Zpráva

Do Moravskoslezského kraje přicestoval v loňském roce rekordní počet turistů

Rok 2016 byl pro Moravskoslezský kraj (MSK) z hlediska počtu návštěvníků rekordní.

Podle Českého statistického úřadu do kraje přicestovalo 822 875 návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení, což je téměř o 50 tisíc více než v roce předchozím. Zvýšil se rovněž počet přenocování.  

Cestovnímu ruchu se v kraji dařilo, počet ubytovaných hostů se proti předchozímu roku zvýšil o téměř 6,2 %, což je lehce pod celorepublikovým průměrem (ČR 6,9 %). V celkovém hodnocení všech krajů, včetně hlavního města Prahy, figuruje MSK na osmé pozici.

Největší podíl na celkovém příjezdu mají návštěvníci z  České republiky, kterých přijelo během celého roku 2016 celkem 641 464, což představuje nárůst oproti předchozímu období o 7,8 %. Více než pětinu všech příjezdů pak tvoří hosté ze zahraničí, jejichž počet stoupl téměř o 1 %.  Nejvíce jich bylo tradičně ze Slovenska a Polska, následují Němci a Italové. Podle Davida Karčmáře, ředitele destinační společnosti Moravian – Silesian Tourism tento trend odpovídá zvýšenému zájmu o domácí dovolenou v rámci regionů České republiky v posledních letech. „Potvrzuje se také naše strategická vize, že při propagaci regionu v zahraničí je potřeba se zaměřit zejména na klíčové blízké trhy, tedy Polsko, Slovensko a Rakousko,“ sdělil Karčmář.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji dosáhl hodnoty 1 918 533, což znamená nárůst o 6 % oproti roku 2015.  V průměru zde hosté stráví 2,3 noci, doba přenocování se prodlužuje a tím je možné zvyšovat potenciál příjmů z cestovního ruchu. 

„Pokud počet přenocování vynásobíme průměrnou hodnotou denních výdajů během cesty dle jednotlivých zemí včetně České republiky, dostáváme jen za tento segment částku, blížící se dvěma miliardám korun, která je ročně generována,“ dodává Karčmář.

  


13. února 2017
frame-scrollup