Zpráva

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji

Přehled akcí, které mohou ovlivnit kvalitu silničního provozu na vybraných komunikacích.

AKCE S DOPADEM NA SILNIČNÍ PROVOZ
okres   název akce   termín  
    Gracia Orlová 2017
Cyklistické závody žen, omezení provozu na vybraných silnicích v okresech Frýdek-Místek, Karviná a Nový Jičín
  27. 4. 2017 - 30. 4. 2017 GRACIA ČEZ-EDĚ
    Colours of Ostrava
omezení provozu na silnici I/56 - ul. Místecká, uzavírka vybraných MK - v k.ú. Vítkovice
  19. 7. 2017 - 22. 7. 2017 Colour Production, spol. s r.o.
    Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky
zvýšený provoz na silnicích I/58 a II/464 do Mošnova
  16. 9. 2017 - 17. 9. 2017 Jagello 2000
    D48 Frýdek-Místek, obchvat
omezení provozu v místě napojení stavby
  2017+ ŘSD
    D56 Frýdek-Místek, připojení na D48   2017+ ŘSD
    I/68 Třanovice-Nebory   2017+ ŘSD
    D48 Rybí - MÚK Rychaltice
omezení provozu do dvou jízdních pruhů
  2017+ ŘSD
    D48 Rychaltice - Frýdek-Místek
silnice D48 - dokončení napojení MUK Rychaltice, částečná/úplná uzavírka
2012/2017   ŘSD
    I/58 Příbor - Skotnice   2017+ ŘSD
    I/11 Opava, severní obchvat - východní část   od 6. 3. 2017 ŘSD
    I/57 Krnov - SV obchvat   2017+ ŘSD
    Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice   7/2017 - 8/2019 SŽDC
PŘEHLED STAVEBNÍCH AKCÍ NA SILNIČNÍ SÍTI
okres silnice název akce, dopad (popř. předpokládaný dopad) na režim dopravy předpoklad realizace uzavírka investor
OKRES OSTRAVA
OV I/11 Silnice I/11 - Ostrava, Prodloužená Rudná - hranice okresu Opava
Ostrava, silnice I/11 - výstavba obchvatu, částečná omezení se zachováním průjezdu, dokončení 2018
11/2012 - 2018 11/2012 - 2018 ŘSD
OV I/11 Silnice I/11 - Ostrava, Prodloužená Rudná - hranice okresu Opava
Ostrava, silnice I/11 - výstavba MÚK Krásné Pole, úplná uzavírka, objízdná trasa kolem Globusu
5/2016 - 5/2017 7. 5. 2016 - 31. 5. 2017 ŘSD
OV I/11 Silnice I/11, Ostrava Poruba, mosty ev.č. 11-137 b,c
Ostrava, silnice I/11 - Rudná, rekonstrukce mostů ev.č. 11-137 b,c - částečná uzavírka, provoz převeden do protisměrného jízdního pásu,
2016/2017 1. 3. 2016 - 31. 7. 2017 ŘSD
OV I/11 I/11, Ostrava Rudná, most ev.č. 11-140.2
Ostrava, silnice I/11, oprava mostu ev.č. 11-140.2 (přes Odru, směr centrum), omezení provozu
2017 19. 3. 2017 - 31. 8. 2017 ŘSD
OV I/11
I/58
Tramvajové mosty ul. Plzeňská
Ostrava, křižovatka silnic I/11 a I/58, oprava tramvajových mostů, omezení provozu, snížení počtu jízdních pruhů
2017 1. 4. 2017  - 30. 11. 2017 DPO
OV I/11 Sil. I/11 Ostrava, mosty ev.č. 11-146 C.1 a 11-146 C.2
Ostrava (Bartovice), silnice I/11, oprava mostů ev.č. 11-146 C.1 a 11-146 C.2, Rudná, omezení provozu
4/2017   ŘSD
OV I/56 I/56, Ostrava, ul. Hlučínská
Ostrava, silnice I/56, úsek v km 28,310-28,785, oprava povrchu, omezení provozu
6/2017   ŘSD
OV I/59 I/59 Ostrava - Radvanice, most ev.č. 59-002
Ostrava, silnice I/59, oprava mostu ev.č. 59-002, omezení provozu,
5/2017   ŘSD
OV, FM D56 Oplocení D56
Ostrava - Frýdek-Místek, stavba oplocení D56 v úseku 40,500-52,500, omezení provozu
2017   ŘSD
OV II/469 Ostrava, ul. 17. listopadu
Ostrava, silnice II/469, úsek v km 0,887-1,387, oprava živičného krytu, lokální vysprávky, omezení provozu - úplná/částečná uzavírka
7-8/2017   SSMSK
OV II/477
II/479

