Zpráva

Soutěž Pro Bohemia Ostrava 2017 má své vítěze

V neděli 9. 4. 2017 se uzavřel 15. ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2017, nad kterou převzal záštitu pan Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana MSK pro školství. Soutěžilo se v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje a zpěv.

Z celkového počtu 303 přihlášených se soutěže zúčastnilo 279 soutěžících, z toho 96 ze zahraničí.

Pět porot, ve kterých zasedli přední pedagogičtí či koncertní umělci z České republiky, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska a Portugalska, udělilo celkem 224 ocenění (36 x 1. cena a titul laureáta, z toho 6x absolutní vítěz soutěžního oboru, 44 x 2. cena, 57 x 3. cena, 73 x čestné uznání). Kromě těchto ocenění byly uděleny i ceny speciální. Cenu Nadace Bohuslava Martinů obdrželo 5 soutěžících, Cenu nadace Leoše Janáčka 2 soutěžících. Poroty rovněž ocenily i práce pedagogů – korepetitorů, kteří doprovázeli jednotlivé soutěžní výkony a také práci pedagogů, kteří své žáky na soutěž připravili.

Soutěže ve všech soutěžních oborech a kategoriích měly vysokou úroveň, o čemž svědčí pochvalná vyjádření předsedů porot při předávání ocenění.

Stejně jako v předchozích letech byl navržen nejúspěšnější účastník Moravskoslezského kraje pro udělení Ceny náměstka hejtmana. Letošní nominovanou je Lucie Tkáčiková z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, která získala 1. místo a titul laureáta ve 3. kategorii oboru hra na klavír. Současně také získala titul absolutní vítězky oboru hra na klavír. Porota ocenila i její přednes skladby Leoše Janáčka a přiznala jí cenu Nadace Leoše Janáčka za provedení autorovy skladby.

Cena nejúspěšnějšímu účastníkovi z Moravskoslezského kraje by měla být předána na Koncertu vítězů, který se uskuteční v rámci doprovodného programu 42. mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj 2017 ve čtvrtek 1. června v 15 hodin v sále Leoše Janáčka JKO.


11. dubna 2017
frame-scrollup