Zpráva

Kosárna v Karlovicích a hrad Sovinec zahajují sezónu

Muzeum v Bruntále, které je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, spravuje dvě národní kulturní památky – zámek Bruntál a Kosárnu v Karlovicích a kulturní památku hrad Sovinec.

Zatímco zámek v Bruntále je otevřen celoročně, od 1. dubna 2017 budou otevřeny i obě další památky.

Co nové čeká návštěvníky v roce 2017?

Zámek Bruntál – odkryté a zrestaurované unikátní nástěnné malby ze 17. století, zrestaurovaná štuková výzdoba stropů a obnovené zlacení dřevěného rokokového obložení piana nobile, zrestaurované a nově získané sbírkové předměty jako nové exponáty v zámecké expozici.

V roce 2017 bude zahájena oprava saly terreny z prostředků IROP, kvůli které bude uzavřena část velkého parku a realizováno restaurování zámecké kaple…

V roce 2017 bude v zámku uspořádáno 11 výstav, tradiční Velikonoce, Muzejní noc, Hradozámecká noc a Vánoce na zámku. Nově bylo zahájeno Muzeum pro seniory, kde se pravidelně setkávají senioři s pracovníky muzea a na červenec je připraven příměstský tábor Malý muzejník.

Areál Kosárny v Karlovicích – opravená levá strana náhonu a upravené plochy s posezením pro návštěvníky, expozice bydlení doplněná o nově získané sbírkové předměty. Také kosárna  je v tomto roce obohacena o nové exponáty, dokumentující život na venkově.

V sobotu 30. července 2017 čeká na všechny oblíbená akce Fajne léto v kosárně, pořádaná v rámci Technotrasy Moravskoslezského kraje.

Hrad Sovinec – opravený interiér 1. brány, expozice doplněné o nové exponáty; volný pohyb návštěvníků po hradě s možností projít si s průvodcem interiéry a exteriéry hradu s návštěvou podzemní chodby. Tyto prohlídky jsou časované, s omezeným počtem návštěvníků v pevné obuvi, takže si je lze i rezervovat na telefonním čísle 554 219 863 nebo na e-mailové adrese: sovinec@mubr.cz. Stejně jako Spaní na hradě nebo prohlídky v rámci Hradozámecké noci.

Především však je pro návštěvníky připraveno 27 kulturně-společensko-zábavných akcí a 2 výstavy významných současných výtvarníků.

Podrobnější a aktuální informace na www.mubr.cz, www.hradsovinec.cz.


28. března 2017
frame-scrollup