Zpráva

Mistrovství ČR v silovém čtyřboji na SŠTaS v Karviné

19. dubna 2017

Ve dnech 6.-7.4.2017 na Střední škole techniky a služeb v Karviné bojovali nejlepší studenti středních škol a gymnázií z celé republiky o mistrovské tituly na Mistrovství ČR v silovém čtyřboji. Ve čtvrtek dopoledne se do Karviné dostavilo k prezentaci celkem 29 družstev, 13 družstev dívek a 16 družstev chlapců. Jaké disciplíny silový čtyřboj vlastně má?

Dívky: šplh na tyči, trojskok snožmo z místa, hod 3 kg medicimbalem, sed-leh za minutu. Chlapci: tlaky s činkou vleže s 75% hmotnosti závodníka, trojskok snožmo z místa, shyby podhmatem na hrazdě a vznosy na hrazdě. Krajské kolo soutěže v silovém čtyřboji proběhlo rovněž na SŠTaS v Karviné v březnu. Družstvo chlapců SŠTaS Karviná postupovalo na republiku z prvního místa jako horký favorit. V silovém čtyřboji se vyhodnocují nejlepší výkony v jednotlivých disciplínách, bodově nejlepší jednotlivec a tříčlenné družstvo.

A jak vše dopadlo? Nervozita v družstvu chlapců SŠTaS Karviná byla patrná hned od první čtvrteční disciplíny. Všichni si kladli otázku, vybojujeme konečně mistrovský titul v družstvech? Mezi chlapci i děvčaty byly výkony velmi vyrovnané, každý ze soutěžících se snažil, aby vydal ze sebe všechno, vždyť každý centimetr ve trojskoku nebo jen jedno opakování navíc mohlo rozhodnout o vítězi. Družstvo chlapců SŠTaS Karviná, i přes zdravotní problémy nejlepšího závodníka Daniela Hanáka, letos skončilo na pěkném čtvrtém místě, zbyla na něj tedy bramborová medaile. Opakovala se situace z loňského MR a oba Mistrovské tituly v družstvech putovaly opět do Šumperku. Jak to ti šumperáci dělají, že zase vyhráli? Poháry a ceny nejlepším předávala ředitelka SŠTaS Karviná Iva Sandriová společně s primátorem města Karviné Tomášem Hanzelem, trenérem házené Jaroslavem Hudečkem a šéftrenérem MFK Karviná Petrem Gibalou. Střední škola se již po čtvrté vyrovnala co nejlépe s organizací celého mistrovství a velkou měrou se zasloužila o pozitivní atmosféru celé akce. Jistě k tomu přispělo i to, že získala spoustu sponzorských dárků pro vítěze z prostředků nejen od svého zřizovatele MSK, ale i od Statutárního města Karviná a také od dalších firem.

Zvláštní cenu za bezchybnou přípravu soutěže získal i technický ředitel soutěže a trenér školního družstva Lukáš Strouhal. Republikové finále v silovém čtyřboji středních škol je pořádané pod záštitou Asociace školských sportovních klubů ČR, kdy karvinská střední škola je už 6 let sportovní základnou pro pořádání okresních, krajských soutěží a čtvrtým rokem i republikového finále v silovém čtyřboji. Příští Mistrovství republiky má proběhnout v Karlových Varech.

Celkové pořadí družstev:

Chlapci

1. VOS SPŠ Šumperk 741 b.

2. BPA Brno 710 b.

3. Gymnáziu Šumperk 683 b.

4. SŠTaS Karviná 670 b.

 

Dívky

1. Gymnázium Šumperk 665 b.

2. OA Český Těšín 625 b.

3. BPA Brno 623 b.

frame-scrollup