 
MUK Bazaly - I. etapa
(II /477 a II/479), Ostrava, rekonstrukce silničních mostů zajišťujících mimoúrovňové křížení silnic II/477 (ul. Bohumínská), II/479 (ul. Českobratrská), omezení provozu – částečná/úplná uzavírka
2017 od 1. 4. 2017 MSK
IROP
OV II/478 Silnice II/478 prodloužená Mostní - I. etapa
Ostrava - výstavba nové dvoupruhové komunikace v délce 1,3 km, omezení provozu při budování OK Paskovská a Mostní
2017/2018 9/2017 MSK
IROP
OV II/479 Kanalizace ul. Českobratrská
Ostrava, silnice II/479, úsek mezi ul. Nádražní a ul. Sokolovská, úplná uzavírka
2017 od 15.5.2017 SMO
OV II/647 Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská - od vodárny po sil. I/11
rekonstrukce včetně mostů - oprava živ. krytu s rekonstrukcí mostních objektů mimo řešený úsek protihluk - částečná/úplná uzavírka
2017   MSK
IROP
OV III/01135 Ostrava, ul. Koblovská
Ostrava, silnice III/01135, úsek v km 0,000-1,962, oprava živičného krytu, lokální vysprávky vč. opravy mostu a opěrných zdí, omezení provozu
6-8/2017   SSMSK
SFDI
OV III/4701 Rekonstrukce propustku
Šenov, silnice III/4701, staničení v km cca 0,007
2017   SSMSK
OV III/46612 Dolní Lhota - průtah obcí
Dolní Lhota, silnice III/46612, úsek v km 1,647-3,254, oprava živičného krytu, lokální vysprávky, vč. opravy mostu a propustů, omezení provozu
5-7/2017   SSMSK
SFDI
OV MK ul. Horní
oprava povrchu, směr ÚMOb Jih od OK po Plzeňskou, omezení provozu
4-5/2017   Ostrava
OV MK ul. Dr. Martínka
oprava povrchu, úsek od vjezdu U Haldy po okružní křižovatku, omezení provozu
7-9/2017   Ostrava
OV MK ul. Valchařská
oprava povrchu, úsek od ul. Nádražní po ul. Poděbradova, vazba na opravu kanalizace
2. pol. 2017   Ostrava
OV MK ul. Vratimovská
oprava povrchu, úsek od ul. Rudná po vjezd do Arcelor Mittal koordinace s chodníky a tram. tratí
8-10/2017   Ostrava
OV MK ul. Hasičská
oprava povrchu, úsek od ul.Závodní po ul. Dvouletky
2. pol. 2017   Ostrava
OV MK nám. Dr. Brauna
oprava povrchu, úsek od Peterkova po Bíloveckou, smlouvy s ČD, a.s.
2. pol. 2017   Ostrava
OV PŘEHLED UZAVÍREK Přehled dalších uzavírek na území statutárního města Ostrava      
OKRES BRUNTÁL
BR I/11 Most ev.č. 11-119
Václavov, silnice I/11, oprava mostu přes Důlní potok, v km 208,611, omezení provozu
5/2017   ŘSD
BR I/11 Most ev.č. 11-120
Bruntál, silnice I/11, most přes Kobylí potok, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2017 3. 4. 2017 - 21. 5. 2017 ŘSD
BR I/45 Revitalizace silnice I. třídy
Valšov, Dětřichov nad Bystřicí, silnice I/45, úsek v km 0,53-8,98
4/2017   ŘSD
BR I/45 Valšov
Valšov, silnice I/45, oprava propustku ev.č. 45-102p
2017 od 15. 4. 2017 ŘSD
BR I/45 Oborná - Nové Heřminovy
