Zpráva

Moravskoslezský kraj pořádal konferenci o porozumění autismu

Při příležitosti Mezinárodního dne porozumění autismu 2017 spolupořádal dva poslední březnové dny Moravskoslezský kraj v prostorách Vyšší odborné školy sociální v Ostravě konferenci Každý den s autismem.

Vše ve spolupráci s organizací MIKASA z. s. v rámci projektu  Podporujeme hrdinství, které není vidět.

Nad prvním dnem konference, který byl věnován tématu „Pečující = odborníci na každodenní situace“, převzal záštitu Jiří Navrátil, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Přednášeli lidé, kteří každodenně pečují o dítě s autismem.  

„Tito lidé jsou skuteční odborníci, kteří tuto nelehkou péči zvládají s láskou a trpělivostí. Každý z nich si zaslouží náš dík a velký respekt“ uvedl ve svém příspěvku vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu MSK Daniel Rychlik.

Témata příspěvků byla zaměřena mimo jiné na OTA terapii a její přínosy pro děti s autismem a jejich rodiny, zkušenosti s ABA terapií, praktické zkušenosti se vzděláváním dítěte s autismem v běžné základní škole a také na zkušenosti sourozenců dětí s autismem. Zdůrazňována byla také důležitost naplňování základních životních potřeb v kontextu edukace dětí s autismem. Hlavní tématem všech příspěvků však bylo sdílení praktických zkušeností pečujících osob při péči o děti s autismem.

„Konference je jedním střípkem v mozaice aktivit, které Moravskoslezský kraj činí pro osoby, které pečují o osoby s postižením. Jsem velice rád, že konference umožnila pečujícím sdílet své zkušenosti, a musím jim vyjádřit veliké uznání a poděkování za jejich každodenní náročnou péči o blízkého člověka s postižením,“ komentoval první den konference náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Druhý konferenční den byl věnován problematice školního věku, integrace a volného času dětí s autismem. Záštitu nad tímto dnem převzala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Hovořilo se mimo jiné o problematice přechodu dítěte do školy, jeho integrace mezi ostatní děti, významu terapií a jejich rozvoji v České republice (ABA terapie a KBT) a na Slovensku, volném času a dalších možnostech vzdělávání dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Realizace konference je jednou z aktivit krajského individuálního projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“, který je spolufinancován z prostředků EU a státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.


31. března 2017
frame-scrollup