Zpráva

Krajský úřad uspořádal workshop k podpoře náhradní rodinné péče

Workshop k podpoře náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji a kampani Dejme dětem rodinu se dnes (2. 3.) uskutečnil na krajském úřadu v Ostravě.

Účastníci workshopu diskutovali o možnostech obecních úřadů s rozšířenou působností podpořit aktivity zaměřené na podporu pěstounské péče a o zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o náhradní rodinné péči. Vyměňovali si zkušenosti dobré praxe nejen regionů v našem kraji a celé České republiky, ale i ze zahraničí. Cílem workshopu bylo také zmapovat potřeby jednotlivých regionů v této oblasti sociální práce.

Moravskoslezský kraj vede kampaň Dejme dětem rodinu od roku 2010. Jejím smyslem je pomoci snižovat počet dětí vyrůstajících v ústavních zařízeních, umožnit jim žít v rodině, která jim nabídne lásku, zázemí a prostředí k vytváření žádoucích společenských vzorců chování.

„Chceme také zvýšit obecnou informovanost o pěstounské péči, tak, aby se zvýšila prestiž a ocenění lidí, kteří poskytují domov a zázemí dětem, které nemohou vyrůstat v biologické rodině. Pěstounů je totiž pořád ještě mnohem méně, než bychom potřebovali. Nejlepším výchovným prostředím pro zdravý vývoj dítěte je rodinné prostředí,“ řekl vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu Daniel Rychlik.

frame-scrollup