Zpráva

Hejtman kraje

Hejtman - zastupuje kraj navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, případně rady, může hejtman provést jen po jejich předchozím schválení.
Hejtman - musí být občanem ČR, je volen zastupitelstvem. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Narozen 15. dubna 1959 v Ostravě, ženatý, bezdětný.
Je absolventem Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Za vynikající dosažené studijní výsledky byl oceněn Cenou ministra školství ČSR.

Je zakladatelem vzdělávání v oblasti informatických oborů v Ostravě. Od února 2010 do listopadu roku 2016 byl rektorem VŠB-TUO, dříve děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Profesuru získal v oboru inženýrská informatika. Deset let působil jako hostující profesor na Montanuniversität Leoben v Rakousku. V USA pak pracoval na výzkumných programech pro Software Research Labs, Texas Instruments.

Je hlavním autorem projektu vybudování jednoho z největších superpočítačů v Evropě - IT4Innovations.  Od roku 2011 do roku 2016 byl členem Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace. V současnosti je předsedou komise Rady Asociace krajů ČR pro školství.

10. listopadu 2016 byl Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje zvolen do funkce hejtmana Moravskoslezského kraje.

Kontakty:
Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
telefon: 595 622 173
fax: 595 622 129
e-mail: hejtman@msk.cz

Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup