Zpráva

Zastupitelstvo kraje


Nejbližší, 20. zasedání zastupitelstva kraje, se uskuteční ve čtvrtek dne 23. 6. 2016 v zasedací místnosti krajského úřadu č. C210.

Návrh programu tohoto zasedání bude zveřejněn nejpozději 10 dnů před konáním zasedání zastupitelstva. Materiály pro veřejnost budou zveřejněny nejpozději 3 dny před konáním zasedání zastupitelstva. Ze zasedání zastupitelstva budete moci sledovat přímý přenos.

Na webových stránkách kraje byl zveřejněn zápis, usnesenívideozáznam z minulého zasedání zastupitelstva kraje.


Zastupitelstvo kraje – samosprávný orgán kraje, volený občany kraje na 4leté funkční období, volí radu kraje (hejtmana kraje, náměstky a další členy rady), jako své poradní a kontrolní orgány zřizuje výbory a volí jejich předsedy a členy. Je mu ze zákona vyhrazeno stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o nabytí a převodu nemovitostí, předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat územní plánovací dokumentaci, stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje - má 65 členů, jeho zasedání jsou ze zákona veřejná, přímý přenos (po technickém zpracování i videozáznam) jednání je možné sledovat na webových stránkách, podrobnosti jednání zastupitelstva jsou upraveny v Jednacím řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje.

Termíny zasedání zastupitelstva kraje

Výstupy z jednání zastupitelstva kraje

Složení zastupitelstva

Složení zastupitelstva dle politických stran
politická strana počet mandátů
ČSSD 24
KSČM 20
ODS  9
KDU-ČSL  7
NEZÁVISLÍ  5
frame-scrollup