Zpráva

Zástupci vedení kraje uctili památku padlých osvoboditelů

Pietního aktu u Památníku Rudé armády v Komenského sadech se u příležitosti 72. výročí osvobození města Ostravy a ukončení druhé světové války zúčastnili také Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje, a krajští náměstci.

„Osud obětí války by měl zavazovat příští generace, aby žily společně v úctě ke každému člověku a stavěly se proti pohrdání, nenávisti a všem formám xenofobie. Musíme se přičinit o vzdělávání mladých lidí a vychovat z nich sebevědomé obyvatele naší země. Musíme v nich posilovat odpovědnost a především vysoký morální kredit. Schopnost stavět se proti zlu totiž nevyplývá z toho, že o existenci zla víme, ale z morálního stavu každého z nás,“ řekl Ivo Vondrák, hejtman MSK.

Památku padlých uctil také primátor Ostravy Tomáš Macura, představitelé vedení města a vedení městských obvodů, zástupci Armády ČR, organizací válečných veteránů, politických stran a společenských organizací.


2. května 2017
frame-scrollup