Zpráva

Zájem o návštěvu Moravskoslezského kraje stále stoupá

První kvartál roku 2017 potvrzuje dlouhotrvající trend zvyšování návštěvnosti.

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji se prvním čtvrtletí roku 2017 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšil o 14,9 %.

V Moravskoslezském kraji se ve sledovaném období ubytovalo 189 081 hostů. Meziroční nárůst počtu návštěvníků je o necelé 4% vyšší než celorepublikový průměr, který činí 11,1 %. Na celkovém počtu 3,6 milionů hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice se Moravskoslezský kraj podílel 5,4 procenty, což jej řadí na 7. místo v rámci všech 14 regionů.

Zahraničních hostů se v kraji ubytovalo celkem 34 846, což představuje nárůst o 7,2 %. Návštěvníků z České republiky pak přenocovalo celkem 154 235, tedy o 16,8 % více než ve stejném období loňského roku. Téměř dvě třetiny všech zahraničních hostů tvořili návštěvníci ze Slovenska, Polska a Německa.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v kraji dosáhl v 1. čtvrtletí roku 2017 hodnoty 550 318, což je zhruba 5,5 % z celkového počtu přenocování v České republice za sledované období. Zároveň je to o 70 tisíc přenocování více než v roce loňském, což představuje navýšení o 14,7 %.

„Vyšší návštěvnost regionu ovlivnila nejen dlouhá zima, ale i neustále se zvyšující kvalita služeb a rozšiřující se nabídka atraktivit, díky kterým se k nám návštěvníci rádi vracejí. Pozitivní vliv měly rovněž marketingové aktivity realizované oddělením cestovního ruchu a krajskou destinační společností Moravian-Silesian Tourism. Věřím, že se tento nárůst pozitivně promítnul do příjmů poskytovatelů služeb,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.


12. května 2017
frame-scrollup