Zpráva

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017

Rada kraje na své schůzi dne 24. 1. 2017 usnesením č. 6/409 schválila podmínky dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017“. Zájemci mohou o podporu v rámci tohoto dotačního programu podat žádosti v termínu od 28. 2. 2017 do 8. 3. 2017 včetně. Podmínky dotačního programu včetně předepsaných formulářů pro podání žádosti najdete na webových stránkách Moravskoslezského kraje.


27.1.2017
frame-scrollup