silnice I/45, úsek v km cca 28,250-30,095, oprava povrchu, omezení provozu
6/2017   ŘSD
BR I/45 Most ev.č. 45-027
Krnov, silnice I/45, oprava mostu přes trať 310, úplná uzavírka
6-9/2017   ŘSD
BR I/46 Bílčice - průtah
Bílčice, silnice I/46, úsek v km cca 84,600-89,300, oprava povrchu, omezení provozu
8/2017   ŘSD
BR I/57 Most ev.č. 57-009
Krnov, most přes Opavu, dokončení z roku 2016, provoz veden ve zúžených jízdních pruzích
2017 3. 4. 2017 - 30. 6. 2017 ŘSD
BR I/57 Linhartovy
Město Albrechtice (Linhartovy), silnice I/57, úsek v km 17,650-20,092, oprava povrchu, omezení provozu
2017   ŘSD
BR II/370 Silnice II/370 Rýmařov - Velká Štáhle, II. etapa (mostní program)
Rýmařov, silnice II/370, oprava silnice, přestavba propustku na most, úplná uzavírka
4-8/2017   SSMSK
BR II/450 Vidly
Vrbno pod Pradědem (Vidly), silnice II/450, úsek v km 20,000-20,600, vyrovnávky, oprava povrchu, částečná uzavírka
7-8/2017   SSMSK
BR II/452 Mezina - Razová III. etapa
Razová, silnice II/452, úsek v km 30,240-31,640, oprava povrchu, lokální sanace, částečná uzavírka
6-7/2017   SSMSK
SFDI
BR II/457 Oprava OZ silnice II/457 Jindřichov
Petrovice, silnice II/457, SO 201, úsek v km 56,594-56,729, částečná uzavírka
2017   SSMSK
BR II/459 Most ev.č. 459-009
Lichnov, rekonstrukce mostu ev.č. 459-009, úplná uzavírka, mostní provizorium
2017   SSMSK
BR III/4451 Tvrdkov - Ruda, I. etapa
Tvrdkov, silnice III/4451, úsek v km 22,539-23,539, oprava živičného povrchu, lokální vysprávky, zpevnění okrajů, částečná uzavírka
5-7/2017   SSMSK
SFDI
BR III/4525 Světlá Hora
Světlá Hora, silnice III/4525, úsek v km 0,000-0,700, oprava živičného krytu, lokální vysprávky, částečná uzavírka
5-7/2017   SSMSK
SFDI
BR III/4581 Dlouhá Stráň
Dlouhá Stráň, silnice III/4581, úsek v km 7,500-7,810, vyrovnávky, oprava povrchu, částečná uzavírka
7-8/2017   SSMSK
BR III/4583 Čaková - Krasov, I. etapa
Čaková, silnice III/4583, úsek v km 3,623-4,575, oprava živičného povrchu, úplná uzavírka se zajištěním průjezdu BUS a IZS, objízdná trasa po silnicích III. třídy
4-7/2017   SSMSK
BR III/4585 Brantice
Brantice, silnice III/4585, úsek v km 4,320-6,550, oprava živičného povrchu, částečná uzavírka
8/2017   SSMSK
SFDI
BR III/4591 Krnov - Býkov, II. etapa
Býkov, silnice III/4591, úsek v km 1,220-2,890, oprava a zpevnění povrchu, úplná uzavírka s průjezdem BUS a IZS
7-8/2017   SSMSK
SFDI
BR III/45216 Křišťanovice - hr. Olomouckého kraje
Křišťanovice, silnice III/45216, úsek v km 5,155-7,995, oprava povrchu, úplná uzavírka
7-8/2017   SSMSK
SFDI
BR III/45923 Rekonstrukce mostu ev.č. 45923-3
Jakartovice (Moravská Harta), most ev.č. 45923-3, úplná uzavírka, souběžná provizorní komunikace
2017   SSMSK
OKRES FRÝDEK-MÍSTEK
