Zpráva

Vyhlášené dotační programy

Vyhlášené dotační programy v roce 2017

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2017 Ing. Pavel Matoušek
tel. 595 622 161
pavel.matousek@msk.cz
od 17. 7. 2017 do 21. 7. 2017 včetně  
Stanovení termínu pro dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Zuzana Kociánová
tel. 595 622 349
zuzana.kocianova@msk.cz
od 19. 7. 2017 do 26. 7. 2017  
Program Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018 Ing. Petra Solanská
tel. 595 622 509
petra.solanska@msk.cz
od 4. 7. 2017 do 21. 7. 2017  
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 Mgr. Bc. Jana Harmanová
tel.: 595 622 414
e-mail: jana.harmanova@msk.cz
od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017  
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
e-mail: adam.skava@msk.cz
od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017  
Dotační program Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
e-mail: adam.skava@msk.cz
od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017  
Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
od 29. 5. 2017 do 5. 6. 2017  
Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017 Bc. Stanislava Dombrovská
tel. 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová
tel. 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
od 29. 5. 2017 do 5. 6. 2017  
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017 Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 16. 5. 2017 do 26. 5. 2017  
Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách Ing. Veronika Mazurová
tel. 595 622 523
veronika.mazurova@msk.cz
od 15. 5. 2017 do 7. 7. 2017  
Dotační program Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 Ing. David Pawera
tel. 595 691 216
pawera@arr.cz
od 12. 5. 2017 do 10. 8. 2017 včetně  
Program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2017 Mgr. Andrea Pánková
tel. 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
od 21. 4. 2017 do 5. 5. 2017
Program Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2017 Mgr. Andrea Pánková
tel. 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
od 21. 4. 2017 do 5. 5. 2017
Program Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Mgr. Jan Smiga
tel. 595 622 319
jan.smiga@msk.cz
od 21. 4. 2017 do 2. 5. 2017 včetně
Dotační program "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji" na rok 2017 Mgr. Bc. Renáta Solská
tel. 595 622 238
renata.solska@msk.cz
od 3. 4. 2017 do 7. 4. 2017
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2017/2018 Mgr. Andrea Matějková
tel. 595 622 337
andrea.matejkova@msk.cz
od 3. 4. 2017 do 10. 4. 2017
Dotační program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje - 2. výzva Ing. Veronika Mazurová
tel. 595 622 523
veronika.mazurova@msk.cz
od 31. 3. 2017 do 21. 4. 2017  
Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel - aktualizace Bc. Petr Zajac
tel. 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
od 10. 10. 2016 do 31. 10. 2017
Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
od 3. 4. 2017 do 7. 4. 2017
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 28. 2. 2017 do 8. 3. 2017 včetně
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 28. 2. 2017 do 8. 3. 2017  
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II - kotle na biomasu a tepelná čerpadla Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel. 595 622 355
kotliky@msk.cz
od 1. 3. 2017 10 hodin do 31. 3. 2017 14 hodin  
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 13. 2. 2017 do 24. 2. 2017
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 13. 2. 2017 do 24. 2. 2017
Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 13. 2. 2017 do 24. 2. 2017
Dotační program "Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí" pro období 2017–2018 Ing. Ema Havelková, MBA
tel. 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
od 13. 2. 2017 do 17. 2. 2017

