Zpráva

Podpora rodinám a seniorům prostřednictvím vyhlášených soutěží pro obce a města

MPSV vyhlásilo nové ročníky soutěží „Obec přátelská rodině 2017“ a Obec přátelská seniorům 2017“.

Veškeré informace a dokumentaci k oběma soutěžím naleznete na webových stránkách MPSV .

Termín pro podání přihlášek do soutěží na MPSV je 18. 5. 2017.


11. 5. 2017
frame-scrollup