Zpráva

Na celokrajské environmentální konferenci se diskutovalo o významu vody v krajině

Voda v krajině byla hlavním tématem dvanáctého ročníku celokrajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, která se konala v Gymnáziu a Střední odborné škole v Rýmařově.

Záštitu nad akcí převzala náměstkyně hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová a náměstek hejtmana pro školství Stanislav Folwarczny.

Moravskoslezský kraj  podporuje environmentální  konferenci od roku 2005. Letošního ročníku se účastnilo přes devadesát koordinátorů ekologické výchovy, ředitelů a učitelů škol a školských zařízení, pracovníků neziskového sektoru a dalších hostů z celého kraje, kteří načerpali novinky z oblasti významu vody a jejího zachování v krajině, prevence nedostatku vody nebo o vlivu ochrany mokřadních stanovišť v CHKO Jeseníky.

Všichni si uvědomujeme, jak je voda důležitá a potřebná k životu a její budoucnost závisí na každém z nás. Se zvyšujícím se počtem lidí na naší planetě stoupá nadměrná spotřeba vody i její znečištění. Společně s globálním oteplováním dochází na jedné straně k vysychání vodních ploch a k suchu, na straně druhé k ničivým záplavám, na které doplácejí zejména rozvojové země. Má-li dojít ke zlepšení stavu vody na světě, musí dojít také ke změně v našich postojích a chování,“ říká Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana pro životní prostředí a zemědělství.

Konferenci provázel doprovodný program v podobě terénních exkurzí a worshopů a kulturní program ve venkovním divadle La Skála. Účastníci konference obdrželi osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu MŠMT „Voda v krajině“ a účastnické listy.


8. června 2017
frame-scrollup