Vyhlášené dotační programy v roce 2016

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017 Ing. Šárka Buchvaldková
tel. 595 622 476
sarka.buchvaldkova@msk.cz
od 23. 1. 2017 do 31. 1. 2017
Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2017 Ing. Šárka Buchvaldková
tel. 595 622 476
sarka.buchvaldkova@msk.cz
od 1. 2. 2017 do 14. 4. 2017 včetně
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2017 Mgr. Bc. Jana Harmanová
tel. 595 622 414
jana.harmanova@msk.cz
Mgr. Petr Strakoš
tel. 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
od 23. 1. 2017 do 31. 1. 2017 včetně
Dotační program Drobné vodohospodářské akce 2017 Ing. Jana Kroupová
tel. 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
od 23. 1. 2017 do 31. 1. 2017 včetně
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 Bc. Pavla Tichá
tel. 595 622 734
pavla.ticha@msk.cz
od 24. 1. 2017 do 3. 2. 2017
Dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 Bc. Jana Bartošková
tel. 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
od 24. 1. 2017 do 3. 2. 2017
Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
od 21. 11. 2016 do 25. 11. 2016
Dotační program Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017 Mgr. Bc. Renáta Solská
tel. 595 622 238
renata.solska@msk.cz
od 16. 1. 2017 do 20. 1. 2017
Dotační program Příspěvky na ozdravné pobyty Ing. Radmila Hybnerová
tel. 595 622 927
radmila.hybnerova@msk.cz
od 28. 10. 2016 do 1. 9. 2017
Dotační program "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017-2019 Bc. Stanislava Dombrovská
tel. 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová
tel. 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
od 31. 10. 2016 do 6. 11. 2016 včetně
Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017 Ing. Šárka Bělecká
tel. 595 622 517
sarka.belecka@msk.cz
od 25. 10. 2016 do 5. 12. 2016
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017 Mgr. Karin Vitásková
tel. 595 622 677
karin.vitaskova@msk.cz
od 25. 10. 2016 do 10. 1. 2017
Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel Bc. Petr Zajac
tel. 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
od 10. 10. 2016 do 31. 10. 2017  
Vyhlášení dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Zuzana Kociánová
tel. 595 622 349
zuzana.kocianova@msk.cz
od 11. 10. 2016 do 31. 10. 2016 včetně
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017 Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
Mgr. Bc. Alice Weniger
tel. 595 622 463
alice.weniger@msk.cz
od 13. 9. 2016 do 20. 9. 2016 včetně
Stanovení termínu pro dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Zuzana Kociánová
tel. 595 622 349
zuzana.kocianova@msk.cz
od 11. 7. 2016 do 17. 7. 2016
Program Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017 Petra Solanská
tel. 595 622 509
petra.solanska@msk.cz
od 1. 7. 2016 do 15. 7. 2016
Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 7. 6. 2016 do 24. 6. 2016
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 12. 5. 2016 do 30. 5. 2016 včetně
Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji Ing. Ema Havelková, MBA
tel. 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
od 9. 5. 2016 do 15. 5. 2016 včetně Podpora agroturistiky Podpora vodácké turistiky Podpora lázeňství
Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
od 25. 4. 2016 do 30. 4. 2016 včetně
Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2016 Mgr. MUDr. Eva Misiačková
tel. 595 622 916
eva.misiackova@msk.cz
od 1. 4. 2016 do 20. 7. 2016 včetně
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017 Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
Mgr. Bc. Jana Harmanová
tel. 595 622 414
jana.harmanova@msk.cz
od 1. 4. 2016 do 8. 4. 2016 včetně
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017 Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
Mgr. Andrea Matějková
tel. 595 622 337
andrea.matejkova@msk.cz
od 1. 4. 2016 do 8. 4. 2016 včetně
Program Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
Mgr. Bc. Renáta Solská
tel. 595 622 238
renata.solska@msk.cz
od 1. 4. 2016 do 8. 4. 2016 včetně
Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 1. výzva Ing. Veronika Mazurová
tel. 595 622 523
veronika.mazurova@msk.cz
od 31. 3. 2016 do 6. 5. 2016 včetně
Program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016 Mgr. Andrea Pánková
tel. 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
od 30. 3. 2016 do 15. 4. 2016 včetně
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016 Bc. Stanislava Dombrovská
tel. 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová
tel. 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
od 18. 3. 2016 do 25. 3. 2016 včetně
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 Mgr. Andrea Pánková
tel. 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
od 29. 2. 2016 do 4. 3. 2016 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2015

