Zpráva

Starostové v Moravskoslezském kraji zvažují ústavní stížnost na registr smluv

Bonmotem o westernovém městečku začalo desáté Krajské setkání 2017.

Pro starosty Moravskoslezského kraje ho v ostravském hotelu, jehož název připomíná divoký západ, uspořádal Svaz měst a obcí ČR. Víc než stovka představitelů samospráv debatovala nejen o aktuální legislativě. Mimo jiné zaznělo, že by se měla podat ústavní stížnost na předpis upravující registr smluv. Města a obce z něj mají obavy, zejména z faktu, že od 1. července 2017 smlouvy, které samosprávy a jejich organizace uzavírají, nabydou účinnosti až po zveřejnění v registru.

Návrh na úpravu legislativy k registru smluv je nyní v Senátu. Právní předpis je podle měst a obcí třeba změnit i kvůli množství výjimek, v nichž se nikdo pořádně nevyzná. Pod hlavičkou transparentnosti se jen zvyšuje administrativa, rozumný důvod, proč je registr smluv potřeba, podle starostů neexistuje. Navíc u tohoto právního předpisu stále panuje řada nejasností, například kolem toho, co se má a nemá zveřejňovat tak, aby nebyla porušena ochrana osobních údajů. Svaz měst a obcí ČR se chce danou věcí zabývat a doufá, že se mu podaří dosáhnout změny podobně, jako to bylo například u rozpočtového určení daní nebo u sociálního bydlení, kdy vstup do chystaného státního systému má být právě na základě podnětů samospráv dobrovolný.

„Jako hejtman se Krajského setkání Svazu měst a obcí ČR účastním poprvé. A chtěl bych tímto deklarovat to, že našim městům a obcím nabízíme partnerství a spolupráci.“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodává: „Problémy Moravskoslezského kraje jsou velmi různorodé a řešit je nebude nic jednoduchého. Všichni chceme, aby náš kraj byl lepší a také chytřejší. Žijeme v době, kdy vše kolem nás je smart a takový chceme mít i náš kraj“. Máme v této, pro mnohé tajuplné, oblasti konkrétní nápady a projekty. Připravujeme např. patéřní síť, která umožní rychlým internetem propojit všechny příspěvkové organizace kraje.“

Podle Vondráka jsou nejen v souvislosti s technologicky vyspělými městy třeba vzdělaní lidé, podpora vzdělanosti, vědy a výzkumu je tedy jedním z hlavních témat kraje. Dále mezi ně patří podpora cestovního ruchu, snižování nezaměstnanosti, která tu je dlouhodobě jedna z největších v České republice či podpora a rozvoj kultury.

V této souvislosti na jednání starostek a starostů mimo jiné zaznělo, že neexistuje žádný dotační titul na knihovny. Svaz měst a obcí ČR chce danou věc prověřit a předat podnět na vypsání potřebných programů příslušným resortům. Chceme-li mít totiž samosprávy vzdělanější, resp. chytřejší a lepší, bez knihoven to nepůjde. Často – zejména v malých obcích – knihovny plní i roli přirozeného společenského centra a organizátora veřejného života.   

 „Mám pozitivní pocit, že si ministři čím dál tím víc uvědomují, že města a obce jsou základem fungování státu,“ říká člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a primátor Ostravy Tomáš Macura a dodává: „Samosprávy fungují a ze všech státních a veřejných orgánů nejlépe hospodaří. I proto jsem lehký optimista, že bychom na rozvoj území mohli dostávat více peněz a že by se mělo lépe dařit měnit či vůbec neschvalovat zákony, které neodpovídají normálnímu životu.“

Pro samosprávy je v současné době klíčová změna rozpočtového určení daní (RUD), konkrétně zvýšení podílu z DPH ze stávajících 21,4 na 23,58 %, tedy na úroveň dohodnutou před důchodovou reformou. Shodují se na tom všechny parlamentní strany i všechny organizace hájící zájmy měst a obcí v ČR. Předloha, která je v legislativním procesu, půjde do 2. čtení Poslanecké sněmovny.

Generálními partnery Krajských setkání 2017 je Česká spořitelna a ČEZ. Partnery společnosti Asekol, Clean4you, Colmex, Empemont, I-Tech Czech, Microsoft Czech Republic, Opravsil, Poklopsystem a Wolters Kluwer. Mediálními partnery jsou Lidové noviny, MF Dnes, Parlamentní listy, Veřejná správa a časopis Svazu Informační Servis (InS). 

Víc informací včetně harmonogramu a programu Krajských setkání 2017 najdete na http://smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2017/krajska-setkani-2017.aspx. Další krajské setkání se koná dnes, tedy 30. března 2017, v Olomouci.

O Svazu měst a obcí ČR:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

 


29. března 2017
frame-scrollup