Zpráva

Partnerská návštěva z města Suqian

Ve čtvrtek 22. října 2015 navštívila Moravskoslezský kraj desetičlenná delegace z čínského města Suqian v partnerské provincii Jiangsu vedená Guoqiangem Weiem, tajemníkem městského zastupitelstva města Suqian.

Během setkání s hejtmanem kraje Miroslavem Novákem a tajemníkem magistrátu města Karviné Romanem Nogolem jednali o uzavření partnerství mezi městy Suqian a Karvinou. Závěrem jednání potvrdili oboustranný zájem toto partnerství uzavřít.

Město Suqian je nejmladším městem naší partnerské provincie Jiangsu a v poslední době se významně zaměřuje na investice do několika zajímavých odvětví, např. ekologických stavebních materiálů, nebo chytrých energetických sítí.  Jsem rád, že město Karviná přijímá nabídku partnerství a Moravskoslezský kraj může i touto cestou rozvíjet úspěšně započatou spolupráci. Ta se může rozvíjet i mezi městy v řadě oblastí. Čínské hosty např. velmi zaujala informace o karvinském koncertním sboru Permoník, když bezprostředně projevili zájem o vystoupení sboru v jejich městě,“ komentoval setkání hejtman Miroslav Novák.

Při návštěvě Karviné čínská delegace velmi ocenila krásu fryštátského zámku a zaujal je také šikmý kostel sv. Petra z Alkantary i jeho pohnutá historie. Během jednání se zástupci města Karviné se Guogiang Wei zajímal o investiční podmínky a konkrétní ekonomické sektory vhodné pro zahraniční investory. Následně spolu s ostatními členy delegace využili možnost si prohlédnout připravovanou průmyslovou zónu Barbora.

Delegaci doprovázeli rovněž představitelé dvou významných firem v Suqianu, a to firma Xinyu Group, zaměřená na výrobu plastů, ale nově také na ekologické materiály a obnovitelné zdroje. Druhou byla Yanghe Distillery Group, která s 26 tisíci zaměstnanci představuje jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů tradičního odvětví suqianské oblasti. Plány města Suqian na spolupráci v oblasti vzdělávání, cestovního ruchu či kultury nebo podnikatelské záměry zúčastněných zástupců firem měli členové čínské delegace možnost podrobněji rozebrat během pracovní večeře s náměstkem hejtmana Ivanem Strachoněm a s představiteli Krajské hospodářské komory, Vědecko-technologického parku Ostrava, VŠB-Technické univerzity Ostrava a dalších moravskoslezských institucí.  „Představil jsem našim hostům lázeňskou tradici v našem regionu využívající k léčebným procedurám unikátní zdroj třetihorní jodobromové vody v karvinském Darkově a v Klimkovicích. Zmínil jsem nádhernou přírodu a lázně v Karlové Studánce s nejčistším ovzduším ve střední Evropě. Shodli jsme se, že prostor pro spolupráci se otevírá v řadě oblastí, ať už se jedná o cestovní ruch, obchod nebo vzdělávání,“ shrnul pracovní setkání náměstek hejtmana Ivan Strachoň.

Pětimiliónové město Suqian se nachází v severní části provincie Jiangsu. Více než čtvrtinu celkové rozlohy tvoří vodní plochy, což zásadně ovlivňovalo rozvoj zemědělství této oblasti. Suqian má převážně oceánské klima s monzuny, kdy průměrná letní teplota činí 17 C a průměr ročních srážek je kolem 900 mm.

Původně byl Suqian známý především díky třem výrobním artiklům, a to zemědělství, výrobě alkoholických nápojů a rybolovu. Obzvláště výroba místních alkoholických nápojů má v regionu dlouholetou tradici a je proslulá po celé Číně. Kromě výše zmíněných oborů se zde rozvíjí zejména odvětví elektroniky, textilu, stavebnictví, moderní logistiky a v neposlední řadě cestovního ruchu. V Evropě město Suqian rozvíjí spolupráci s městy v Německu, Itálii a Belgii. Karviná by se tak stala prvním partnerským městem ze zemí střední a východní Evropy.

frame-scrollup