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2016 Ing. Šárka Buchvaldková
tel. 595 622 476
sarka.buchvaldkova@msk.cz
od 20. 1. 2016 do 30. 1. 2016
Program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
Příjem žádostí ukončen ke dni 22. 3. 2016
Mgr. Jan Smiga
tel. 595 622 319
jan.smiga@msk.cz
od 1. 2. 2016 do 29. 4. 2016  
Program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016 Bc. Jana Bartošková
tel. 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
od 15. 1. 2016 do 1. 2. 2016
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 Bc. Pavla Tichá
tel. 595 622 734
pavla.ticha@msk.cz
od 14. 1. 2016 do 31. 3. 2016
Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016 Ing. Adéla Zapletalová
tel. 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel. 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 18. 1. 2016 do 25. 1. 2016
Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže Bc. Ivana Odstrčilíková
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
od 4. 1. 2016 do 15. 1. 2016
Program na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 Příjem žádostí ukončen ke dni 10. 3. 2016 Ing. Kristýna Slovíková
tel.: 595 622 566
kristyna.slovikova@msk.cz
Mgr. Jana Bezděková, Ph.D.
tel.: 595 622 530
jana.bezdekova@msk.cz
ode dne 1. 1. 2016 do dne 30. 6. 2016 na práce prováděné v roce 2016  
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje Mgr. Roxana Macháčková
tel. 595 622 694
roxana.machackova@msk.cz
Mgr. Petr Strakoš
tel. 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
od 28. 12. 2015 do 13. 1. 2016 včetně
Drobné vodohospodářské akce Ing. Jakub Hradil
tel. 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
od 28. 12. 2015 do 13. 1. 2016 včetně
Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016 Ing. Šárka Bělecká
tel.: 595 622 517
sarka.belecka@msk.cz
od 14. 12. 2015 do 28. 12. 2015
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v MSK na rok 2016 Mgr. Karin Vitásková
tel.: 595 622 677
karin.vitaskova@msk.cz
od 14. 12. 2015 do 11. 1. 2016
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015
Dotační program Program realizace specifických aktivit KPVP na rok 2016 Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016 Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2016 Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015
Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2016 Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015

Dotační program Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016

Bc. Ivana Odstrčilíková
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
od 23. 11. 2015 do 30. 11. 2015

Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015

Bc. Jana Bartošková
tel.: 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
od 30. 10. 2015 do 6. 11. 2015

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Mgr. Karin Běhálková, tel.: 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Hana Doleželová, Ph.D., tel.: 595 622 992
hana.dolezelova@msk.cz
od 16. 10. 2015 do 3. 11. 2015

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II

Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 12. 10. 2015 do 23. 10. 2015

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015

Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 17. 8. 2015 do 25. 9. 2015 včetně

Podmínky dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty

Ing. Radmila Hybnerová
tel.: 595 622 927
radmila.hybnerova@msk.cz
od 3. 8. 2015 do 3. 8. 2016

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

Bc. Pavla Tichá
tel.: 595 622 734
pavla.ticha@msk.cz
od 15. 7. 2015 do 16. 10. 2015 včetně

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2015/2016

Ing. Petra Solanská
tel.: 595 622 509
petra.solanska@msk.cz
od 13. 7. 2015 do 31. 7. 2015 včetně

Podpora destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje 2015-2016

Mgr. Blanka Sabová, DiS.
tel.: 595 622 728
blanka.sabova@msk.cz
od 13. 7. 2015 do 17. 7. 2015 včetně

Stanovení termínu pro dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Mgr. Karin Běhálková
tel.: 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová
tel.: 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
od 1. 11. 2015 do 10. 11. 2015

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015 (PSS)

Mgr. Karin Běhálková
tel.: 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 1. 6. 2015 do 8. 6. 2015 včetně

Program protidrogové politiky kraje na rok 2015

Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 1. 6. 2015 do 8. 6. 2015 včetně

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji

Kontaktní osoba pro 1. a 2. dotační titul: Ing. Ema Havelková, MBA, tel.: 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
Kontaktní osoba pro 3. dotační titul: Mgr. Andrea Pánková, tel.: 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
od 25. 5. 2015 do 21. 6. 2015 Podpora agroturistiky Podpora vodácké turistiky Podpora lázeňství

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016

Bc. Ivana Odstrčilíková
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
od 24. 4. 2015 do 30. 4. 2015 včetně

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015

Bc. Jana Bartošková
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
Bc. Petr Zajac
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
od 26. 3. 2015 do 15. 4. 2015

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

Ing. Roman Honeš
tel.: 595 622 461
roman.hones@msk.cz
od 27. 3. 2015 do 10. 4. 2015 včetně

Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2015

Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2015

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2015

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2015

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2015

Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2015

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně

Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015 - 2)

Ing. Jana Kroupová
tel.: 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
Ing. Jakub Hradil
tel.: 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
Ing. Lenka Heczková
tel.: 595 622 683
lenka.heczkova@msk.cz
od 25. 3. 2015 do 17. 4. 2015 včetně

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Ing. Andrea Pánková
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
od 23. 3. do 7. 4. 2015 včetně

Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2015

Mgr. Blanka Sabová, DiS.
tel.: 595 622 728
blanka.sabova@msk.cz
od 23. 3. do 10. 4. 2015 včetně Výsledky dotačního řízení

Vyhlášené dotační programy v roce 2014

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015

Ing. Adéla Zapletalová
tel.: 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
13. 2. 2015 včetně

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2014

Bc. Pavla Tichá
tel.: 595 622 734
pavla.ticha@msk.cz
15. 1. 2015
do 14:00 hodin

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2015

Ing. Šárka Buchvaldková
odbor zdravotnictví
tel.: 595 622 476
sarka.buchvaldkova@msk.cz
15. 1. 2015 včetně

Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Ing. Anna Bulová
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 566
anna.bulova@msk.cz
Mgr. Jana Bezděková, Ph.D.
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 530
jana.bezdekova@msk.cz
O poskytnutí dotace je možno žádat ode dne 1. 1. 2015 do dne 1. 6. 2015 na práce prováděné v roce 2015.
Žádost je nutno podat před zahájením prací.
Příjem žádostí ukončen ke dni 9. 3. 2015.
 

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015

pro oblasti 1 a 2 dotačního programu:
Mgr. Roxana Macháčková
tel.: 595 622 694
roxana.machackova@msk.cz
pro oblasti 3 a 4 dotačního programu:
Mgr. Petr Strakoš
tel.: 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
14. 1. 2015 včetně

Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015)

Ing. Jana Kroupová
tel.: 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
Ing. Jakub Hradil
tel.: 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
14. 1. 2015 včetně

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2015

Bc. Ivana Odstrčilíková
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
5. 12. 2014
včetně

Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Bc. Ivana Odstrčilíková
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
5. 12. 2014
včetně

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2015

Mgr. Karin Vitásková
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
tel.: 595 622 677
karin.vitaskova@msk.cz
14. 1. 2015
včetně

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015

Ing. Šárka Bělecká
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
tel.: 595 622 517
sarka.belecka@msk.cz
11. 12. 2014
včetně

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Mgr. Karin Běhálková
tel.: 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová
tel.: 595 622 152
adela.zapletalova@msk.cz
od 8. 10. 2014 do 2. 11. 2014 včetně

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 - II

Ing. Roman Honeš
tel.: 595 622 461
roman.hones@msk.cz
7. 10. 2014 včetně

Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 - 2. kolo

Bc. Blanka Sabová, DiS.
tel.: 595 622 728
blanka.sabova@msk.cz
30. 9. 2014 včetně

8. Společná výzva MŽP a MSK – Společný program na podporu výměny kotlů

MSK
Ing. Jana Štěpánková
tel.: 595 622 480
jana.stepankova@msk.cz
SFŽP
Mgr. Petra Danningerová
tel.: 595 198 443
petra.danningerova@sfzp.cz
v den vyčerpání alokace,
nejpozději však 31. 12. 2014 ve 12:00
výzva ukončena dne 18. 9. 2014
 

Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2014

Ing. Erich Bartoš
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 712
erich.bartos@msk.cz
30. 9. 2014
do 12:00 hod.

