Zpráva

Domovy Duha a Letokruhy obdržely prestižní certifikát

Domov Duha v Novém Jičíně a Domov Letokruhy v Budišově nad Budišovkou, získaly certifikát Pracoviště bazální stimulace.

Tento certifikát mohou získat pracoviště, která prošla odborným auditem a byla certifikovaná podle podmínek Mezinárodní asociace Bazální stimulace.

„Úspěšná certifikace Pracoviště bazální stimulace v organizacích kraje svědčí o vysoké profesionalitě a odbornosti pracovníků, kteří zde poskytují sociální služby, kterým bych rád poděkoval za jejich náročnou práci. Moravskoslezský kraj se kvalitou sociálních služeb ve svých organizacích systematicky zabývá a získání certifikátů je potvrzením, že jdeme správným směrem; v současné době se označením Pracoviště bazální stimulace může prezentovat již pět našich organizací,“ konstatoval náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.

Koncept Bazální stimulace se orientuje na všechny oblasti poskytování sociálních služeb a zdravotní péče. Poskytuje vhodné podněty pro psychomotorický vývoj člověka, stimuluje vnímání, komunikaci a hybnost. Výchozími předpoklady pro strukturu péče je práce s biografií člověka, jeho rituály a jeho životními potřebami.

Tento koncept využívá každodenní zvyky, potřeby a zájmy člověka, ale také např. neoblíbené činnosti, jídla a situace, které se snaží následně minimalizovat. Seznámením se životní situací jedince mu lze vytvořit prostředí, které je pro něj přátelské, vstřícné a plynuleji navazuje na jeho předchozí život.

Domov Duha pracuje s konceptem Bazální stimulace od roku 2014. „Tato práce zahrnuje proškolení pracovníků v kurzech Bazální stimulace, následné zavádění metody do praxe a v neposlední řadě úspěšné absolvování supervize s Karolínou Friedlovou z Institutu Bazální stimulace,“ uvedla k získání certifikátu Dana Jančálková, ředitelka Domova Duha.

U Domova Letokruhy se jednalo o prodloužení certifikátu, který organizace získala již v roce 2014. „Udělení certifikátu je pro nás nejen významným oceněním, ale také motivací do další práce a především závazkem do dalších let. Cílem naší práce je současně dosaženou kvalitu práce a péči o uživatele s onemocněním demencí zachovat i do budoucna, případně hledat možnosti jejího dalšího posunutí a tak našim uživatelům dopřát důstojný a spokojený život,“ sdělila k obhájení certifikátu ředitelka Domova Letokruhy Kamila Molková.


14. března 2017
frame-scrollup