Zpráva

Náměstek hejtmana Lukáš Curylo jednal s ministrem kultury Danielem Hermanem o podpoře investic v kultuře

O podpoře kultury v Moravskoslezském kraji a návrzích memorand o kofinancování investičních záměrů kraje v oblasti kultury jednal 1. náměstek hejtmana Lukáš Curylo s ministrem kultury Danielem Hermanem na jeho pondělní návštěvě regionu.

„Jednali jsme zejména o možnostech podpory našeho návrhu memorand mezi krajem, Ministerstvem kultury a městem Ostravou o spolufinancování výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny a Moravskoslezské galerie výtvarného umění. Memoranda budou v  červnu předložena ke schválení samosprávným orgánům kraje a města,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

Dodal, že si společně také prohlédli unikátní výstavu ve Slezském zemském muzeu, věnovanou štědrému mecenáši a donátoru Janu II., knížeti z Lichtenštejna. Kníže v letech 1884 až 1929 daroval Slezskému zemskému muzeu nejen cenné práce ze svých sbírek, ale zajistil i mnoho jiných děl, která vhodně doplňovala muzejní fond. Kromě jiného i pozemek a finanční dar na stavbu dnešní historické výstavní budovy muzea. „Jednali jsme také o možné podpoře významných kulturních zařízení v našem kraji ze strany ministerstva kultury, zvažuje se systémová podpora Moravskoslezského divadla,“ upřesnil 1. náměstek hejtmana Lukáš Curylo.


30. května 2017
frame-scrollup