Zpráva

Aktuality

Vyhlášení soutěže Knihovnická K2 v roce 2017 - Knihovna Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace se rozhodly ocenit práci veřejných knihoven Moravskoslezském kraji, přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb i jejich mimořádné počiny. Podruhé tak bude vybrána nejlepší veřejná knihovna, která obdrží ocenění Knihovna Moravskoslezského kraje 2017. Hodnocení se bude konat pod záštitou náměstka hejtmana Lukáše Curyla.

Termíny:

  • vyhlášení soutěže 1. 6. 2017
  • zasílání nominací do 31. 7. 2017
  • hodnocení do 12. 9. 2017
  • slavnostní vyhlášení – říjen 2017

Kontaktní osoba pro příjem nominací a informace:

PhDr. Marie Šedá, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo nám. 1802/9, 702 00 Moravská Ostrava
seda@svkos.cz, tel. 596 118 812, 724 045 933

Cena Gloria musaealis 2016 pro Muzeum Novojičínska

V Národní soutěži muzeí České republiky Gloria musaealis v kategorii muzejní výstava roku 2016 bylo Muzeu Novojičínska uděleno Zvláštní ocenění za mimořádnost výstavy Kopřiva, realizované v příborské pobočce muzea. Ocenění převzala ve středu 17. května 2017 v Betlémské kapli v Praze ředitelka Muzea Novojičínska PhDr. Sylva Dvořáčková a autor výstavy PhDr. Václav Michalička, Ph.D. Výstava Kopřiva připomněla zapomenutou textilní surovinu, která byla využívána od pravěku až po 20. století. Autentické předměty z kopřivového vlákna doplnily rekonstrukce, jejichž cílem bylo rozšířit vypovídací možnosti výstavy a také pomocí experimentu přiblížit zaniklou rukodělnou technologii. Pracovníci příborské pobočky Muzea Novojičínska tak vytvořili komplexní prezentaci historického kulturního fenoménu, který v současné době představuje značný potenciál v rámci obnovitelných zdrojů.

Schválení dotací z oblasti kultury a památkové péče pro rok 2017

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 16. 3. 2017 poskytnutí dotací z oblasti kultury a památkové péče, a to v rámci těchto dotačních programů:

Budova Knihovny Petra Berzuče v Opavě se stala národní kulturní památkou

Dne 20. 2. 2017 schválila Vláda ČR na svém zasedání návrh ministerstva kultury na prohlášení 16 nemovitých kulturních památek za národní kulturní památky. Mezi nimi je i Společenský dům v Opavě, bývalá obchodní a živnostenská komora, dnes sídlo Knihovny Petra Bezruče. K dnešnímu dni má tak Moravskoslezský kraj 16 národních kulturních památek.

frame-scrollup