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2014/2015

Ing. Petra Solanská
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 509
petra.solanska@msk.cz
30. 6. 2014 včetně

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014

Ing. Bc. Roman Honeš
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 461
roman.hones@msk.cz
Jana Kaiduschová
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 312
jana.kaiduschova@msk.cz
18. 7. 2014 včetně

Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaný prostřednictvím poskytování mikropůjček II

Bc. Petr Zajac
tel.: 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
30. 6. 2015 včetně

Program protidrogové politiky kraje na rok 2014

Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
30. 5. 2014 včetně

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2014

Ing. Vít Macháček
tel.: 595 622 279
vit.machacek@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
30. 5. 2014 včetně

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

pro dotační tituly č. 1 a 2:
Ing. Ema Havelková, MBA
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
pro dotační titul č. 3:
Ing. Andrea Pánková
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
pro dotační titul č. 1:
30. 6. 2014 včetně
pro dotační tituly č. 2 a 3:
30. 4. 2014 včetně

Dotační program Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

Ing. Anna Bulová
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 566
anna.bulova@msk.cz
Ing. Bc. David Mlčoch
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 265
david.mlcoch@msk.cz
31. 12. 2014 včetně  

Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2014

Mgr. Jana Bezděková, Ph.D.
tel.: 595 622 530
jana.bezdekova@msk.cz

Bc. Vladana Neuwirtová
tel.: 595 622 532
vladana.neuwirtova@msk.cz

Mgr. Marie Olšovská
tel.: 595 622 698
marie.olsovska@msk.cz

30. 6. 2014  

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014

Ing. Bc. Roman Honeš
tel.: 595 622 461
roman.hones@msk.cz
11. 4. 2014 včetně

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014

Bc. Petr Zajac
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
Bc. Jana Bartošková
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
31. 3. 2014 do 17:00 hod.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

Mgr. Andrea Pánková
tel.: 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
28. 3. 2014 včetně

Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014

Bc. Blanka Sabová, DiS.
tel.: 595 622 728
blanka.sabova@msk.cz
28. 3. 2014 včetně

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování pro školní rok 2014/2015

Bc. Ivana Odstrčilíková
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
31. 3. 2014 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2013

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

4. Společná výzva MŽP a MSK – Společný program na podporu výměny kotlů

MSK
Ing. Jana Štěpánková
tel.: 595 622 480
jana.stepankova@msk.cz
SFŽP
Mgr. Petra Danningerová
tel.: 595 198 443
petra.danningerova@sfzp.cz
v den vyčerpání alokace,
nejpozději však 30. 6. 2014
výzva ukončena dne 24. 2. 2014
 

Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2014

Ing. Jakub Hradil
tel.: 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
Ing. Jana Kroupová
tel.: 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
17. ledna 2014 včetně

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje ŽPZ/02/2014

pro oblasti 1 a 2 dotačního programu:
Mgr. Roxana Macháčková
tel.: 595 622 694
roxana.machackova@msk.cz
pro oblasti 3 a 4 dotačního programu:
Mgr. Petr Strakoš
tel.: 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
10. ledna 2014 včetně

Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2013

Ing. Radmila Hybnerová
tel.: 595 622 927
radmila.hybnerova@msk.cz
Uzávěrka v den vyčerpání 150 % alokace.  

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2014

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
3. ledna 2014 včetně

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
3. ledna 2014 včetně

Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2014

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
3. ledna 2014 včetně

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2014

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
3. ledna 2014 včetně

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
3. ledna 2014 včetně

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2014

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
3. ledna 2014 včetně

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2014

Ing. Šárka Buchvaldková
odbor zdravotnictví
tel.: 595 622 476
sarka.buchvaldkova@msk.cz
31. prosince 2013 včetně

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2014

Mgr. Karin Vitásková
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
tel.: 595 622 677
karin.vitaskova@msk.cz
14. ledna 2014
včetně

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2014

Ing. Šárka Bělecká
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
tel.: 595 622 517
sarka.belecka@msk.cz
12. prosince 2013
včetně

Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

Bc. Ivana Odstrčilíková
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
11. prosince 2013
včetně

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2014

Bc. Ivana Odstrčilíková
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
13. listopadu 2013
včetně

Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu 2014

Bc. Ivana Odstrčilíková
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
13. listopadu 2013
včetně

1. Společná výzva MŽP a MSK – Společný program na podporu výměny kotlů

MSK
Ing. Jana Štěpánková
tel.: 595 622 480
jana.stepankova@msk.cz
SFŽP
Mgr. Petra Danningerová
tel.: 595 198 443
petra.danningerova@sfzp.cz
v den vyčerpání alokace,
nejpozději však 29. 11. 2013
výzva ukončena dne 23. 10. 2013
 

