Zpráva

Kraj usiluje o zajištění plynulého financování sociálních služeb

Moravskoslezský kraj vyvíjí dlouhodobě snahu o zlepšení situace poskytovatelů sociálních služeb, a to zejména v oblasti jejich financování.

Pro zabezpečení financování sociálních služeb zařazených do Krajské základní sítě sociálních služeb Moravskoslezský kraj podal žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí o finanční prostředky pro rok 2017 v celkovém objemu 1.308 miliard korun. Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí kraj pro letošní rok obdržel finanční prostředky ve výši 1.067 miliard korun. „Jsme velice rádi, že již teď v lednu máme k dispozici příslušné rozhodnutí, na jehož základě víme, s jakým objemem finančních prostředků můžeme pro letošní rok počítat,“ konstatoval Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast a dodal: „Stále nám však chybí přibližně 250 mil. korun, které by výrazně pomohly mimo jiné zlepšit odměňování pracovníků v přímé péči.“

Z důvodu zajištění cash flow poskytovatelů sociálních služeb, a to zejména poskytovatelů sociálních služeb, které jsou uživatelům poskytovány bezplatně, vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje již v srpnu 2016 za účelem zajištění plynulého a průběžného financování krajské sítě sociálních služeb v prvních měsících roku 2017 Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017.

Fond sociálních služeb byl zřízen zastupitelstvem kraje v dubnu 2016 a je primárně určen pro zabezpečení plynulosti financování krajské sítě sociálních služeb, prostřednictvím vytvoření finanční rezervy pro překlenutí období faktického nedostatku finančních prostředků nejen na počátku roku, ale i například v období po ukončení možnosti čerpání finančních prostředků z EU.

„Pro poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017 jsme alokovali finanční prostředky ve výši přesahující 24 mil. korun,“ informoval náměstek Jiří Navrátil s tím, že oprávnění žadatelé požádali o poskytnutí návratných finančních výpomocí pouze v celkovém objemu 12,4 mil. korun.

O poskytnutí návratných finančních výpomocí rozhodlo zastupitelstvo kraje v prosinci loňského roku a k dnešnímu dni jsou již smlouvy mezi krajem a poskytovateli sociálních služeb o poskytnutí finanční návratné výpomoci uzavřeny a finanční prostředky jsou vypláceny.

O dotacích z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 rozhodne zastupitelstvo kraje v březnu letošního roku. Krajský úřad je stejně jako v předchozích letech připraven zabezpečit administrační proces nezbytný k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace neprodleně po rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotací jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb s téměř jejich okamžitou výplatou. „Naši zaměstnanci jsou připraveni v případě potřeby přijít do práce i o víkendech. Každý rok jsem nemile překvapen tím, že přibližně polovina poskytovatelů sociálních služeb přichází podepsat smlouvu o poskytnutí dotace dva až tři měsíce po rozhodnutí březnového zastupitelstva kraje,“ sdělil Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí.


1. února 2017
frame-scrollup