FM I/11 Silnice I/11 - Nebory - Oldřichovice
- přeložka stávající silnice v délce 4880 m - obchvat
2014-2017 1. 9. 2014 - 29. 9. 2017 ŘSD
FM I/11 Silnice I/11 - Oldřichovice - Bystřice
- přeložka stávající silnice v délce 6240 m - obchvat
2014-2017 1. 9. 2014 - 2017 ŘSD
FM I/11 Silnice I/11 - Oldřichovice - Bystřice - převedení provozu na novou II/474
omezení provozu na silnici I/11 v km 333,000, úplná uzavírka, provoz převeden na souběžnou komunikaci
2016/2017 1. 7. 2016 - 15. 10. 2017 ŘSD
FM I/11 Mosty u Jablunkova, protihluková opatření, I. etapa
Mosty u Jablunkova, silnice I/11, omezení provozu, výstavba protihlukových stěn
10/2017   ŘSD
FM I/11 Silnice I/11 Vendryně, sanace svahu
Vendryně, silnice I/11 v km 328,450 - sanace svahu u mostu ev.č. 11-178 v délce cca 50m, částečná uzavírka - provoz řízen SSZ - 4 týdny
    ŘSD
FM I/35 Bumbálka II
Silnice I/35, oprava povrchu, úsek v km 348,190-350,477, po polovinách
9-10/2017   ŘSD
FM I/48 Zelinkovice, oprava propustků
Frýdek-Místek, část Zelinkovice, silnice I/48
2017   ŘSD
FM I/48 Silnice I/48 - Frýdek-Místek, most ev.č. 48-047
Frýdek-Místek, oprava mostu ev.č. 48-047, částečná uzavírka, provoz veden obousměrně v druhé polovině silnice, zimní provoz ve zúžených jízdních pruzích
2016/2017 20. 6. 2016 - 30. 6. 2017 ŘSD
FM I/48 Silnice I/48 Frýdek-Místek, sanace ramp
Frýdek-Místek, silnice I/48, úsek v km 48,0-48,5, sanace ramp, částečné omezení
2017 2. 5. 2017 - 31. 7. 2017 ŘSD
FM I/56 Frýdek-Místek - Ostravice, oplocení
Silnice I/56, výstavba oplocení, částečné omezení
4/2017   ŘSD
FM I/56 Silnice I/56 Frýdlant nad Ostravicí, most ev.č. 56-084
Frýdlant nad Ostravicí, oprava mostu ev.č. 56-084, částečná uzavírka, provoz veden obousměrně v jednom jízdním pásu
2016/2017 1. 4. 2017 - 2. 7. 2017 ŘSD
FM I/56 Frýdlant nad Ostravicí, protihluková opatření
Frýdlant nad Ostravicí, silnice I/56, výstavba protihlukových stěn, omezení provozu
6/2017   ŘSD
FM I/56 I/56 Kunčičky u Bašky - PHS
Kunčičky u Bašky, silnice I/56, výstavba protihlukových stěn, omezení provozu
2017 18. 4. 2017 - 30. 7. 2017 ŘSD
FM I/56 Oprava propustku ev.č. 56-...
Bílá, Hlavatá, silnice I/56, omezení provozu
2017   ŘSD
OV, FM D56 D56, protihluková opatření
Ostrava (Hrabová, Nová Bělá), Paskov, výstavba protihlukových stěn, omezení provozu
6/2017   ŘSD
FM D56 Dálnice D56 Frýdek-Místek, mosty ev.č. 56-064.1
Frýdek-Místek, I/56  oprava mostu ev.č. 56-064.1, částečná uzavírka, provoz veden v jednom jízdním pásu
6/2017   ŘSD
FM D48 Dostavba D48 Rychaltice
silnice D48 - dokončení napojení MUK Rychaltice, 2 etapy, omezení provozu
2017 10. 4. 2017 - 15. 12. 2017 ŘSD
FM D48 Rychaltice - Frýdek-Místek, protihluková opatření
