Zpráva

Zastupitelstvo kraje


Nejbližší, 21. zasedání zastupitelstva kraje, se uskuteční ve čtvrtek dne 22. září 2016 od 9 hodin v zasedací místnosti krajského úřadu č. C210.

  • Návrh programu bude zveřejněn na webových stránkách kraje nejpozději 10 dnů před konáním zasedání zastupitelstva.
  • Materiály pro veřejnost budou zveřejněny na webových stránkách kraje nejpozději 3 dny před konáním zasedání zastupitelstva.
  • Zasedání je veřejné, jeho průběh bude možné sledovat na webových stránkách kraje také prostřednictvím přímého přenosu.

Zastupitelstvo kraje – samosprávný orgán kraje, volený občany kraje na 4leté funkční období, volí radu kraje (hejtmana kraje, náměstky a další členy rady), jako své poradní a kontrolní orgány zřizuje výbory a volí jejich předsedy a členy. Je mu ze zákona vyhrazeno stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o nabytí a převodu nemovitostí, předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat územní plánovací dokumentaci, stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje - má 65 členů, jeho zasedání jsou ze zákona veřejná, přímý přenos (po technickém zpracování i videozáznam) jednání je možné sledovat na webových stránkách, podrobnosti jednání zastupitelstva jsou upraveny v Jednacím řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje.

Termíny zasedání zastupitelstva kraje od ledna do října roku 2016

  • 18. zasedání - 25. 2. 2016
  • 19. zasedání - 21. 4. 2016
  • 20. zasedání - 23. 6. 2016
  • 21. zasedání - 22. 9. 2016

Výstupy z jednání zastupitelstva kraje

Složení zastupitelstva

Složení zastupitelstva dle politických stran
politická strana počet mandátů
ČSSD 24
KSČM 20
ODS  9
KDU-ČSL  7
NEZÁVISLÍ  5
frame-scrollup