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Mgr. Karin Běhálková
tel.: 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
12. července 2013 včetně

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2013/2014

Bc. Blanka Sabová, DiS.,
tel.: 595 622 728
blanka.sabova@msk.cz
28. června 2013
včetně

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014

Bc. Ivana Odstrčilíková
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
31. května 2013
včetně

Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013

Ing. Erich Bartoš
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 712
erich.bartos@msk.cz
30. června 2014
do 12:00 hod.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013

Ing. Bc. Roman Honeš
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 461
roman.hones@msk.cz
Jana Kaiduschová
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 312
jana.kaiduschova@msk.cz
7. června 2013 včetně

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Ing. Ema Havelková, MBA
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
31. května 2013 včetně

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013

Bc. Petr Zajac
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
Bc. Jana Bartošková
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
22. dubna 2013 do 14:00 hod.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013

Ing. Bc. Roman Honeš
tel.: 595 622 461
roman.hones@msk.cz
19. dubna 2013 včetně

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2013

Ing. Hana Vídenská
tel.: 595 622 181
hana.videnska@msk.cz
22. dubna 2013
do 14:00 hod.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Mgr. Andrea Pánková
tel.: 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
27. března 2013 včetně

Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. března 2013 včetně

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. března 2013 včetně

Program protidrogové politiky kraje na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. března 2013 včetně

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. března 2013 včetně

Program na podporu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách MSK a zmírňování následků sociálního vyloučení na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. března 2013 včetně

Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. března 2013 včetně

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. března 2013 včetně

Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Ing. Anna Bulová
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 566
anna.bulova@msk.cz
Ing. Bc. David Mlčoch
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 265
david.mlcoch@msk.cz
31. prosince 2013 včetně  

Dotační program Drobné vodohospodářské akce

Ing. Jakub Hradil
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
8. února 2013 včetně

Dotační program na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji

Mgr. Roxana Macháčková
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 694
roxana.machackova@msk.cz
8. února 2013 včetně

Dotační program na podporu vzdělávání v oblasti životního prostředí

Mgr. Petr Strakoš
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
8. února 2013 včetně

Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaný prostřednictvím poskytování mikropůjček

Ing. Hana Vídenská
tel.: 595 622 181
hana.videnska@msk.cz
31. prosince 2013 včetně  

Vyhlášené dotační programy v roce 2012

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2013

Ing. Šárka Buchvaldková
tel.: 595 622 476
sarka.buchvaldkova@msk.cz
31. ledna 2013 včetně

Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Bc. Ivana Odstrčilíková
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
31. prosince 2012 včetně

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013

Ing. Šárka Bělecká
tel.: 595 622 517
sarka.belecka@msk.cz
20. prosince 2012 včetně

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2013

Ing. Milena Janíčková
tel.: 595 622 422
milena.janickova@msk.cz
14. ledna 2013 včetně

3. Společná výzva - Společný program kraje a Ministerstva ŽP na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle

MSK
Ing. Simona Bartečková
tel.: 595 622 690
simona.barteckova@msk.cz
SFŽP
Mgr. Petra Danningerová
tel.: 595 198 443
petra.danningerova@sfzp.cz
v den vyčerpání alokace,
nejpozději však 28. 6. 2013

Dotační program Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2013

Bc. Ivana Odstrčilíková
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
23. 11. 2012

Dotační program "Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012"

Bc. Jana Bartošková
tel.: 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
31. srpna 2012

2. Společná výzva - Společný program kraje a Ministerstva ŽP na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle

MSK
Ing. Simona Šebestová
tel.: 595 622 690
simona.sebestova@msk.cz
Mgr. Josef Zich
tel.: 595 622 641
josef.zich@msk.cz
SFŽP
Mgr. Petra Danningerová
tel.: 595 198 443
petra.danningerova@sfzp.cz
v den vyčerpání alokace,
nejpozději však 31. 10. 2012

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2012/2013

Bc. Blanka Sabová, DiS.,
tel.: 595 622 728
blanka.sabova@msk.cz
18. června 2012 včetně

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2012

Ing. Ema Havelková, tel.: 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
20. dubna 2012 včetně

Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2012/2013

Ing. Daniela Hlubková, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 595 622 706
daniela.hlubkova@msk.cz
22. března 2012

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012

Bc. Stanislava Dombrovská, tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz

Ing. Irena Muczková, tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz

do 23. března 2012 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2011

Dotační program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012

Bc. Stanislava Dombrovská, tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz

Ing. Irena Muczková, tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz

do 23. března 2012 včetně

1. Společná výzva - Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji

Ing. Simona Šebestová, tel.: 595 622 690, simona.sebestova@msk.cz,
Mgr. Josef Zich, tel.: 595 622 641, josef.zich@msk.cz
příjem žádostí ukončen dne 1. 2. 2012

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012

Ing. Bc. Roman Honeš, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 461
roman.hones@msk.cz
23. března 2012 do 12:00 hod., pro dotační titul č. 2 je uzávěrka doručení žádostí do 12. října 2012 do 12:00 hod.

Dotační program Drobné vodohospodářské akce

Mgr. Irena Klenková, tel.: 595 622 560, irena.klenkova@msk.cz,
Ing. Lenka Heczková, tel.: 595 622 683, lenka.heczkova@msk.cz
27. ledna 2012

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2012 z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Ing. Anna Bulová, tel.: 595 622 566
anna.bulova@msk.cz
Ing. Bc. David Mlčoch, tel.: 595 622 265
david.mlcoch@msk.cz
30. prosince 2012  

Dotační program poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2012

Mgr. Jana Bezděková, Ph.D., odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 595 622 530
jana.bezdekova@msk.cz
16. července 2012

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí

Mgr. Petr Strakoš, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
27. ledna 2012

Dotační program na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji

Mgr. Roxana Macháčková, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 595 622 694
roxana.machackova@msk.cz
27. ledna 2012

Program DSH 10 - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích

Mgr. Pavlína Králová, tel.: 595 622 506, pavlina.kralova@msk.cz 31. ledna 2012 (do 14:30 hod.)

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012

Ing. Hana Vídenská, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 181
hana.videnska@msk.cz
27. ledna 2012 do 14:00 hod.

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2012

Ing. Šárka Buchvaldková, odbor zdravotnictví, tel.: 595 622 476
sarka.buchvaldkova@msk.cz
10. ledna 2012

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012

pro DT č. 1: Bc. Petr Zajac, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
pro DT č. 2: Bc. Jana Bartošková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
27. ledna 2012 do 14:00 hod.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2012

Lenka Kolarčíková, tel.: 595 622 528
lenka.kolarcikova@msk.cz
16. ledna 2012

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2012

Ing. Irena Muczková, tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Marcela Kačerovská, tel.: 595 622 651
marcela.kacerovska@msk.cz
31. prosince 2011

Program protidrogové politiky kraje na rok 2012

Ing. Irena Muczková, tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Marcela Kačerovská, tel.: 595 622 651
marcela.kacerovska@msk.cz
31. prosince 2011

Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2012

Ing. Irena Muczková, tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Marcela Kačerovská, tel.: 595 622 651
marcela.kacerovska@msk.cz
31. prosince 2011

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2012

Ing. Irena Muczková, tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Marcela Kačerovská, tel.: 595 622 651
marcela.kacerovska@msk.cz
31. prosince 2011

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2012

Ing. Šárka Bělecká, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, tel.: 595 622 517
sarka.belecka@msk.cz
14. prosince 2011

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2012

Ing. Milena Janíčková, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, tel.: 595 622 422
milena.janickova@msk.cz
9. ledna 2012

Podpora aktivit v oblasti sportu pro rok 2012

Ing. Daniela Hlubková, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 595 622 706
daniela.hlubkova@msk.cz
25. listopadu 2011 včetně

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2012

Ing. Daniela Hlubková, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 595 622 706
daniela.hlubkova@msk.cz
25. listopadu 2011 včetně

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2011/2012

Ing. Ema Havelková, tel.: 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
26. července 2011, do 12:00 hodin

Dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2011/2012

Ing. Daniela Hlubková, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 595 622 706
daniela.hlubkova@msk.cz
31. března 2011

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji

Ing. Ema Havelková, tel.: 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
23. března 2011
frame-scrollup