Zpráva

Krajští radní zamířili na výjezdní zasedání do Frýdku-Místku

Krajští radní se po únorové výjezdní radě v Karviné vydali do další části regionu, tentokrát do Frýdku-Místku.

Po zasedání na frýdecko-místeckém magistrátu navštívili také Střední školu gastronomie, oděvnictví a služeb, Moravskoslezskou Speciální pořádkovou jednotku ve Frýdku-Místku a společnost Hyundai. Sešli se také se zástupci spolků okresu Frýdek-Místek.

„Krajské finance letos směřují v oblasti Frýdecko-Místecka do oprav silnic, především do první etapy rekonstrukce silnice Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant nad Ostravicí v délce 8,5 kilometru, včetně opravy a rekonstrukcí mostů za 30 milionů korun. Tato akce je spolufinancována z evropských zdrojů,“ sdělil Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.Opravou za zhruba 4,7 milionu korun projde část fasády zámku ve Frýdku-Místku, vyměněna bude i kamenná dlažba nádvoří za zhruba 4 miliony korun. Sanace za přibližně 3,6 milionu korun se dočkají kamenné hradby u brány hradu Hukvaldy, peníze poputují také do oprav krajských školských zařízení,“ dodává hejtman Ivo Vondrák.

Kraj plánuje ještě letos zahájit revitalizaci zámku ve Frýdku, včetně obnovy expozice Muzea Beskyd v celkové výši zhruba 60 miliónů korun. „Vnitřní prostory křídla zámku, ve kterých se nachází expozice muzea, projdou komplexní rekonstrukcí, včetně rozvodů vody, kanalizace, nových podlah i výměny oken. V  bezbariérových prostorách se sociálním zázemím bude realizována komplexní obnova expozice, která bude více interaktivní s cílem oslovit široké spektrum návštěvníků. Nová expozice za zhruba 28 milionů korun, která by měla být hrazena stejně jako celý projekt z evropských peněz, by mohla být hotova dokonce roku 2018,“ sdělil Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana MSK pro kulturu a památkovou péči.

Další výjezdní zasedání krajských radních je plánováno na letošní srpen v Bruntále.

 

Přehled plánovaných souvislých oprav a investičních staveb v roce 2017 na Frýdecko-Místecku s výhledem do roku 2018:

1/ Rekonstrukce mostů, opěrných zdí a ostatních součástí silnic II. a III. tříd hrazených z Mostního programu SSMSK 2017

Rekonstrukce mostu 48411-5, Paskov, 2,15 mil. Kč

Oprava opěrné zdi na silnici III/48410, Lhotka, km 3,140, 3,1 mil. Kč

Rekonstrukce mostu 4845-1, Staříč, 16,07 mil. Kč

2/ Plán souvislých oprav hrazených z rozpočtu SFDI

II/648 Frýdek-Místek - Dobrá , projektová cena 19,2 mil. Kč

3/ Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd hrazených z rozpočtu MSK

III/4846 Chlebovice – Staříč, 6,5 mil. Kč

4/ Integrovaný regionální operační program (IROP)

Silnice 2017 - Frýdek-Místek, Část 1 – Silnice III/4848 (vč. mostu 4848-1), 9,7 mil. Kč, předpoklad zahájení 06/2017, Část 1 – Silnice II/473, 39,3 mil. Kč, předpoklad zahájení jaro 2018

Silnice II/477 Frýdek-Místek – Baška – Frýdlant (+III/48425)/ I. etapa, 118,5 mil. Kč (předpoklad podzim 2017), II. etapa, 98,5 mil. Kč (2018)

Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek-Místek (vazba na realizaci obchvatu Frýdku-Místku, odhadované náklady 100 mil. Kč)


19. května 2017
frame-scrollup