Rychaltice, dálnice D48, výstavba protihlukových stěn, omezení provozu
6-9/2017   ŘSD
FM D48 Frýdek-Místek - Dobrá, protihluková opatření
Dálnice D48, výstavba protihlukových stěn, I. etapa, omezení provozu
6/2017   ŘSD
FM D48 Výměna zádržných systémů
omezení provozu
2017   ŘSD
FM D48 Vojkovice, protihluková opatření
Vojkovice, dálnice D48, výstavba protihlukových stěn, omezení provozu
3/2017   ŘSD
FM II/468 Silnice II/468 Třinec
ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, včetně zárubních zdí
9/2017  -7/2018   MSK
IROP
FM II/477 Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant + III/48425
rekonstrukce komunikace, II. etapy, částečná uzavírka
2017
2018
  MSK
IROP
FM II/648 Frýdek-Místek - Dobrá
Frýdek, Dobrá, silnice II/648, úsek v km 4,030-6,350, lokální sanace, oprava povrchu
6-9/2017   SSMSK
SFDI
FM III/4761 Komorní Lhotka
Komorní Lhotka, silnice III/4761, úsek v km 3,235-5,121, lokální vysprávky, oprava povrchu
6-9/2017   SSMSK
SFDI
FM III/4681 Silnice III/4681
Oldřichovice, úplná uzavírka,
realizace stavby Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice,
úsek v km cca 0,950-1,250,
2016/2017 15. 12. 2016 - 30. 6. 2017 ŘSD
FM III/4845 Rekonstrukce mostu ev.č. 4845-1
Staříč, silnice III/4845, most ev.č. 4545-1, částečná uzavírka, provoz po polovinách
6-10/2017   SSMSK
FM III/4846 Chlebovice - Staříč
Staříč, silnice III/4846, úsek v km 0,750-3,112, oprava živičného povrchu,
5-7/2017   SSMSK
FM III/4848 Silnice 2017 - Frýdek-Místek
(část 1 - Silnice III/4848 Frýdek-Místek průtah, most ev.č. 4848-1)
4-10/2017   MSK
IROP
FM III/01143 Bystřice - Paseky
Bystřice, silnice III/01143, úseky v km 0,000-0,340 a v km 3,950-5,628, oprava živičného povrchu, lokální sanace
4-7/2017   SSMSK
SFDI
FM III/01154 Rekonstrukce mostu ev.č. 01154-3
Hrčava, silnice III/01154, most ev.č. 01154-3, vložení ocelové konstrukce, částečné omezení provozu (3 měsíce)
2017   SSMSK
FM III/48312 Podolánky (Čeladná)
Čeladná, silnice III/48312, úsek v km 3,855-4,950, recyklace za studena
6-9/2017   SSMSK
SFDI
FM III/48410 Oprava OZ silnice III/48410
Lhotka, silnice III/48410, oprava opěrné zdi v km cca 3,140, částečné omezení provozu (2 měsíce)
2017   SSMSK
FM III/48411 Rekonstrukce mostu ev.č. 48411-5
Paskov, silnice III/48411, úplná uzavírka, objížďka po D56 (3 měsíce)
2017 3. 4. 2017 - 1. 6. 2017 SSMSK
OKRES KARVINÁ
KI I/11 I/11 Šenov - Havířov
oprava povrchu silnice I/11, úsek v km cca 294,000-296,820, výměna krytu, částečná uzavírka
8/2017   ŘSD
KI I/11 I/11 Havířov
silnice I/11, oprava povrchu, omezení provozu, úsek v km 299,45-300,050
6/2017   ŘSD
KI I/48 I/48 Český Těšín
oprava povrchu silnice I/48, úseky v km 73,500-73,850 a 68,725-71,625, omezení provozu
