Zpráva

Rozpočtová opatření 2017

Usnesením zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016 bylo radě kraje svěřeno v roce 2017 provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2016.


5. schůze rady kraje

Rada kraje schválila dne 10. 1. 2017 tato rozpočtová opatření:

6. schůze rady kraje

Rada kraje schválila dne 24. 1. 2017 tato rozpočtová opatření:

7. schůze rady kraje

Rada kraje schválila dne 7. 2. 2017 tato rozpočtová opatření:

8. schůze rady kraje

Rada kraje schválila dne 28. 2. 2017 tato rozpočtová opatření:

9. schůze rady kraje

Rada kraje schválila dne 14. 3. 2017 tato rozpočtová opatření:

10. schůze rady kraje

Rada kraje schválila dne 28. 3. 2017 tato rozpočtová opatření:

11. schůze rady kraje

Rada kraje schválila dne 11. 4. 2017 tato rozpočtová opatření:

12. schůze rady kraje

Rada kraje schválila dne 25. 4. 2017 tato rozpočtová opatření:

13. schůze rady kraje

Rada kraje schválila dne 18. 5. 2017 tato rozpočtová opatření:

14. schůze rady kraje

Rada kraje schválila dne 30. 5. 2017 tato rozpočtová opatření:

frame-scrollup