Zpráva

Moravskoslezský kraj podporuje cyrilometodějský odkaz

První náměstek moravskoslezského hejtmana Lukáš Curylo se 8. června 2017 zúčastnil zasedání valné hromady Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje v Modré u Velehradu.

Jde o mezinárodní zájmové sdružení právnických osob, které usiluje o zviditelnění a uchování jedinečného evropského dědictví, autentického příběhu cyrilometodějské mise prostřednictvím získání certifikátu Kulturní stezka Rady Evropy. Vzniklo před čtyřmi lety. Kromě Moravskoslezského kraje jsou jeho členy také města Soluň a Močenok, Zlínský, Olomoucký, Jihomoravský, Nitranský, Trenčínský a Trnavský kraj.

Na valné hromadě byla schválena výroční zpráva a zvolen nový předseda na dva roky, kterým se stal radní Zlínského kraje Jan Pijáček. Moravskoslezský kraj ročně přispívá na aktivity sdružení, podporující cyrilometodějský odkaz a křesťanské hodnoty založené na respektování a dialogu mezi lidmi rozlišných kultur a vyznání, pět tisíc eur,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Lukáš Curylo.


8. června 2017
frame-scrollup