Blog hejtmana

Krásné Velikonoce

Například z chamtivosti se stala ekonomická výhodnost, hulvátství je svoboda projevu a z lenosti se stala prokrastinace, se kterou vyhledáváme odbornou pomoc.

Je Velký pátek, balíme se s ženou na víkend do Beskyd. Já jsem sbalen, žena šílí, Oswald v klidu na zahrádce monitoruje své teritorium a k tomu nám hraje rádio, kde Lucie Výborná zpovídá profesora Jaroslava Maxmiliána Kašparů. Jako každý její rozhovor i tento je nesmírně duchaplný a obohacující. Co mne zaujalo z úst pana profesora a kněžího Kašparů je to, jak v dnešní době ze slabostí děláme přednosti. Například z chamtivosti se stala ekonomická výhodnost, hulvátství je svoboda projevu a z lenosti se stala prokrastinace, se kterou vyhledáváme odbornou pomoc. Bylo toho více, ale tohle mi utkvělo, protože se s tím absolutně ztotožňuji. Nazývat věci pravými jmény je totiž jediná cesta, jak tuto poněkud falešnou atmosféru virtualizace světa kolem nás napravit. Určitě nechci v době krásných svátků moralizovat, prostě tím chci říct, že tento víkend budu fakt lenošit, nikoliv prokrastinovat a totéž přeji i Vám. Užijte si to a odpočiňte si. Možná nám pak půjde říkat pravdu trochu lépe a nebudeme se schovávat za zkreslující slovíčka. Krásné Velikonoce všem …

Ivo Vondrák


14. 4. 2017 • reakce
frame-scrollup