Zpráva

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s účinností od 21. 2. 2017 je příspěvkovým organizacím stanovena povinnost sestavovat rozpočet (plán výnosů a nákladů) na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu na 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet, a kraji povinnost schválit rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu jím zřízených příspěvkových organizací.

Návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů

Schválené rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů

Příspěvkovým organizacím odvětví sociálních věcí, odvětví kultury a organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., schválil zřizovatel střednědobý výhled rozpočtu na léta 2017-2018 na jednání rady kraje dne 23. 6. 2016.

frame-scrollup