Zpráva

Moravskoslezské inovační centrum vznikne začátkem července

Začínajícím podnikatelům i fungujícím firmám v regionu poskytne účinnější podporu Moravskoslezské inovační centrum (MSIC), které by mělo přivést do regionu více rostoucích a exportujících firem, investic do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje i zajistit intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou.

MSIC vznikne k 1. 7. 2017 transformací stávajícího Vědecko-technologického parku Ostrava, který město Ostrava založilo v roce 1997. To, co se Ostravě nepodařilo dohodnout v minulých letech, se stává skuteční.

O kapitálovém vstupu do společnosti dnes rozhodli krajští zastupitelé. Základní kapitál společnosti se navýšil celkově o 9,6 milionů korun. Na tomto navýšení bude participovat kraj částkou 5,9 milionů korun a město 3,7 miliony. Oba subjekty, kraj i město budou mít ve společnosti stejný 45% podíl, zbývajících 10 % připadá na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, Slezskou univerzitu a Ostravskou univerzitu.

Inspiraci pro zřízení MSIC našli hejtmanství i magistrát v Jihomoravském kraji a jeho samotný vznik považuje hejtman Ivo Vondrák za klíčovou věc pro budoucí prosperitu celého Moravskoslezského kraje. „Intenzivně a systematicky podpořit nejen začínající firmy, ale pomáhat také firmám už fungujícím. Prostřednictvím MSIC můžeme koordinovat uplatnění v proexportní politice a zasadit se o rozvoj nového průmyslu a nových technologií v našem regionu,“ říká Ivo Vondrák, hejtman MSK.

Moravskoslezský kraj letos uzavřel s městem Ostravou Memorandum o spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací, ve kterém obě strany deklarovaly společný zájem na koordinaci inovačního prostředí v Moravskoslezském kraji. To se nyní děje prostřednictvím zvýšení finančního podílu ve VTP a jeho transformaci.Chceme, aby akcionáři VTPO zůstaly i univerzity, protože jsou důležitým katalyzačním prvkem fungování celého tohoto podniku," doplňuje hejtman Ivo Vondrák.

Transformaci VTPO a zřízení MSIC považuje primátor Ostravy Tomáš Macura za naplnění jednoho ze strategických cílů města. „Na rozšíření aktivit stávajícího vědecko-technologického parku (VTPO) jsme se s novým vedením krajem shodli jednoznačně. Ostrava s parkem začínala v roce 1997. Za tu dobu park podpořil vznik a vývoj řady společností, jejichž aktivity narostly natolik, že se z kapacitních důvodů přestěhovaly jinam. Jedná se například o Tieto Czech, které je v Ostravě jednou z nejúspěšnějších zahraničních IT společností s cca 2000 zaměstnanci. Cítili jsme ale, že park v posledních letech fungoval spíše jako realitní agentura, než jako podporovatel inovací a start-upů. Věřím, že úzká spolupráce města, kraje a univerzit s využitím know-how z jiných úspěšných inovačních center přinese požadovanou změnu, uvedl primátor Tomáš Macura.

Chceme nabídnout firmám přesně to, co potřebují. Budujeme silný tým odborníků, který je připraven velice flexibilně reagovat na konkrétní požadavky firem, ať už se jedná o start-upy (začínající firmy) se smělými nápady a náročnými technologickými řešeními nebo zralé malé a střední firmy se silnými růstovými a inovačními ambicemi. V zásadě lze říct, že našimi aktivitami stimulujeme rozvoj podnikatelského a inovačního ekosystému v našem kraji,“ vysvětluje ředitel Moravskoslezského inovačního centra Pavel Csank. Dodává, že v současné době probíhají přípravné práce na velkém setkání, které by mělo proběhnout na podzim letošního roku. V rámci něho budou partnerům i široké veřejnosti blíže představeny vize a služby MSIC.

  • Společnosti VTPO byla založena již v roce 1997 z důvodu existence potřeby podpořit intenzitu, kvalitu, rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe regionu, s důrazem na progresivní (hi-tech) technologie. Posláním VTPO bylo vybudovat a provozovat vědecko-technologický park, který poskytne prostor pro vědecký a technologický výzkum, inovaci výrobků a rozvoj podnikání.
  • Dne 7. 3. 2017 bylo mezi krajem a statutárním městem Ostrava uzavřeno Memorandum o spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací. Obsahem memoranda je zejména vyjádření společného zájmu smluvních stran na koordinaci inovačního prostředí v Moravskoslezském kraji a zajištění nabídky kvalitních služeb podporujících regionální subjekty v jejich inovačních aktivitách, a to vytvořením nové koncepce podpory. Základem této nové koncepce má být rozvoj služeb Moravskoslezského inovačního centra při stávajícím Vědecko‑technologickém parku Ostrava, a. s.
  • Od roku 2015, kdy město z Evropských fondů zprovoznilo další dvě multifunkční budovy VTPO, tvoří technické a kancelářské zázemí areálu VTPO  multifunkční budovy PIANO, TANDEM, TRIDENT a VIVA s pronajímatelnými plochami o rozloze cca 10 700 m2. K dispozici jsou nejen kancelářské prostory, ale i přednáškové sály, jednací prostory. V areálu jsou dále umístěny navíc i komerční objekty společností Ingeteam a.s., ELCOM, a.s. a VAE Prosys s.r.o.

15. června 2017
frame-scrollup