Zpráva

Aktuality

Schválení dotací z oblasti kultury a památkové péče pro rok 2017

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 16. 3. 2017 poskytnutí dotací z oblasti kultury a památkové péče, a to v rámci těchto dotačních programů:

 

Budova Knihovny Petra Berzuče v Opavě se stala národní kulturní památkou

Dne 20. 2. 2017 schválila Vláda ČR na svém zasedání návrh ministerstva kultury na prohlášení 16 nemovitých kulturních památek za národní kulturní památky. Mezi nimi je i Společenský dům v Opavě, bývalá obchodní a živnostenská komora, dnes sídlo Knihovny Petra Bezruče. K dnešnímu dni má tak Moravskoslezský kraj 16 národních kulturních památek.

 

 

 

 

 

 

 

 

frame-scrollup