Zpráva

Simulovaná dopravní nehoda ověřila práci IZS a zdravotníků opavské nemocnice

Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) prověřilo v Opavě akceschopnost a koordinaci složek IZS i připravenost Slezské nemocnice Opava.

Hromadnou dopravní nehodu na silnici mezi Opavou a Chvalíkovicemi simulovalo pět aut s 16 zraněnými a 3 usmrcenými lidmi. Někteří figuranti zůstali „uvězněni“ v autech a bylo nutné je vyprostit, jiní byli zaklíněni pod vozidlem. Mezi účastníky nehody byli i cizinci, kteří nehovořili česky.

 „Prověřování traumatologických plánů ve vybrané nemocnici se provádí každým rokem. Jde o praktické ověření schopností personálu držet se předem stanovaných postupů, které musí personál nemocnice při hromadných neštěstích dodržovat. Musím říci, že při dnešním cvičení byla simulace situace i „zranění“ figuranti nesmírně autentičtí a jsem rád, že všichni účastníci cvičení vše zvládli s naprostou profesionální jistotou a potřebným klidem,“ říká Martin Gebauer, náměstek hejtmana MSK pro zdravotnictví. Dodal, že je nezbytné, aby se zaměstnanci s traumatologickými plány, které musejí mít nemocnice a další zařízení, poskytující zdravotní služby lůžkové a jednodenní péče, ze zákona zpracovány, seznámili nejen teoreticky, ale i v praxi.

„Jsem rád, že jsme mohli v praxi vyzkoušet nový svolávací systém a ošetření většího počtu raněných. Tyto nácviky jsou pro nás velmi důležité, abychom v případě opravdové nutnosti mohli poskytnout co nejlepší služby" sdělil ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

Cvičení prověřilo připravenost složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací i poskytnutí rychlé, plynulé a dobře organizované zdravotní péče, spojené se záchranou lidských životů.


7. června 2017
frame-scrollup