Zpráva

Rating kraje

Aktuální mezinárodní rating kraje zpracovaný agenturou Moody´s Investors Service.

Rating je nezávislým hodnocením schopnosti a vůle subjektu plnit si své budoucí závazky, což je důležité zejména pro hodnocení bonity klienta při získávání cizích zdrojů.

Mezinárodní rating je od roku 2005 každoročně přehodnocován ratingovou agenturou Moody´s Investors Service. Udělený rating současně naplňuje povinnosti stanovené úvěrovými smlouvami, které má kraj uzavřeny s Evropskou investiční bankou.

Poslední ratingová analýza byla vydána dne 14. 6. 2016 a kraji byl potvrzen rating na úrovni A2 se stabilním výhledem.

Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup