Zpráva

Kraj dává zelenou stážím studentů ve firmách

Kraj finančně podpoří projekty malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, které zajistí žákům středních škol a studentům vysokých škol praxi ve svých firmách.

Na realizaci pilotního programu kraj vyčlenil ze svého rozpočtu pro letošní rok tři miliony korun.

„I když se spolupráce středních škol a zaměstnavatelů v našem regionu prohlubuje, stále nám chybí řada řemeslníků a jejich nedostatek se zvyšuje. Cílem vyhlášeného dotačního programu je podpora uplatnění žáků a studentů na trhu práce v oborech, které jsou nejvíce žádané,říká Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana MSK pro školství. „Podniky mohou díky dotačnímu programu zajistit zájemcům stáže pod dohledem odborného mentora, což jim pomůže při získávání praktických dovedností i pracovních návyků,“ dodává náměstek.

Projekty mohou zájemci podávat od 15. května do 7. července tohoto roku, jejich realizace pak musí být zahájena od 1. září 2017 a ukončena 31. prosince 2018. Maximální výše dotace na jeden projekt je 300 tisíc korun, v rámci jednoho projektu je možné realizovat stáž až pro tři studenty. Podrobnosti naleznou zájemci na webových stránkách Moravskoslezského kraje.

„Malé a střední podniky se stále potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Díky finanční podpoře kraje z tohoto programu mají zaměstnavatelé možnost vychovat si již v průběhu studia své budoucí zaměstnance,“ vysvětluje Jan Krkoška, náměstek hejtmana MSK pro regionální rozvoj a cestovní ruch s tím, že pokud se tento pilotní program osvědčí, kraj v něm bude v příštím roce pokračovat.


12. dubna 2017
frame-scrollup