9/2017   ŘSD
KI I/48 Český Těšín - Mosty
Český Těšín, Mosty, silnice I/11, výstavba protihlukových stěn
8-9/2017   ŘSD
KI I/67 Silnice I/67, oprava propustků
Karviná, Dětamrovice, silnice I/67, oprava 3 propustků, samostatná pracoviště v úseku km cca 4,2-18,55, provoz řízen SSZ
2017 29. 3. 2017 - 24. 4. 2017 ŘSD
KI II/475 Silnice II/475 Horní Suchá - průtah
rekonstrukce silnice II/475
2017 20. 3. 2017 - 15. 6. 2017 MSK
IROP
KI II/475 Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474 Horní Suchá
výstavba dvou okružních křižovatek na silnici II/474
2017 od 1. 5. 2017 MSK
IROP
KI II/475 Oprava železničního přejezdu P8290
úplná uzavírka silnice II/475
2017 2. pol. 2017 SŽDC
KI II/475 Petrovice u Karviné
Petrovice u Karviné, silnice II/475, úsek v km 18,270-19,176, oprava živičného povrchu, lokální sanace
5-7/2017   SSMSK
KI III/4686
III/04826
Chotěbuz, ul. Chotěbuzská
silnice III/4686 a III/04826, úseky v km 0,000-0,357 a 0,000-0,621, lokální vysprávky, oprava povrchu, zastávkový záliv
6-8/2017   SSMSK
KI III/4724 Rychvald, ul. Michálkovická
Rychvald, silnice III/4724, úsek v km 0,000-4,056, recyklace za studena, lokální sanace,
7-9/2017   SSMSK
SFDI
KI II/4753 Marklovice
Petrovice u Karviné, silnice III/4753, úsek v km 0,000-1,300, oprava živičného povrchu. lokální vysprávky, úplná uzávěra, souběžná komunikace nad tratí
5-7/2017   SSMSK
SFDI
KI III/47215 Doubrava
Doubrava, silnice III/47215, úsek v km 0,000-1,800, oprava živičného krytu, lokální vysprávky
5-7/2017   SSMSK
OKRES NOVÝ JIČÍN
NJ II/647 II/647 (I/47) oprava propustků
Kujavy - Bravantice, silnice II/647, opravy propustků, úsek v km 2,052-15,095, omezení provozu
4/2017   ŘSD
NJ II/647 II/647 (I/47) Fulnek - Bravantice
Bílovec, silnice II/647, oprava povrchu, úsek v km 9,400-10,000, omezení provozu, dokončení z roku 2016
2017   ŘSD
NJ I/48 I/48 Dub - Nový Jičín
Starý Jičín (Dub), úsek v km 9,324-10,307 a Nový Jičín (Loučka) úsek v km 16,360-18,701, oprava povrchu, rampy v km 16,400 a km 16,700, omezení provozu
2016/2017 15. 4. 2017 - 5. 5. 2017
5. 5. 2017 - 25. 5. 2017
ŘSD
NJ I/57 Kunín - hranice okresu NJ
Kunín, silnice I/57, oprava propustků, omezení provozu
2017   ŘSD
NJ I/58 I/58 Mošnov - Skotnice
Mošnov, silnice I/58, oprava povrchu, úsek v km 28,500-26,010, omezení provozu
6/2017   ŘSD
NJ I/58 I/58 Frenštát pod Radhoštěm - III.
Frenštát pod Radhoštěm, silnice I/58, úsek v km 9,400-10,000, oprava povrchu, omezení provozu
7/2017   ŘSD
NJ I/58 I/58 Vlčovice - Lichnov
Kopřivnice (Vlčovice), silnice I/58, úsek v km 15,180-17,210, oprava povrchu
9/2017   ŘSD
NJ II/464 Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)
II. etapa (2017) přestavba křižovatky silnic II/464 a III/4809
