Zpráva

Dotační program Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016

Rada kraje na své schůzi dne 20. 10. 2015 usnesením č. 80/6478 schválila podmínky dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je od 23. 11. 2015 do 30. 11. 2015.

Kontakt:

Bc. Ivana Odstrčilíková, tel.: 595 622 441, e-mail: ivana.odstrcilikova@msk.cz

Odborné dotazy týkající se projektu:

Ing. Pavel Matoušek, tel.: 595 622 161, e-mail: pavel.matousek@msk.cz

frame-scrollup