Zpráva

Hejtman se setkal s čínskou velvyslankyní

V závěru uplynulého týdne, ve čtvrtek 2. března 2017, se hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák setkal s čínskou velvyslankyní J.E. MA Keqinq.

Náš region navštívila čínská velvyslankyně již potřetí. Na rozdíl od dvoudenní návštěvy v roce 2015 strávila tentokrát v kraji pouze jeden den, který byl ale zcela naplněn mnoha jednáními s veřejnými i soukromými subjekty. Kromě návštěvy VŠB-Technické univerzitě Ostrava, která má uzavřeny smlouvy o spolupráci s 20 čínskými univerzitami, se zúčastnila slavnostního otevření továrny na výrobu startovacích lithium-iontových baterií nové generace společnosti A123 Systems a také navštívila Vítkovice Machinery Group, kde se zajímala o možnosti spolupráce této klíčové firmy regionu s čínskými protějšky.  Během svého přijetí hejtmanem rovněž projednávala otázky česko-čínských vztahů a zejména pak rozvoj spolupráce mezi regiony.

Velvyslankyně nabídla možnost stáží v oboru tradiční čínské medicíny a studia čínštiny. Mimo jiné zmínila, že 65 čínských studentů, kteří aktuálně studují na VŠB-TUO, jsou hned po Praze druhou největší skupinou čínských vysokoškoláků studujících v ČR. Podle velvyslankyně se v současnosti v Číně velmi často skloňuje termín výzkum a vývoj jako klíčové slovo pro udržitelnou ekonomiku přecházející z extenzivního systému na intenzivní. Proto se Čína stále více zajímá o nové technologie.

„Bavili jsme se o možnostech kulturní výměny, kdy např. čínská ambasáda nabízí uspořádání řady zajímavých výstav představujících čínské kulturní dědictví.  V regionu je zase v přípravě založení Konfuciova institutu, který by zřejmě působil při technické univerzitě. Ze sféry nových technologií jsem paní velvyslankyni informoval, že v regionu mimo jiné máme velmi silné vědní obory spolupracující rovněž s privátním sektorem v oblastech mechatroniky, materiálového inženýrství, biomedicíny, ochrany a bezpečnosti a energetiky. Také jsme se shodli, že spolupráce společnosti Huawei s VŠB-TUO je přínosná pro obě strany a má potenciál rozvoje, ať už se jedná o využití chytrých technologií (např. čidel hlídajících ovzduší) nebo kapacity superpočítače,“ uvedl k jednání hejtman Vondrák.

frame-scrollup