Zpráva

Podpora podnikání v regionu

Tři miliony korun rozdělí Moravskoslezský kraj mezi mikropodniky, malé a střední firmy a klastry v regionu.

Kraj vyhlásil dotační program na podporu podnikání, který je rozdělen do dvou titulů: Projektové záměry pro podnikatelské subjekty a Start-upy.

U prvního titulu mohou zájemci získat finance v maximální výši 250 tisíc korun, které jsou určeny na přípravu a vypracování dokumentace projektového záměru.

Start-upy podpoří začínající podniky ve vývoji inovativního podnikatelského záměru. O peníze v tomto případě mohou zažádat mikropodniky se sídlem na území Moravskoslezského kraje. Maximální výše dotace činí 300 tisíc korun.

Příjem žádostí bude probíhat od 3. července do 14. července.

Podrobnosti naleznete na: http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2017-92988/

frame-scrollup