Zpráva

Kraj spustil vzdělávací kurz o komunitní práci

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Ostravskou univerzitou zahájil pilotní vzdělávací kurz „Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit“.

Kurz má pracovníkům působícím v sociálně vyloučených lokalitách umožnit získat dovednosti a znalosti, které jim pomohou hledat řešení náročných životních situací obyvatel těchto „ghett“.

„Začíná být zřejmé, že plošná aplikace univerzálních řešení situace v místech, kterým říkáme sociálně vyloučené lokality, neexistuje. Samotní obyvatelé v těchto místech mohou prostřednictvím komunitních pracovníků nalézt své silné stránky a změnit pověst místa, kde žijí. A v praxi se začíná ukazovat, že pozitivní změna dosažená podporou vlastního úsilí je životaschopná a udržitelná, na rozdíl od řešení, která jsou považována za prospěšná, avšak ve specifických podmínkách lokalit nejsou schopná přežít“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro sociální záležitosti Jiří Navrátil.

Moravskoslezský kraj dlouhodobě podporuje komunitní práci. Na aktuální absenci širšího metodologického ukotvení komunitní práce v rámci České republiky se snaží Moravskoslezský kraj reagovat právě prostřednictvím aktivit, které se týkají například akreditace a zahájení pilotního běhu vzdělávacího kurzu „Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit“. Kurz byl vytvořen a akreditován ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity v rámci realizace individuálního projektu Moravskoslezského kraje „Podpora komunitní práce v MSK“.

Projekt byl finančně podpořen Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a Moravskoslezským krajem, přičemž celkový rozpočet projektu činí více než 7,1 milionu korun.

Projekt se realizuje od března 2016 do listopadu 2018. Samotný vzdělávací kurz probíhá od března 2017 do ledna 2018.

 

           

 

 


14. března 2017
frame-scrollup