2016/2017 3. 11. 2016 - 26. 9. 2017 MSK
IROP
NJ II/464 Silnice II/464 v úseku hr. okr. Opava - Bílovec 2018    
NJ II/465 hr. okresu Opava - Výškovice
Bílovec, silnice II/465, úsek v km 11,544-12,113, oprava živičného povrchu, lokální vysprávky
5-7/2017 od 9. 5. 2017 SSMSK
SFDI
NJ III/4804 Jistebník
Jistebník, silnice III/4804, úsek v km 2,470-8,393, lokální vysprávky, oprava povrchu
6-9/2017   SSMSK
SFDI
NJ III/4808 Dvorek - Skotnice
Petřvald, Mošnov, Skotnice, silnice III/4808, úsek v km 3,596-8,740, lokální vysprávky, oprava povrchu
7-9/2017   SSMSK
SFDI
NJ III/4824 Oprava mostu ev.č. 4824-1
Kopřivnice (Lubina), silnice III/4824, most ev.č. 4824-1, částečné omezení provozu
2017 9. 5. 2017 - 6. 8. 2017 SSMSK
NJ III/0489
III/04810
Hůrka - Jeseník - Mankovice
Jeseník nad Odrou, silnice III/0489 a III/04810, průtah obcí, oprava živičného povrchu, lokální vysprávky
4-6/2017   SSMSK
SFDI
NJ III/05715 Bernartice nad Odrou - Hůrka
Bernartice nad Odrou, silnice III/05715, úsek v km 4,090-5,674
5-7/2017   SSMSK
SFDI
NJ III/46416 Rekonstrukce OZ Bravantice
Bravantice, silnice III46416, 4 úseky v km 1,440-1,930 - propustky
2017   SSMSK
NJ III/46428 Rekonstrukce mostu ev.č. 46428-2
Studénka (Nová Horka), silnice III/46428, most ev.č. 46428-2, úplná uzavírka ve 2. etapě, I. etapa SSZ
2017 18. 4. 2017 - 19. 6. 2017
20. 6. 2017 - 20. 7. 2017
SSMSK
NJ III/46432 Rekonstrukce mostu ev.č. 46432-4
Sedlnice, silnice III/46432, most ev.č. 46432-4, úplná uzavírka v 1. etapě
4-7/2017 18. 4. 2017 - 19. 6. 2017
20. 6. 2017 - 20. 7. 2017
SSMSK
OKRES OPAVA
OP I/11 I/11 Kamenec - Neplachovice
Holasovice (Kamenec) - Neplachovice, silnice i/11, oprava povrchu, úsek v km 240,644-242,100, omezení provozu
5/2017   ŘSD
OP I/46 I/46, Kobeřice - Sudice
Silnice I/46, oprava povrchu, úsek v km 129,980-133,920, omezení provozu
7/2017   ŘSD
OP I/46
I/56
Opava, ul. Praskova - Hlučínská
Opava, silnice I/46, I/56, oprava povrchu, úseky v km 114,330-115,950 a 0,000-0,670, omezení provozu
9/2017   ŘSD
OP I/56 Silnice I/56 Ludgeřovice, most ev.č. 56-013
Ludgeřovice, silnice I/56, oprava mostu ev.č. 56-013, částečná uzavírka
11/2016   ŘSD
OP I/56 I/56 Zábřeh - Dolní Benešov
Dolní Benešov, silnice I/56, oprava povrchu, úsek v km 12,720-13,980, omezení provozu
6/2017   ŘSD
OP I/57 I/57, Opava, ul. Hradecká
Opava, silnice I/57, oprava povrchu, úsek v km 49,078-49,827, úplná uzavírka
4/2017 18. 4. 2017 - 2. 5. 2017 ŘSD
OP I/57 Silnice I/57 Hradec nad Moravicí, most ev.č. 57-022
Hradec nad Moravicí, silnice I/57, oprava mostu ev.č. 57-022, částečná uzavírka, provoz řízen SSZ
2016 15. 4. 2017 - 15. 6. 2017 ŘSD
BR
OP
II/442 Silnice II/442 St. Heřminovy - H. Kunčice - Vítkov - hr. okr. NJ
