Blog hejtmana

Zevní fixátory

Jeho energie, kterou vkládá do své práce a prosazování jeho vizí, je nesmírně inspirativní a naplňuje mne optimismem, že náš kraj může být v klidu, pokud budeme mít lidi, jakým je právě on.

Měl jsem tu čest být pozván na oslavu narozenin pana docenta Leopolda Plevy. Je to lékař, který je zakladatelem traumatologie v našem kraji a člověk, který zachránil zdraví a život spoustě lidí. Významná osobnost, která spojuje lékařské i inženýrské obory a vidí v této spolupráci budoucnost své lékařské disciplíny. Znám ho léta a vždy byla pro mne radost se s ním setkat, protože jeho energie, kterou vkládá do své práce a prosazování jeho vizí, je nesmírně inspirativní a naplňuje mne optimismem, že náš kraj může být v klidu, pokud budeme mít lidi, jakým je právě on.

Zevní fixátory, které jsou jeho majstrštykem, se staly i důvodem toho, proč se na jeho oslavě objevila celá řada inženýrů z VŠB. Podílejí se totiž nejen na vývoji nových konstrukcí a materiálů, ale i na dalších technologiích, kterými je dnešní moderní lékařství doslova protknuto. To jsou všechno věci, od kterých si slibuji rozvoj nové ekonomiky našeho kraje. Interdisciplinarita medicíny s materiálovým inženýrstvím, strojními obory, kybernetikou a informatikou je - a do budoucna může být -  i naší velkou konkurenční výhodou, a je ji třeba podporovat v rámci námi podporovaných inovací.

A ještě jedna perlička na závěr. Mezi dárky byl velký balík, o kterém se spekulovalo, že je v něm ukrytý nějaký zevní fixátor. Nakonec to byl meč pro rytíře Leopolda Plevu. Tak snad příště ;-).

Ivo Vondrák


21. 4. 2017 • reakce
frame-scrollup