Zpráva

Moravskoslezský kraj ocení náhradní rodiče. Nominovat je může i veřejnost

Moravskoslezský kraj chce ocenit osobní angažovanost lidí, kteří přijali a pečují o děti, které nemohou vyrůst ve své biologické rodině.

Nominovat výjimečné osobnosti, které vytvářejí opuštěným dětem nové rodinné zázemí, může i veřejnost.

Moravskoslezský kraj dlouhodobě usiluje o rozvoj náhradní rodinné péče a podporuje mnoho aktivit v této oblasti. Mimo jiné před sedmi lety inicioval kampaň Dejme dětem rodinu.

„Patříme mezi kraje s nejvyšším počtem dětí v rámci České republiky, kterým se podařilo najít náhradní rodinu. Chceme dál snižovat počet dětí vyrůstajících v ústavních zařízeních, umožnit jim žít v rodině, která jim nabídne lásku, zázemí a prostředí k vytváření žádoucích společenských vzorců chování. Zároveň si uvědomujeme, kolik času, úsilí a péče to vyžaduje, a rádi bychom náhradním rodičům poděkovali,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro sociální záležitosti Jiří Navrátil. Vyzývá proto občany, aby nominovali náhradní rodiče, kteří jsou podle jejich mínění výjimeční a zaslouží si vyzdvihnout a ocenit.

„S žádostí o nominace jsme už oslovili všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností a organizace s pověřením pro výkon sociálně-právní ochrany dětí v kraji, které jsou s náhradními rodiči v pravidelném kontaktu. Chceme ale znát i názor veřejnosti,“ uvedl vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu MSK Daniel Rychlik. Upřesnil, že nominováni mohou být lidé pečující o dítě v rámci tzv. cizí péče, poručníci, pěstouni, případně pěstouni na přechodnou dobu.

Chceme také zvýšit obecnou informovanost o pěstounské péči tak, aby se zvýšila prestiž a ocenění lidí, kteří poskytují domov a zázemí dětem, které nemohou vyrůstat v biologické rodině. Pěstounů je totiž pořád ještě mnohem méně, než bychom potřebovali. Nejlepším výchovným prostředím pro zdravý vývoj dítěte je rodinné prostředí,“ dodal vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu Daniel Rychlik.

Návrhy konkrétních osob s krátkým zdůvodněním mohou občané zasílat do 30. 6. 2017 na e-mailovou adresu: zdenka.kucna@msk.cz.


6. června 2017
frame-scrollup