Zpráva

Pozvánka na výstavu OČIMA GENERACÍ - Vystup ze své ulity

Do konce května mohou zájemci v galerii Slezskoostravského hradu navštívit 4. ročník mezigenerační výstavy OČIMA GENERACÍ s tématem Vystup ze své ulity.

Expozice nabízí výtvarné a literární práce dětí, mládeže i seniorů Moravskoslezského kraje.

Výstava je součástí stejnojmenného celorepublikového projektu, který putuje po celé republice a v rámci tzv. festivalových programů se snaží k sobě přivést jednotlivé generace. Nad projektem převzal záštitu hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka a primátor statutárního města Ostrava Tomáš Macura. Výstavu zahájili 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo a náměstek primátora města Ostravy Zbyněk Pražák.

Umělci ve svých fotografiích, obrazech i textech představují sebe sama způsobem, jak by si přáli, aby je vnímaly další generace. Výstava zahrnuje více než 130 prací, jejichž autorům je od 3 do 93 let. Mnohá díla vznikala za generační spolupráce. Záměrem je představení pozitivních vzorů, které mohou inspirovat k aktivní mezigenerační komunikaci a soužití.

Výstava pomáhá představit význam rodiny, komunitních vazeb a mezigeneračního soužití a vybízí návštěvníky k malému uměleckému zastavení nad obyčejným lidským životem v různém generačním pojetí. Mottem celého projektu OČIMA GENERACÍ je "Zastav se a podívej se kolem sebe mýma očima, možná uvidíš život jinak, uvidíš jej srdcem."


17. května 2017
frame-scrollup