-Místek, mosty ev.č. 56-064.1 a 56-064.2
Frýdek-Místek, I/56  oprava mostů ev.č. 56-064.1 a 56-064.2 - částečná uzavírka, provoz veden v jednom jízdní pásu - koordinace s opravou D56
2016/2017   ŘSD
FM D48 Silnice I/48 Rychaltice - Frýdek-Místek
silnice D48 - dokončení napojení MUK Rychaltice, částečná uzavírka
2012-2016   ŘSD
FM III/4681 Silnice III/4681
Oldřichovice, úsek v km cca 0,950-1,250, úplná uzavírka z důvodu realizace stavby Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice
2016 23. 6. 2016 - 20. 12. 2016 ŘSD
FM III/48411 Rekonstrukce mostu ev.č. 48411-5
Paskov, silnice III/48411, úplná uzavírka, objížďka
2017   SSMSK
FM III/48414 Sil. III/48414 rekonstrukce propustku v km 2,22 včetně opěrné zdi
Frýdlant nad Ostravicí Lubno, silnice III/48414, odstranění stávajícího propustku a zřízení nového, částečná uzavírka
2016   SSMSK
OKRES KARVINÁ
KI I/11 I/11 Havířov, ul. 17. listopadu
Havířov ul. 17. listopadu, oprava silnice I/11, úsek v km 299,500-300,700, výměna krytu, částečná uzavírka
2016   ŘSD
KI I/67 Silnice I/67 Karviná - Louky, most ev.č. 67-006
Karviná-Louky, silnice I/67, zasypání mostu ev.č. 67-006, částečná uzavírka
2016 7. 11. 2016 - 22. 12. 2016 ŘSD
KI I/67 Silnice I/67 Karviná, most ev.č. 67-013
Karviná, silnice I/67-oprava mostu ev.č. 67-013, přes trať 320, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2016 14. 3. 2016 - 31. 12. 2016 ŘSD
KI I/67 Silnice I/67 Paseky - hranice ČR
Bohumín, silnice I/67, úsek v km cca 31,097-32,166, provoz řízen SSZ
2016 26. 9. 2016 - 18. 12. 2016 ŘSD
KI II/475 Silnice II/475 Horní Suchá - průtah
rekonstrukce silnice II/475
2017   MSK
IROP
KI II/475 Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474 Horní Suchá - výstavba dvou okružních křižovatek na silnici II/474 2017   MSK IROP
KI II/475 Oprava železničního přejezdu P8290
úplná uzavírka silnice II/475
2017   SŽDC
KI III/4745 Rekonstrukce silnice III/4745 Havířov „Šimala"
snížení nivelety, úplná uzavírka
2016 do 9. 12. 2016 SSMSK
Město Havířov
OKRES NOVÝ JIČÍN
NJ I/48 Silnice I/48 Dub - Nový Jičín
úseky v km 9,320-10,300 a 16,360-18,700, převedení dopravy do druhého jízdního pásu, uzavírky ramp silnice III/04816 v termínu 29. 11. 2016 - 23. 12. 2016
2016 1. 11. 2016 - 23. 12. 2016 ŘSD
NJ II/464 Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)
II. etapa (2017) přestavba křižovatky silnic II/464 a III/4809
2017   MSK
IROP
OKRES OPAVA
OP I/46 Revitalizace trati Opava východ - Olomouc
Opava, silnice I/46 - rekonstrukce podjezdu ev.č. 46-070, úplná uzavírka, BUS ano na SSZ
2016 10. 5. 2016 - 12. 12. 2016 SŽDC
OP I/46 Silnice I/46 Mladecko - Dolní Životice
Mladecko - úsek v km 99,857-101,154
Litultovice - úsek v km 103,246-104,478
částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2016 14. 11. 2016 - 9. 12. 2016 ŘSD
OP I/56 Silnice I/56 Ludgeřovice, most ev.č. 56-010
Ludgeřovice, silnice I/56, oprava mostu ev.č. 56-010, částečná uzavírka
2017   ŘSD
OP I/56 Silnice I/56 Ludgeřovice, most ev.č. 56-013
Ludgeřovice, silnice I/56, oprava mostu ev.č. 56-013, částečná uzavírka
2016   ŘSD
OP I/57 Silnice I/57 Hradec nad Moravicí, most ev.č. 57-022
Hradec nad Moravicí, silnice I/57, oprava mostu ev.č. 57-022, částečná uzavírka,
2016 8. 8. 2016 - 31. 12. 2016 ŘSD
OP II/442 Silnice II/442 - VD Kružberk
úplná uzavírka silnice II/442 v úseku v km cca 17,650-18,500, koruna hráze vodního díla Kružberk,
2015-2016 17. 8. 2015 - 31. 12. 2016 Povodí Odry s.p.
OP II/442 Silnice II/442
Kružberk, oprava živičného krytu v úseku hráze VD Kružberk
2016   SSMSK
Příprava akcí (2016+, IROP)
BR
OP
II/442 Silnice II/442 St. Heřminovy - H. Kunčice - Vítkov - hr. okr. NJ, včetně opěrných zdí a rekonstrukce 2018    
FM II/468 SIlnice II/468 Třinec
ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, včetně zárubních zdí
2017/2018    
FM II/473 Silnice 2017 - Frýdek-Místek (část 2 - Silnice II/473 Frýdek-Místek průtah, most ev.č. 473-001) 2018    
FM II/477 Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant + III/48425, rekonstrukce, II. etapy 2017
2018
   
FM III/4848 Silnice 2017 - Frýdek-Místek (část 1 - Silnice III/4848 Frýdek-Místek průtah, most ev.č. 4848-1) 2017    
NJ II/441 Silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice nad Odrou, včetně mostu ev.č. 441-015, rekonstrukce a modernizace 2018    
NJ II/442 Silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okr. Opava, včetně mostu ev.č. 442-002, rekonstrukce a modernizace 2018    
NJ II/464 Silnice II/464 v úseku hr. okr. Opava - Bílovec 2018    
OV II/477 MUK Bazaly - I. etapa (II /477 a II/479), Ostrava 2017    
OV II/478 Silnice II/478 prodloužená Mostní - I. etapa, Ostrava - výstavba nové dvoupruhové komunikace v délce 1,3 km 2017/2018    
OV II/647 Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská - od vodárny po sil. I/11, rekonstrukce včetně mostů - oprava živ. krytu s rekonstrukcí mostních objektů mimo řešený úsek protihluk - částečná/úplná uzavírka 2017    
OV III/4787 Silnice III/4787 Ostrava, ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev.č. 4787-3.3 a 4787-4.3 2018/2019    

Seznam použitých zkratek:

BR
Bruntál

DPO
Dopravní podnik Ostrava, a.s.

FM
Frýdek-Místek

JE
Jeseník

KI
Karviná

MK
místní komunikace

MSK
Moravskoslezský kraj

MUK
mimoúrovňová křižovatka

NJ
Nový Jičín

OP
Opava

OV
Ostrava-město

ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic ČR

SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury

SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizce Ostrava a.s.

SSMSK
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

SSZ
Světelné signalizační zařízení (semafor)

SŽDC
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IROP
Integrovaný regionální operační program

VDZ
vodorovné dopravní značení

frame-scrollup