Zpráva

Poskytovatelům sociálních služeb kraj rozdělí více než miliardu korun

Celkem 1,328 miliardy korun přerozdělil Moravskoslezský kraj do krajské základní sítě sociálních služeb.

Finance ve výši 1,067 miliardy korun obdržel kraj od Ministerstva práce a sociálních věci, 307,3 milionu korun z evropských peněz.

Kraj mezi poskytovatele sociálních služeb rozdělil částku 1,021 miliardy korun, z toho je 92,2 milionů korun určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. V rozpočtu kraje zůstává finanční rezerva ve výši necelých 46 milionů korun, která bude ještě letos přerozdělena mezi poskytovatele sociálních služeb. Poslouží například k podpoře nově vzniklých sociálních služeb a služeb s kapacitou navýšenou během roku, k dofinancování sociálních služeb či k řešení specifických potřeb. Dalších více než 300 miliónů korun kraj přerozdělil mezi vybrané druhy služeb sociální prevence na jejich financování v letech 2017 – 2019.

„Těší mě, že proti loňskému roku se nám podařilo pro financování sociálních služeb v našem regionu získat pro letošní rok o 100 miliónů korun více. Nicméně nám stále chybí přibližně 250 milionů korun, které by pomohly mimo jiné zlepšit odměňování pracovníků v přímé péči, jejichž práce je těžká a podle mého názoru není dostatečně finančně ohodnocena,“ sdělil Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast.

Krajský úřad MSK přijal letos 200 žádostí poskytovatelů sociálních služeb o dotace na 650 sociálních služeb. Z peněz ministerstva bude podpořeno celkem 589 služeb, 54 sociálních služeb získá podporu z evropských peněz. Sedm sociálních služeb, které nejsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb, finance nezíská.

Krajský úřad je stejně jako v předchozích letech připraven zabezpečit administrační proces nezbytný k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace neprodleně po rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotací jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb s téměř jejich okamžitou výplatou.


16. března 2017
frame-scrollup