včetně opěrných zdí a rekonstrukce
    MSK
IROP
OP II/443 Svatoňovice - Staré Těchanovice
silnice II/443, úsek v km 9,312-11,312, oprava živičného povrchu. lokální vysprávky
6-7/2017   SSMSK
SFDI
OP II/465 Těškovice - hr. okr. NJ
silnice II/465, úsek v km 8,744-11,544, oprava živičného povrchu, lokální vysprávky
5-7/2017   SSMSK
OP III/4427 Rekonstrukce mostu ev.č. 4427-3
Čermná ve Slezsku, silnice III/4427, most ev.č. 4427-3, úplná uzavírka, vojenský újezd
2017 19. 4. 2017 - 15. 11. 2017 SSMSK
OP III/4635 Skřipov - Hrabství
Skřipov, silnice III/4635, úsek v km 0,000-3,500, oprava živičného krytu, omezení provozu
4-6/2017 18. 4. 2017 - 26. 5. 2017 SSMSK
OP III/4676 Rekonstrukce silnice III/4676
Dolní Benešov, mosty ev.č. 4676-2 a 4676-3, úplná uzavírka mimo 25-28. 8. 2017
2017 24. 4. 2017 - 31. 10. 2017 SSMSK
OP III/4697 Markvartovice - průtah
Markvartovice, silnice III/4697, úsek v km 1,015-3,450, oprava živičného povrchu, lokální vysprávky
7-8/2017   SSMSK
OP III/44343 Dolní Životice
Dolní Životice, silnice III/44343, úsek v km 0,000-0,198, reprofilace, oprava povrchu
7-8/2017   SSMSK
OP III/46016 Mladecko - Hlavnice
Mladecko, Hlavnice, silnice III/46016, úsek v km 0,335-3,806, lokální vysprávky, oprava povrchu
7-8/2017   SSMSK
SFDI
Příprava akcí IROP
BR II/442 Silnice II/442 Staré Heřminovy - Horní Benešov, včetně OZ     MSK
IROP
NJ II/441 Silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice nad Odrou, včetně mostu ev.č. 441-015, rekonstrukce a modernizace 2018   MSK
IROP
NJ II/442 Silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okr. Opava, včetně mostu ev.č. 442-002, rekonstrukce a modernizace 2018   MSK
IROP
NJ II/464 Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava - Bílovec     MSK
IROP
OV III/4787 Silnice III/4787 Ostrava, ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev.č. 4787-3 a 4787-4 2018/2019   MSK
IROP
OP II/461 Přeložka silnice II/461 (Jižní obchvat - dokončení)     MSK
IROP

Seznam použitých zkratek:

BR
Bruntál

DPO
Dopravní podnik Ostrava, a.s.

FM
Frýdek-Místek

JE
Jeseník

KI
Karviná

MK
místní komunikace

MSK
Moravskoslezský kraj

MUK
mimoúrovňová křižovatka

NJ
Nový Jičín

OP
Opava

OV
Ostrava-město

OZ
Opěrná zeď

ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic ČR

SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury

SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizce Ostrava a.s.

SSMSK
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

SSZ
Světelné signalizační zařízení (semafor)

SŽDC
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IROP
Integrovaný regionální operační program

VDZ
vodorovné dopravní značení


20.2.2017
frame-scrollup