Blog hejtmana

Spolupráce s těmi, kteří umí

Severní Porýní-Vestfálsko je region, který má historii velmi podobnou našemu kraji a velmi systematicky a úspěšně hledá cesty, jak se s po hornickým obdobím vypořádat.

Velmi mě potěšilo, když nás v pondělí navštívil pan státní tajemník Horzetzky z oblasti Severního Porýní-Vestfálsko. Je to region, který má historii velmi podobnou našemu kraji a velmi systematicky a úspěšně hledá cesty, jak se s po hornickým obdobím vypořádat. Že jim to jde pěkně od ruky snad ani nemusím dodávat, a už jsem o tom i před nedávnem psal. Teď přijel, aby s námi podepsal smlouvu o spolupráci právě k této problematice a celé řadě dalších, která by mohly předznamenat naši společnou budoucnost. Jedná se o témata jako Průmysl 4.0, tedy využití technologií založených na umělé inteligenci v průmyslové výrobě, inovace a také Práce 4.0. To je totiž oblast velmi úzce spjatá právě s problematikou nástupu robotizace v širokém měřítku. Nabízí se nám tak možnost být součástí týmu, který má společný cíl – transformovat tradiční průmyslovou oblast na kvalitativně něco nového, co otevře do budoucna možnosti dalšího rozvoje.

Ivo Vondrák


15. 5. 2017 • reakce
frame-scrollup