Zpráva

Prezentace Moravskoslezského kraje na konferenci Zdravá města, regiony a obce v Rusku

Ve dnech 14. - 15. října 2015 se v Petrohradu v Ruské federaci uskutečnila mezinárodní konference Zdravá města, regiony a obce.

Zástupci našeho regionu pod vedením ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáše Kotyzy prezentovali své projekty, které náš region uskutečňuje v rámci Národní sítě zdravých měst a místní Agendy 21. Naše delegace měla také příležitost vyslechnout si zajímavé příspěvky o projektech, které se realizují v Ruské federaci či v okolních státech, neboť na konferenci byli přítomni i zástupci z Litvy, Lotyšska a Běloruska.

Konference se pořádala u příležitosti pětiletého výročí vzniku Sdružení Zdravá města, regiony a obce v Ruské federaci a do budoucna lze předpokládat spolupráci v této oblasti, neboť výměna zkušeností patří mezi důležité faktory a je vždy podnětná pro další rozvoj aktivit Moravskoslezského kraje v rámci místní Agendy 21 a budování pilotního konceptu Smart regionu.

frame-scrollup