Zpráva

Akční plán protihlukových opatření

Návrh Akčního plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunkace ve vlastnictví Moravskoslezského kraje

Krajský úřad Moravskoslezského kraje na základě podkladů dodaných Ministerstvem zdravotnictví zajistil vypracování návrhu dokumentu Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunkace ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Pro potřeby hlukového mapování v 2. kole se hlavní pozemní komunikací myslí všechny hlavní silnice s intenzitou více než 3 milióny vozidel za rok. Současně jsou tyto komunikace v majetku Moravskoslezského kraje a situovány mimo Aglomeraci Ostrava. K dokumentu je možné se vyjádřit do dnů ode dne zveřejnění, tj. do 29. 4. 2017 – podrobnosti viz Oznámení o zveřejnění návrhu Akčního plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunkace ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.

Návrh Akčního plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Moravskoslezského kraje je přístupný veřejnosti v úředních hodinách v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18, odbor dopravy a chytrého regionu. Kontaktními osobami jsou Ing. Libor Částka, vedoucí oddělení silničního hospodářství, tel.: 595 622 121, e-mail: libor.castka@msk.cz a Ing. Natálie Dančová, referent pro silniční hospodářství, tel.: 595 622 508, e-mail: natalie.dancova@msk.cz.


14. 3. 2017

Související dokumenty

Návrh Akčního plánu (formát pdf, velikost 4762 kB) Návrh Akčního plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunkace ve vlastnictví Moravskoslezského kraje
frame-scrollup