Zpráva

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení na rok 2017

Rada kraje na své schůzi dne 10. 1. 2017 usnesením č. 5/328 schválila podmínky dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017“ a rozhodla o jeho vyhlášení. Zájemci mohou o podporu v rámci tohoto dotačního programu podat žádosti v termínu od 13. 2. 2017 do 24. 2. 2017 včetně. Podmínky dotačního programu včetně předepsaných formulářů pro podání žádosti najdete na webových stránkách Moravskoslezského kraje.

 


13.1.2017
frame-scrollup