Zpráva

Náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová se zúčastnila konference Odpady 21

Letošní 17. ročník konference Odpady 21, která se pořádala tradičně v Ostravě, se letos přesunula poprvé do Olomouce. Důvodem změny je snaha o oživení a zatraktivnění programu konference.

„Jde o pomyslný návrat ke kořenům, do doby, kdy jsme vystupovali pod společnou hlavičkou Severomoravského kraje. Tak jako koloběh odpadů v podstatě nezná hranic, je zřejmé, že v rámci klíčových zařízení, bez kterých se naše odpadové hospodářství do budoucna neobejde, bude význam mezikrajské spolupráce jistě jen růst.“ řekla v úvodu konference Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana MSK pro životní prostředí.  Zároveň zmínila, že zákaz skládkování směsných komunálních odpadů je krokem správným směrem a rok 2024 představuje pro naše odpadové hospodářství kraje obrovskou výzvu.

Hlavním tématem konference byla příprava, především komunálního odpadového hospodářství, na rok 2024. V nakládání se směsným komunálním odpadem to bude rok přelomový, protože k 1. lednu je legislativně zapovězeno skládkování většiny druhů komunálních odpadů. „Příprava celého sektoru odpadů, ale také části energetiky je dlouhodobým procesem, který by v konečném důsledku neměl způsobit ekonomické zatížení občanů nad únosnou mez. Přínosy pro životní prostředí musí být samozřejmostí, ale ekonomická a sociální stránka nesmí být opomíjena už jen proto, že se týkají všech občanů bez výjimky,“ uvedli organizátoři konference.

Tématy energetického využití odpadu se na olomoucké konferenci zabývali nejen odborníci, ale také zástupci energetiky. Své příspěvky přednesli zástupci krajů Moravskoslezského, Olomouckého a Středočeského, kteří své vize připravují dlouhodobě a systematicky a je zohledňují v plánech odpadového hospodářství.

Odbornou konferenci pořádalo ve dnech 10. a 11. května Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a společnost FITE a.s. Ostrava ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Konference Odpady 21 je pořádána od roku 2001 a věnuje se komplexnímu řešení odpadového hospodářství se zaměřením na energetické využívání zejména komunálních odpadů.

frame-scrollup