Zpráva

Krajští radní jmenovali ředitele nemocnic v Karviné, Orlové a Havířově

Krajští radní dnes (28. března) jmenovali ředitele Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, jejíž součástí je i nemocnice v Orlové, a Nemocnice s poliklinikou Havířov.

Do funkce nastoupí ekonom Jiří Matěj, který byl po odchodu svého předchůdce Josefa Grochola pověřen řízením těchto nemocnic spojených personální unií.

Nový ředitel vzešel z výběrového řízení, do kterého se přihlásilo celkem pět uchazečů.

„Pan Jiří Matěj má zkušenosti z vyšších manažerských pozic a dobře zná prostředí obou nemocnic. Jsem přesvědčen o tom, že své vzdělání a schopnosti naplno využije ke stabilizaci personální a ekonomické situace v nemocnicích. S konkrétními kroky už začal během dvou měsíců, kdy byl řízením nemocnic pověřen,“ konstatoval náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer. Upřesnil, že úkolem nového ředitele bude realizace vize směřování a rozvoje nemocnic, kterou předložil ve výběrovém řízení. Vše s hlavním cílem – poskytovat veřejnosti dostupnou, kvalitní ústavní a ambulantní diagnostickou a léčebnou péči. A spokojenost zaměstnanců.  

Znamená to v prvé řadě stabilizovat lékařský a nelékařský zdravotnický personál, zajistit ekonomickou stabilitu nemocnic cestou maximalizace výnosů a minimalizace nákladů - například optimalizovat dobu hospitalizace, pokračovat ve sdružených nákupech materiálu a léků v e-aukcích, sloučit zásobování nemocnic, účtáren, zvážit možnosti pronájmu operačních sálů či navýšit výnosy za samoplátce s využitím příhraniční oblasti s Polskem a další kroky. Také schopnost vyjednávat se zdravotními pojišťovnami bude zvlášť letos velmi důležitá. Na konci roku totiž budou nemocnice s pojišťovnami uzavírat smlouvy o úhradách za zdravotní péči v následujících pěti letech,“ konstatoval náměstek hejtmana Martin Gebauer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce je absolventem dvou fakult VŠB-TUO, ekonomické a strojní a elektrotechnické, a Vzdělávacího ústavu pro zdravotnictví a medicínu v Brně. Pracoval na vysokých manažerských pozicích ve společnostech OKD, Technia, Tamda, Union Leasing, Kofola. V letech 2011 až 2016 byl ekonomicko- personálním náměstkem Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj. Od února 2017 byl pověřen řízením této nemocnice.  


28. března 2017
frame-scrollup