Zpráva

Kraj udělal další krok k odstranění paliva z lagun ve Vratimově

Kraj dnes podal projektový námět na odstranění paliva z lagun ve Vratimově do výzvy Státního fondu životního prostředí.

Palivo, které představuje dlouhodobou ekologickou zátěž, bylo do areálu bývalých vratimovských papíren navezeno v letech 2010 až 2011.

„Po letech, kdy se o problému pouze debatovalo, se vedení kraje rozhodlo změnit přístup a vynaložit veškeré úsilí k jeho vyřešení. Dnes jsme podali projektový námět a s vlastníkem areálu máme uzavřenu smlouvu o zajištění přístupu. Zpracováváme také realizační projekt, který je nezbytným podkladem pro podání žádosti o poskytnutí podpory,“ říká Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana MSK pro životní prostředí.

Při zpracování posudku, který je součástí projektového námětu, se ukázalo, že laguny byly přimíchány také do náspu v areálu. „I když se proti původně předpokládaným šesti tisícům tun odpadu množství navýší o dalších zhruba tisíc tun, chceme vyčistit celou lokalitu, včetně náspu,doplňuje náměstkyně Jarmila Uvírová s tím, že pokud bude projektový námět fondem akceptován, a práce půjdou podle harmonogramu, mělo by být palivo z lagun odstraněno do konce roku 2018.


21. dubna 2017
frame-scrollup