Zpráva

Seminář pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje

V měsících květnu a červnu 2017 budou realizovány semináře pro poskytovatele sociálních služeb k problematice Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Předmětem semináře bude seznámení s obsahem Prováděcího dokumentu k Metodice pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, který je nedílnou přílohou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020 a jeho aktualizací, a kterým se, s účinností k 1. 7. 2017, mění jednak pravidla pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a také její podoba.

Počet míst omezen: maximálně 2 osoby za jednoho poskytovatele bez ohledu na termín (tzn. celkově v rámci všech termínů se za organizaci mohou zúčastnit max. 2 osoby)

Kontaktní osoby: Mgr. Eva Žváčková (eva.zvackova@msk.cz; 595 622 977) a Mgr. Daniel Vrána (daniel.vrana@msk.cz; 595 622 930)

frame-scrollup