Zpráva

Kulatý stůl ke vzdělávání ve stavebních oborech

Náměstek moravskoslezského hejtmana pro školství Stanislav Folwarczny inicioval setkání s představiteli stavebních firem sdružených ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a řediteli středních odborných škol vyučujících stavební obory.

Cílem jednání, které se uskutečnilo v úterý 16. května, bylo zahájit debatu o podpoře řemesel a projednat konkrétní kroky vedoucí ke zvýšení zájmu mladých lidí o tradiční stavební obory, jakými jsou zedník, tesař, instalatér, pokrývač, klempíř, kominík.

Ředitelé středních škol konstatovali, že počet zájemců o studium stavebních řemesel trvale klesá a ani letošní počet přihlášených zájemců ze základních škol neznamená obrat k lepšímu.

Na jednání byly nastíněny formy další spolupráce mezi jednotlivými středními školami a stavebními firmami. Vysoce byla hodnocena inciativa Moravskoslezského kraje, který od letošního září podpoří výuku řemesel zavedením motivačního stipendia ve výši 1000 korun měsíčně v pěti stavebních oborech s výučním listem a 500 korun měsíčně ve dvou stavebních oborech s výučním listem a jednom oboru s maturitní zkouškou. Kromě motivačního stipendia mohou žáci stavebních oborů od nového školního roku získat také prospěchové stipendium od dvou do šesti tisíc korun ročně.

Na schůzce také zaznělo, že ke zvýšení zájmu žáků základních škol a jejich rodičů o studium řemesel by mohlo přispět také kvalitnější kariérové poradenství v základních školách. Vzhledem ke skutečnosti, že toto poradenství mají v současnosti v náplni výchovní poradci, kteří řeší zejména výchovné problémy žáků, mohlo by ke zlepšení kariérového poradenství do budoucna přispět připravované systémové zavedení funkce kariérového poradce v základních a středních školách.

Zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví přislíbili účast na prezentačních akcích škol, zapojení do propagační kampaně na podporu řemesel a užší spolupráci s jednotlivými školami.


17. května 2017
frame-scrollup