Zpráva

Kraj bude hledat nového provozovatele lékařské pohotovosti v Ostravě

Městská nemocnice Ostrava vypověděla Moravskoslezskému kraji smlouvu o zajištění lékařské pohotovosti v Ostravě.

Krajští radní vzali rozhodnutí managementu nemocnice na vědomí a podnikli další kroky k tomu, aby mohlo být co nejdříve vypsáno výběrové řízení na nového poskytovatele této služby.

Městská nemocnice Ostrava se zavázala poskytovat občanům lékařskou pohotovostní službu v Ostravě na dobu určitou - od loňského května do konce letošního roku. Nyní smlouvu s tříměsíční výpovědní lhůtou vypověděla.

Znamená to, že Městská nemocnice Ostrava bude lékařskou pohotovost pacientům beze změny zajišťovat do konce května.  Do té doby kraj ve výběrovém řízení vybere a zajistí nového poskytovatele této služby. Tak, aby pacienti měli dostupnou lékařskou péči v době, kdy praktičtí lékaři už neordinují a jim se náhle zhorší zdravotní stav,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

„Důvodem výpovědi zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubního lékařství je zvýšená nákladovost především v oblasti navyšování mzdových prostředků a dále, zejména v nočních hodinách, tato služba není po 22. hodině plně vytížena, kdy počet ošetřených pacientů je průměrně čtyři,“ uvedl Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lékařská pohotovostní služba (LPS) poskytuje občanům v nezbytném rozsahu ambulantní péči v případě náhlého onemocnění nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu, které však pacienta neohrožuje na životě a nevyžaduje neodkladný zásah zdravotnické záchranné služby. V rámci Moravskoslezského kraje je pohotovostní služba poskytována většinou v krajských nemocnicích, a to v pracovních dnech po ukončení ordinačních hodin praktických lékařů, o víkendech a o svátcích. Jednotlivé zdravotní výkony pohotovosti jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Ty však nekryjí celkové náklady provozu LPS, proto kraj hradí tuto ztrátu. Na zajištění pohotovosti v Ostravě od května 2016 do konce roku 2017 vyčlenil Moravskoslezský kraj pro Městskou nemocnici Ostrava ze svého rozpočtu 10 milionů korun včetně DPH.


28. února 2017
frame-scrollup